You are on page 1of 17

ULANGKAJI MASA CUTI SET 3 - KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT TINGKATAN 2

BAHAGIAN A
(60 markah)

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1 Rajah di bawah menunjukkan langkah memadam kebakaran kecil menggunakan alat
pemadam api. Susun mengikut urutan yang betul langkah memadam kebakaran dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

(3 markah)

2 Rajah di bawah menunjukkan proses mencantum bahan projek.

(i) Namakan jenis pengikat yang digunakan. (1 markah)

__________________________________________________________

(ii) Alatan tangan apakah yang digunakan untuk mencantumkan bahan itu? (1 markah)

__________________________________________________________

(iii) Nyatakan kaedah mencantum yang dilakukan. (1 markah)

__________________________________________________________

2

3 Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis nama alatan tangan yang betul berdasarkan fungsi yang diberi. B A C Padankan nama bahagian berikut berdasarkan label yang betul dengan menulis A . MDF dan mounting board (3 markah) 4 Rajah di bawah menunjukkan lampu pendarflour. Suis penghidup Pemegang tiub Cok (3 markah) 3 . Fungsi Alatan Nama Alatan Mengetuk dan meratakan kepingan logam Menanda pusat lubang pada bahagian logam yang hendak digerudi Merekatkan kepingan papan lapis. B dan C di petak yang disediakan.

(iii) Berapakah nilai perintang itu? (1 markah) ………………………………………………………………………………........ (i) Berapakah nilai jalur kedua ? (1 markah) ………………………………………………………………………………...... Rajah di bawah menunjukkan satu perintang. Merah Biru Jingga emas Berdasarkan Rajah di atas.....5......... (ii) Berapakah nilai jalur ketiga? (1 markah) …………………………………………………………. Komponen Fungsi (3 markah) 6.... 4 ...... Nyatakan fungsi bagi setiap komponen dalam Jadual di bawah..

7 Rajah di bawah menunjukkan tangki simpanan air. C : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. B : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Alatan Lukisan Teknik Nama (i) (ii) (iii) (3 markah) 5 . C A B Namakan bahagian yang berlabel : A : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3 markah) 8 Tuliskan nama bagi alatan lukisan teknik dalam Jadual di bawah.

6 . (1 markah) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… (ii) Nyatakan satu contoh hidangan sepinggan lengkap budaya setempat? (1 markah) ……………………………………………………………………………………………………. B dan C di petak yang disediakan.9 Rajah di bawah menunjukkan jenis jahitan hiasan. A B C Padankan jahitan hiasan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A .. Jahitan suji bilang Jahitan silang pangkah Jahitan insang pari (3 markah) 10 (i) Nyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap. (iii) Nyatakan satu contoh minuman menyegarkan? (1 markah) …………………………………………………………………………………………………….

11 Rajah di bawah menunjukkan satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiakkan. Tandakan ( √ ) pada lukisan isometrik yang betul untuk bongkah itu dan ( X ) pada yang salah di petak yang disediakan. (i) __________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________ (iii) __________________________________________________________________ (3 markah) 13 Rajah di bawah menunjukkan unjuran ortografik sebuah bongkah. (3 markah) 7 . C : ……………………………………………………………………………………………. (3 markah) 12 Nyatakan ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. C B A Nyatakan nama keratan batang yang berlabel : A : …………………………………………………………………………………………….. B : ……………………………………………………………………………………………..

A B C Nyatakan nama bahagian yang berlabel : A : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3 markah) 8 . C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. B : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14 (i) Apakah maksud lukisan hamparan? (1 markah) _________________________________________________________________ (ii) Apakah kaedah untuk melukis hamparan bagi objek berikut Objek Kaedah (2 markah) 15 Rajah di bawah menunjukkan meter pelbagai.

B atau C pada petak yang disediakan (3 markah) 17 Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis jenis diod yang betul berdasarkan fungsi yang diberi. Fungsi Jenis  Menstabilkan voltan arus ulang-alik di dalam litar  Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus  Mengesan gelombang isyarat dan melindungi komponen elektronik (3 markah) 9 .16 Rajah di bawah menunjukkan tiga komponen elektronik. A B C Padankan simbol berikut dengan komponen yang betul dengan menulis A .

____________________________________________ (3 markah) 20. Rajah di bawah menunjukkan jenis gear. Nyatakan agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi kajian dan penyelidikan. ____________________________________________ iii. (i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (iii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3 markah) 10 . B atau C pada petak yang disediakan (3 markah) 19. A B C Padankan peralatan berikut dengan gear yang betul dengan menulis A . Nyatakan tiga alat pembayaran masa kini.18. ____________________________________________ ii. i.

(3 markah) (ii) Nyatakan dua fungsi perangkap. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 Rajah di bawah menunjukkan sebuah perangkap. a) (i) Nyatakan tiga jenis perangkap.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 . . (2 markah) b) Terangkan langkah-langkah menyenggara perangkap yang tersumbat melalui lubang buangan. BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan. Berdasarkan di atas. (5 markah) Ruang Jawapan (a) (i) Tiga jenis perangkap …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …........ 12 .................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... ....... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... …... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (b) Langkah-langkah menyenggara perangkap yang tersumbat melalui lubang buangan ……................ (ii) Dua fungsi perangkap …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. …................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................

(a) (i) Nyatakan dua tujuan proses kemasan pada projek reka bentuk (2 markah) (ii) Nyatakan empat gred kertas las. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. terangkan empat cara lain membuat kemasan pada projek reka bentuk. (4 markah) (b) Selain menggunakan kertas las. (4 markah) Ruang Jawapan (a) (i) Dua tujuan proses kemasan pada projek reka bentuk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Berdasarkan rajah di atas.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 . .2 Rajah di bawah menunjukkan proses kemasan dalam reka bentuk projek.

................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….................... ….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ii) Empat gred kertas las ………........……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... ………........... 14 . …...... (b) Empat cara lain membuat kemasan pada projek reka bentuk …….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

(5 markah) Ruang Jawapan (a) (i) Tiga komponen dalam litar.3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (a) (i) Nyatakan tiga komponen yang terdapat dalam litar itu. . Berdasarkan rajah di atas. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar satu projek elektronik. (3 markah) (ii) Nyatakan dua alatan yang digunakan semasa proses memateri. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 . (2 markah) (b) Terangkan proses memateri projek elektronik.

.... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... (ii) Dua alatan yang digunakan semasa proses memateri ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 16 ......... ........... ….................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ............... (b) Proses memateri projek elektronik.......... …........................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. ….................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... ……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (iii) Tamatan Y : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. (5 markah) Ruang Jawapan (a) (i) Tamatan W : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Rajah di bawah menunjukkan plag 3 pin 13 Ampere. 17 .. W X Z Y Berdasarkan rajah di atas. (1 markah) (d) Terangkan langkah membuat pendawaian plag itu... .……………………………………………………………………………………………………………………… (b) Fungsi Z . (ii) Tamatan X : ………………………………………………………………………………………………………………………. (a) Namakan tamatan berikut : ( i ) Tamatan W ( ii ) Tamatan X ( iii ) Tamatan Y (3 markah) (b) Apakah fungsi Z ? (1 markah) (c) Namakan satu perkakasan elektrik yang menggunakan plag itu..

............................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. (d) Langkah membuat pendawaian plag itu …….......................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............(c) Satu perkakas elektrik yang menggunakan plag itu .................................................................... ......................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ …... …................ ..............................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................... KERTAS SOALAN TAMAT 18 ....................................................................................................... …................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................