You are on page 1of 2

SK RAMBAH

IKRAR AKU JANJI PELAJAR
Saya
……………………………………………………………………………………………………..
Berjanji dan berikrar bahawa saya akan belajar bersungguh-sungguh
dengan penuh semangat dan iltizam dalam peperiksaan,

U.P.S.R 2018
Saya akan member sepenuh perhatian dan tenaga terhadap pelajaran demi
mencapai keputusan yang cemerlang.
Saya akan taat kepada Allah, Kedua ibu bapa, penjaga dan para guru
yang mendidik saya.
Saya juga akan mematuhi segala peraturan sekolah dan sentiasa menjaga
nama baik sekolah.

SASARAN UPSR 2018

SUBJEK TOV SASARAN
BM PEMAHAMAN
BM PENULISAN
B. INGGERIS PEM.
B. INGGERIS PEN.
MATEMATIK
SAINS

T IBU BAPA / PENJAGA T. T. ………………………………………….T GURU KELAS .T PELAJAR T.…………………………………………… ………………………………………….