You are on page 1of 5

KPM/AKK/GCK 17

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA Gambar
Ukuran
pasport

ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM


PERINGKAT KEBANGSAAN 2017

GURU CEMERLANG KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH

SEKOLAH RENDAH

(Sila baca syarat-syarat pencalonan sebelum mengisi borang)


BIL PERKARA

1. NAMA GURU :

2. NO. KAD PENGENALAN :

3. UMUR :

4. JANTINA :

5. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

6. NO. TELEFON DAN NO. FAKS:

7. NEGERI :

8. EMEL :
9. BIDANG TUGAS DI SEKOLAH

Lampiran 1 (18 markah) MARKAH

Tahun 2015
Pasukan Badan Beruniform:

1
2
3

Kelab dan Persatuan:

1
2
3

Tahun 2016
Pasukan Badan Beruniform:

1
2
3

Kelab dan Persatuan:

1
2
3

Tahun 2017
Pasukan Badan Beruniform:

1
2
3

Kelab dan Persatuan:

1
2
3
10. PENGLIBATAN DAN SUMBANGAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
(115 markah) – Lampiran 2
a. Sekolah (20 markah)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

b. Daerah (20 markah)


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

c. Negeri (30 markah)


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

d. Kebangsaan (20 markah)


i.
ii.
iii.
iv.
v.
e. Antarabangsa (25 markah)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

11. ANUGERAH KHAS (15 markah)


- Lampiran 3
a. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (5)
b. Pingat/Darjah Kebesaran (5)
c. Sijil/Surat Penghargaan/Kepujian (5)

12. KEJAYAAN DALAM PENGURUSAN KOKURIKULUM (30 markah)


- Lampiran 4
a. Penghasilan (10)
b. Pelopor atau perintis (10)
c. Pencapaian/kejayaan (10)

JUMLAH KESELURUHAN (160 M)

Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.

Disahkan oleh:

.............................................................. ..................................
Pengetua/Guru Besar Jabatan Pendidikan Negeri
Cap : Cap rasmi:

Tarikh : Tarikh :
KPM/AKK/GCK 17

PANDUAN MENGISI BORANG


GURU CEMERLANG KOKURIKULUM SM/SR

Bilangan Perkara

1-8 Isikan maklumat dengan lengkap seperti yang dikehendaki

9. Senaraikan 3 tugas utama dalam setiap bidang kokurikulum yang disahkan


sebagai Lampiran 1
a. Badan Beruniform
b. Kelab & Persatuan
Nota: Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017

10.  Senaraikan penglibatan dan sumbangan di peringkat sekolah, daerah, negeri,


kebangsaan dan antarabangsa .
 Jumlahkan markah yang diperolehi oleh calon.
 Sertakan salinan dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai
Lampiran 2

Nota: Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017


11. Anugerah Khas/Penghargaan
(sertakan dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai
Lampiran 3)
Contohnya:
 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 Pingat Ahli Mangku Negara
 Surat Kepujian daripada Ketua Polis Negara.

Nota: semua anugerah dan penghargaan yang diterima sepanjang perkhidmatan.

12 Kejayaan dalam pengurusan Kokurikulum


 Penghasilan (penulisan buku dan modul) - 10 markah
 Pelopor atau perintis (contoh: pengasas KRS) – 10 markah
 Pencapaian/kejayaan (contoh panel jurulatih kebangsaan) – 10 markah
Nota:
Sertakan dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai Lampiran 4

Nota : Calon-calon perlu menyediakan semua lampiran-lampiran yang berkaitan dalam


bentuk softcopy sahaja yang dimuatnaik ke dalam CD atau thumb drive. Bahan-bahan
tersebut perlu mematuhi perkara-perkara di bawah:

1. Borang yang lengkap hendaklah mendapat pengesahan pihak pentadbir sekolah


(Pengetua/Guru Besar) dan disahkan oleh Pengarah Pendidikan Negeri;
2. Semua salinan lampiran hendaklah mendapat pengesahan pihak pentadbir sekolah
(Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan)