You are on page 1of 1

Free Data

 = 70
Malungkot, saklap ng layf
 4  
Soprano 4     
 
Free da ta u ser lang a ko

Alto  44         

 44 
Tenor
       

 44        
Bass 