You are on page 1of 6

1.

2 Pernyataan Masalah

Dalam Era Globalisasi kini, masyarakat sering membincangkan masalah media

sosial memberi implikasi terhadap kesejahteraan dan keselamatan manusia

terutamanya golongan remaja yang merupakan generasi pelapis terhadap kepimpinan

negara. Lantaran dari masalah tersebut banyak kajian telah dijalankan untuk

menjelaskan bahawa media sosial sering kali memberi pengaruh yang sangat kuat

terhadap tingkah laku remaja dan mereka sukar menilai baik atau buruk media sosial

tersebut. Media seperti jalur lebar Internet, majalah, televisyen dan surat khabar

mampu memberi implikasi terhadap perkembangan seorang remaja (Vasan, 2010).

Umum mengetahui penggunaan media sosial merupakan satu gaya hidup baru dalam

kalangan remaja pada masa kini. Media sosial mampu merapatkan hubungan antara

manusia di seantero dunia hanya menggunakan hujung jari tanpa mengira sebarang

sempadan geografi (Sawyer, 2011). Di sebalik kebaikan penggunaan media sosial

dalam kalangan remaja , terdapat beberapa cabaran dan masalah yang perlu diambil

berat oleh semua pihak. Kita tidak dapat lari dengan lambakkan media sosial ini,

tetapi bagaimanakah remaja sekarang dapat membuat pertimbangan moral yang

sewajarnya agar kesejahteraan dan keselamatan remaja dapat terpelihara.

Umum mengetahui banyak kes yang telah terpapar di dada- dada akhbar

berkaitan masalah media sosial dalam kalangan remaja bukan sahaja di dalam negara

malahan di seluruh dunia. Sering kali kita menyalahkan individu itu sendiri kerana

tidak mampu membuat pertimbangan moral yang sewajarnya untuk mendepani

media sosial kini. Statistik menunjukkan seramai 20.14 juta penduduk daripada 30.51

juta penduduk di Malaysia merupakan aktif melayari Internet. Daripada statistik

tersebut 17 juta merupakan pengguna aktif terhadap media sosial, manakala 15.40

juta merupakan pengguna telefon bimbit untuk melayari media sosial daripada 41.80

2015). Implikasinya telah menyebabkan remaja zaman sekarang akan berkecenderungan melakukan sumbang mahram. pemahaman yang lebih mendalam akan diperolehi dengan pemilihan teori dan model yang bersesuaian dan telah dihuraikan dengan pemilihan variabel-variabel faktor terhadap pertimbangan moral lantaran telah menyumbang terhadap kesejahteraan dan keselamatan remaja terutamanya pelajar itu sendiri. buli. Oleh hal sedemikian. Statistik tersebut menunjukkan angka yang perlu kita risaukan kerana remaja sekarang sukar membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam media sosial tersebut. ponteng sekolah dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar (Mohd Dahlan & Ida Safinaz. Atas faktor tiadanya pertimbangan moral dalam diri remaja perubahan sikap boleh berlaku lantaran mampu menggugat masalah keruntuhan akhlak kerana terlalu taasub terhadap aplikasi media sosial yang rata-rata menyajikan hiburan melampau. Antara platform yang telah menyebabkan penyebaran kandungan berserta maklumat palsu adalah seperti WhatApp. . 2010). Hal yang semakin serius ini sehinggakan dalam tempoh masa tersebut sebanyak 1375 laman telah disekat dan kes disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Twitter. Facebook dan sebagainya telah menarik minat remaja untuk mencetuskan isu ini.S. zina. kelucahan dan melayari laman pornografi.(Kemp. wajarlah satu kajian yang mendalam berkaitan keupayaan untuk membuat pertimbangan moral dalam mendepani cabaran media sosial terhadap kesejahteraan dan keselamatan pelajar.juta pengguna telefon bimbit. Suruhanjaya Komunikasi Malaysia (SKMM) telah menyiasat penyalahgunaan Internet dan juga media sosial pada tahun 2016 sehingga 1 Februari 2017. Oleh yang sedemikian . Pengkaji tempatan telah mendedahkan bahawa remaja zaman sekarang telah menggunakan media sosial sebagai satu landasan yang tidak bermoral . Instagram.

kerana atas faktor statistik dan kes-kes yang telah berlaku dominan terhadap golongan tersebut berbandingan dengan kelompok umur yang lain. Kajian berkaitan tentang pertimbangan moral dalam kalangan remaja terutamanya pelajar masih kurang dilaksanakan oleh para pengkaji di Malaysia. Oleh hal yang sedemikian . terdapat implikasi yang negatif akan berlaku terhadap diri mangsa. setiap apa yang berlaku dalam diri seorang pelajar akan memberi kesan yang sangat mendalam sehinggan mampu membentuk dan menentukan perkembangan kehidupan pelajar tersebut pada masa akan datang (Papalia. maka kajian dalam mengenal pasti pertimbangan moral dalam kalangan pelajar haruslah dilaksanakan. Olds & Feldman. 2003). Kewajaran pelaksanaan kajian ini adalah untuk mengenal pasti maklumat berkaitan sejauh mana proses kognitif pelajar dalam membuat pertimbangan kognitif berkaitan baik buruk sesuatu pilihan terhadap kegiatan media sosial dalam pertimbangan moral yang akan dilakukan oleh mereka. Umum mengetahui apabila melihat dari aspek perkembangan seorang individu . Sekiranya seorang pelajar teraniaya dalam penggunaan media sosial. Oleh hal sedemikian. Kehidupan alam remaja merupakan zaman yang sangat penting dalam kitaran kehidupan seorang individu. Hal ini juga ekoran dari krisis moral dalam media sosial yang telah melanda golongan remaja terutamanya pelajar. keluarga malahan masyarakat sekitar secara tidak langsung. Justifikasi pemilihan kajian berpaksikan terhadap pelajar berdasarkan isu-isu media sosial yang sering kali dikaitkan dengan golongan pelajar. kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti pertimbangan moral pelajar terhadap media sosial memberi kesan terhadap kesejahteraan dan keselamatan pelajar masih kurang dilakukan dan pertimbangan moral terhadap media sosial merupakan satu kajian baharu akan dilakukan. apabila mereka menghadapi masalah pada satu tahap .

Di samping itu media sosial ini juga mendatang masalah terhadap institusi keluarga. rohani dan intelek dalam kehidupan mereka. malahan golongan remaja terutamanya pelajar akan melayari Internet dalam jangka masa 9-14 jam sehari sehinggakan mereka tidak mampu membuat pertimbangan moral yang sewajarnya dalam kehidupan mereka (Che Su & Nan.perkembangan. Oleh hal yang sedemikian. emosi. pelajar yang mengalami trauma media sosial terhadap keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. tujuh hari seminggu dan akan memberi impak terhadap masalah devian yang lain.4 jam sehari. Wajarlah kajian ini dilaksanakan agar pendekatan yang sebaiknya dilakukan dalam membentuk satu pertimbangan moral dalam diri seorang pelajar. lantaran individu tersebut akan mengalami kesukaran terhadap perkembangan setiap tahap yang berikutnya (libert. Poulos & Gloria 1977). Hal ini sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membentuk seorang pelajar yang mempunyai jasmani. Apabila remaja menjadikan Internet sebagai teman hidup mereka nescaya akan menyumbang terhadap konflik dalam sesebuah keluarga. Hal ini demikian kerana media sosial berkait rapat dengan Internet. Apabila meneliti terhadap variabel pertimbangan moral sewajarnya aspek keagamaan menjadi tunjang terhadap aspek pertimbangan moral yang penting dalam . sebagai buktinya di Korea. akan berisiko menjadi seorang remaja dan individu yang bermasalah pada masa akan datang. masa yang digunakan oleh remaja mereka dalam melayari Internet adalah selama 1. Hal ini akan menjejaskan seorang pelajar dalam meneruskan kehidupan mereka dalam kehidupan yang sebenar apabila mereka menjejaki di dalam dewasa. Penggunaan media sosial melalui Internet yang hanya menggunakan jari untuk menekan butang akan melalaikan remaja terutamanya pelajar sehingga 24jam sehari. 2014). Oleh itu kajian ini mampu merealisasikannya.

2004). Keagamaan telah terbukti kerana merupakan elemen penting dalam mengawal setiap pertimbangan dalam hidup manusia (Asmah Bee. . seharusnya juga mengetahui secara mendalam tahap kesihatan remaja tersebut. Davenport dan Mazanov (2007) menjelaskan bahawa dalam memahami setiap tekanan yang telah dilalui oleh zaman remaja. malahan masalah kemurungan dan memberi kesan juga pada kemerosotan dalam akademik pelajar di sekolah. Penggunaan media sosial secara tidak sedar memberi tekanan terhadap pelajar jika mereka tidak mampu membuat pertimbangan moral sewajarnya. Aspek keagamaan dalam pertimbangan moral telah lama digunakan untuk membantu masalah emosional dan psikologikal dalam diri masyarakat sesuatu tempat (Abdul Halim & Khadijah. 1987). Setiap masalah mampu diatasi dengan kekuatan keagamaan. dengan tahap pegangan agama mereka dapat menentukan kepelbagaian cara sama ada menjadi insan asertif. defensif. 1987). 2004). setiap tekanan yang dilalui akan memberi implikasi perubahan terhadap tingkah laku seorang pelajar.diri seseorang pelajar. Blonna (2007) mendapati tekanan hidup telah menyebabkan pelajar di sekolah mengalami perubahan tingkah laku dan telah mengakibatkan impak terhadap disiplin pelajar itu sendiri. Byrne. Kesejahteraan spritual ini menjadi dinding kerohanian dalam aspek keagamaan dalam menghalangi emosional dan psikologikal remaja dalam membuat pertimbangan moral yang sewajarnya. Amalan agama sentiasa dapat mengawal apabila tekanan dilalui (Grimmit. Umum mengetahui . Apabila pelajar menggunakan media sosial dalam kehidupan mereka. aktif mahupun pasif (Grimmit.

Sawyer. (2004). (2010). Poulos. A.http://www. International Seminar On Islamic Thoughts and Proceedings.639728 27. Films and TV: Viewing patterns and influence on behaviours of college students. M. 2003. Faculty of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia. (2011). Dakwah Dalam Menangani Isu-Isu Sosial di Kalangan Remaja. and Gloria. Digital. (Ed). 4th Edition. Department of Theology and Philosophy.Abdul Halim Tamuri dan Khadijah Abdul Razak. New Jersey: Prentice Hall Mohd Dahlan dan Ida Safinaz Mohd Kamil (2010).my/nasional/167-kes-salah-guna-internet-media-sosial- disiasat-1. Blonna. RN. Coping with Stress in a Changing World. Kertas Kerja Persidangan. Asmah Bee. Jenayah & Masalah Sosial Di Kalangan Remaja: Cabaran & Realiti Dunia Siber. Religious Education and Human Development. Dimensi Agama dan Spiritual dalam Amalan Kaunseling. International Seminar On Islamic Thoughts and Proceedings. Olds.R. (1987). 13.11. Human development. Social and Moral Education. Che Su dan Nan Zakiah. Grimmit. (2015).slideshare. S. Faculty of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia. (2004). (2007).com. Boston: McGraw Hill (9th Edition).2017. (2014). Universiti Malaysia Sabah Papalia.sinarharian. SW and Feldman. Health and Population Innovation Fellowship Programme Working Paper. Vasan. Senior Honors Projects: Honors Program at the University of Rhode Island. Malaysian Journal Of Communication Jilid 30.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-201 . Persepsi dan Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Ibu Bapa : Satu Analisis Kualitatif. New Delhi: Population Council http://www. Jurnal Komunikasi. Liebert.Department of Theology and Philosophy. social & mobile worldwide in 2015. Mc Grimmon. DE. R. Mc Graw Hill. RM. The Relationship Between Studying Religious and Personel. We are social. 12am Kemp. Developmental psychology. The Impact of New Social Media on Intercultural Adaptation. SM 1977.