You are on page 1of 1

C�nd privesc zilele de-aur a scripturelor rom�ne,

M� cufund ca �ntr-o mare de vis�ri dulci �i senine


�i �n jur parc�-mi colind� dulci �i m�ndre prim�veri,
Sau v�d nop�i ce-ntind deasupr�-mi oceanele de stele,
Zile cu trei sori �n frunte, verzi dumbr�vi cu filomele,
Cu izvoare-ale g�ndirii �i cu r�uri de c�nt�ri.

V�d poe�i ce-au scris o limb�, ca un fagure de miere:


Cichindeal gur� de aur, Mumulean glas de durere,
Prale firea cea �ntoars�, Daniil cel trist �i mic,
V�c�rescu c�nt�nd dulce a iubirii prim�var�,
Cantemir croind la planuri din cu�ite �i pahar�,
Beldiman vestind �n stihuri pe r�zboiul inimic.