You are on page 1of 31

CUPRINS

1. Informaţii generale. ........................................................................................................2

2. Montarea schelei
2.1 Cerinţe generale.................................................................................................2
2.2 Montarea primului nivel al schelei....................................................................2
2.3 Montarea următoarelor nivele ale schelei..........................................................5
2.4 Construirea nivelurilor următoare ale schelei....................................................7
2.5 Variante de executare şi construirea de componente de completare................11
2.5.1 Montarea pieselor de completare – descriere generală...................12
2.5.2 Variante de construire.....................................................................17

3. Demontarea schelelor.....................................................................................................29

4. Întrebuinţare...................................................................................................................29
1. Informaţii generale

1.1 Sistemul de schele STABILO 75 din oţel a fost construit din elemente prefabricate.
Construcţia portantă principală este constituită din cadre verticale, platforme şi diagonale
verticale în afara planului schelei.
Sistemul de schele este certificat pentru utilizarea ca schelă de lucru din grupa de schele
3, precum şi ca schelă de protecţie conform DIN 4420, partea 1 (12,90).
Schela poate să fie încărcată la fiecare etaj cu o sarcină maximă de 200 kg/m2.
Înălţimea la care este plasată cea mai sus platforma orizontală nu trebuie să depăşească
24 m, plus înălţimea axului principal deasupra nivelului solului.

1.2 Montarea şi demontarea sistemului de schele poate fi realizată doar de către persoane care
posedă cunoştinţele tehnice necesare pentru aceasta.

1.3 În acest manual sunt prezentate instrucţiunile de montare şi de demontare. Abaterile de la


acest manual sunt posibile, atâta timp cât acestea pot fi apreciate şi executate de o
persoană cu experienţă tehnică.

2. Montarea schelei

2.1 Cerinţe generale

2.1.1 Pentru executare se aplică DIN 4420-1, capitolele 8.1 şi 8.2 ;


pentru verificarea schelei se aplică capitolul 9 al normei.

2.1.2 Componentele schelei trebuie să fie verificate de avarii înainte de instalare prin control
vizual.

2.1.3 Montarea schelei trebuie să se realizeze în ordinea următoarelor capitole.

2.2 Montarea primului nivel al schelei

2.2.1 Fundaţie de repartizare a greutăţii

Schela trebuie să fie aşezată doar pe o suprafaţă de sprijin cu capacitate de încărcare


suficientă.
Pe o suprafaţă de sprijin care nu are capacitate suficientă de suportare a greutăţii, se iau
măsuri de precauţie constând în repartizare suplimentară a greutăţii prin intermediul unor
plăci cu suprafaţă mai mare plasate sub tălpile schelei (vezi figura 1).

2
X = înălţime maximă pentru compensarea
diferenţelor de nivel

X = 35

Figura 1
Repartizare suplimentară a greutăţii prin intermediul plasării
sub tălpile schelei a unor plăci cu suprafaţă mai mare

2.2.2 Picioarele schelei

Sub fiecare eşafod, există un picior sau o traversă (vezi figura 2). Această traversă trebuie
să fie înălţată maximum 35 cm. Această valoare reprezintă distanţa de la suprafaţa tălpii
până la axul şurubului fluture.

2.2.3 Cadre de echilibrare (de compensare), Piese de echilibrare

Cu ajutorul unor diagonale şi a unor puncte de cuplare aşezate la intervale fixe pe stâlpii
verticali se montează nişte cadre pentru echilibrare sau nişte stâlpi de echilibrare, pentru
a ajunge la anumite înălţimi prestabilite. (vezi figura 2)

Figura 2
Cadre şi piese pentru îmbunătăţirea echilibrului

3
2.2.4 Cadre verticale, rame de trecere, stâlpi

Cadrele verticale, stâlpii sau ramele de trecere sunt aşezate perpendicular pe sol,
distanţate de acesta prin intermediul picioarelor şi sunt asigurate împotriva accidentelor.
(vezi figura 3)

Figura 3
Montarea primului nivel al schelei

2.2.5 Barele longitudinale

Barele longitudinale (barele de balustradă), consolidate prin diagonale, sunt montate la


nivelul bazei inferioare, pe racordurile prevăzute special pentru acestea.

2.2.6 Platformele sistemului

Toate platformele sistemului sunt montate de-a lungul întregii lăţimi a schelei. Schelele
din lemn nu trebuie să fie utilizate în acest scop.

2.2.7 Bare de distanţare

Pe partea exterioară a schelei se montează o bară pe diagonală. (vezi figura 4)

4
Cârligul este agăţat întotdeauna de colţul din
partea superioară, îmbinările schelei vor fi
înşurubate la cca. 250 mm de capătul inferior al
ramelor verticale.

Figura 4
Montarea finală a primului nivel al schelei

2.2.8 Reglarea planeităţii

Primul nivel al schelei este nivelat pe direcţie verticală şi orizontală, mai rămâne de
verificat distanţa de perete.

2.2.9 Suprafaţa de aşezare pentru călcătura scării

În zona călcăturii scării, se montează o platformă de aluminiu/lemn (b=0.70 m) direct pe


podea, ca suport pentru baza inferioară a schelei.

2.3 Montarea următoarelor nivele ale schelei

2.3.1 Nivelul normal

Montarea nivelurilor următoare din schelă se realizează după cum este descris în capitolul
precedent. Sub primul nivel al schelei sunt construite la fiecare cinci tronsoane ale schelei
bare de distanţare, conform capitolului 2.2.7, cu bare longitudinale conform capitolului
2.2.5. La nivelurile următoare ale schelei, se consolidează verticalele externe, paralele cu
faţadele, prin intermediul diagonalelor. Diagonalele trebuie să fie montate continuu, sau
discontinuu, unde o diagonală poate fi montată la cel mult 5 tronsoane ale schelei (vezi
figura 5). Toate nivelurile schelei sunt prevăzute cu platforme, conform capitolului 2.2.6.

Figura 5
Montarea barelor de distanţare

5
2.3.2 Alcătuirea colţului

Cadrele verticale vecine pot fi cuplate unul de celălalt la fiecare două tronsoane ale
schelei, cu ajutorul a două cuplaje. Suplimentar, la fiecare două tronsoane ale schelei se
găsesc armături de colţ (la platforma planului, la fiecare nivel al schelei). La utilizarea
cadrelor de colţ, (articol nr. 70 010 0 şi 70 011 7) nu sunt necesare cuplajele de îmbinare.
(ancorajul de colţ precum este descris mai sus)

Figura 6a: Alcătuire a colţului cu rame verticale Figura 6b: Alcătuire a colţului cu cadre de colţ

2.3.3 Construirea scării schelei

Pentru a putea începe lucrul la primele niveluri ale schelei, trebuie să se construiască
scara pentru a permite ascensiunea.

2.3.3.1 Călcătura scării

Pentru călcătura scării se folosesc platforme cu uşă de acces.

6
Sub primul nivel al schelei se găseşte un cofraj cu cadru în câmpul de călcătură a scării,
conform capitolului 2.2.9 al regulilor început al montajului. Pentru plasarea călcăturilor
interioare ale scării, vezi figura 7.

Figura 7: Călcătura scării

2.4 Construirea nivelurilor următoare ale schelei

Lucrările de construire a schelelor trebuie să fie întreprinse de o aşa manieră încât


pericolul de prăbuşire să fie redus la maxim.

2.4.1 Transportul componentelor schelei

2.4.1.1 Pentru schelele cu o înălţime mai mare de 8 m (înălţimea platformei peste planul de
montare), trebuie să se folosească troliuri de şantier atât la montare, cât şi la demontare.
La troliul de şantier se numără şi scripetele ascensoarelor cu acţionare manuală.

2.4.1.2 Separat de capitolul 2.4.1.1 trebuie să se renunţe la troliul de şantier atunci când înălţimea
schelei nu este mai mare de 14 m şi lungimea de desfăşurare a schelei nu atinge mai mult
de 10 m.

2.4.1.3 În câmpurile schelei în care se foloseşte transportul vertical manual, trebuie să existe
mână curentă a parapetului şi balustradă intermediară. La acest transport manual, trebuie
ca la fiecare nivel al schelei sa existe cel puţin o persoană (vezi figurile 8 şi 9).

2.4.2 Montarea ramelor verticale

La construirea schelelor de faţadă STABILO 75 din oţel, ramele verticale care pornesc
din cadrul de bază până la nivelul schelei care trebuie montat, sunt supuse transportului
vertical. Pentru a fi montate mâinile curente ale parapetului, transportate vertical, sunt
ataşate pornind din câmpul schelei (vezi figura 8, varianta de construire I).

Sau

7
Ramele verticale, transportate vertical pentru a fi montate, sunt ataşate pornind din
câmpul schelei. În funcţie de locaţie, este necesar să se monteze mâna curentă a
parapetului. (vezi figura 8, varianta de construire II)

În cazul în care schela este ridicată simultan cu clădirea, atunci ramele verticale situate
mai sus decât cele mai înalte ancore, trebuie să fie fixate cu ajutorul piedicilor de
siguranţă. (vezi pagina 25)

Ancorările schelei nu sunt reprezentate

Figura 8: Cadrele schelei – varianta de construire I

8
Ancorările schelei nu sunt reprezentate

Figura 8: Cadrele schelei – varianta de construire II

2.4.3 Platforme
Platformele schelei sunt construite pe toată lăţimea schelei (vezi capitolul 2.2.6). În
locurile unde platforma schelei nu este fixată prin intermediul zăvorului piciorului, a
ştuţului balustradei, a ştuţului peretelui protector, etc. împotriva deplasării accidentale, se
construiesc elemente de ancorare şi fixare a platformei.
2.4.4 Bare de distanţare
Barele de distanţare sunt fixate, după cum este descris la 2.3.1, continuu sau consecutiv,
concomitent cu montarea schelei.
2.4.5 Protecţie laterală
Balustrăzile intermediare şi traversele, precum şi întreaga protecţie laterală de la partea
frontală a schelei sunt montate la toate nivelurile schelei şi nu sunt folosite doar pentru
construirea schelei.
2.4.6 Ancorare (raster al ancorelor şi forţă de ancorare)
Rasterul de ancorare şi forţa de ancorare anexată sunt date pentru diferite înălţimi de
montare şi variante de montare, la capitolul 2.5.2 (respectiv, admiterea).
Ancorarea are loc concomitent cu construirea schelei. Ca mijloc de fixare, se folosesc
şuruburile de diametru de cel puţin 12 mm sau construcţii echivalente.

9
2.4.7 Dispozitivul de prindere a schelei
2.4.7.1.Dispozitiv scurt de prindere: (figura 10a) se foloseşte doar la locurile interioare ale
cadrelor verticale cu îmbinare normală. Rezultă o forţă de ancorare din unghiul drept al
faţadei.
2.4.7.2.Dispozitiv lung de prindere: (figura 10b) se foloseşte la locurile interne şi externe cu
îmbinări. Forţa de ancorare rezultă din unghiul drept cu faţada şi paralel cu aceasta.
2.4.7.3. Ancoră-V: (figura 11) rezultă din aşezarea a două dispozitive de prindere a schelei sub
un unghi de 90o. Se foloseşte doar la locurile interne ale ramelor verticale şi forţa de
ancorare rezultă din unghi drept şi paralel cu faţada.

Dispozitivul de prindere al schelei este ataşat nemijlocit sub platforma schelei.


În cazuri excepţionale, dispozitivul de prindere trebuie să fie aşezat 40 cm sub platformă.
Distanţa dintre muchia exterioară a platformei şi muchia exterioară a faţadei nu trebuie să
depăşească 30 cm.

10
Figura 10a

Figura 10b

Figura 11 a (fără consolă interioară) Figura 11 b (cu consolă interioară)

2.4.8 Ancorarea schelei

11
Ancorarea schelei este realizată în conformitate cu capitolele 7.6.2 şi 7.6.3 ale „Regulilor
de siguraţă pentru muncitori şi schele de protecţie – sisteme de schele (schele din cadre şi
schele modulare)” (ZH 1/534.1).

2.5 Variante de executare şi construirea de componente de completare

În acest capitol, sunt descrise diferite variante de construire a schelei de faţadă STABILO
75 din oţel. Pe când în capitolul 2.5.1 este descrisă construirea pieselor de completare, în
capitolul 2.5.2 sunt prezentate toate variantele de montare.

Pentru fiecare rezistenţă la vânt a faţadei, fiecare înveliş al schelei şi fiecare piesă de
completare, corespund diferite rastere ale ancorelor, forţe de ancorare şi suprafeţe
adiţionale.

Conform regulilor, o faţadă închisă nu are nici un fel de deschidere, în timp ce la o faţadă
deschisă, există 60% parametri de deschidere.

Pentru acoperirea reţelei este necesară o expertiză de aerodinamică. Încărcările din vânt
care au fost folosite în variantele prezentate, au fost stabilite cu ajutorul coeficientului
forţei Cfx = 0,60 şi Cfy = 0,2.

Toate datele legate de forţa de ancorare (capitolul 2.5.2.11, pagina 27) şi forţa de
reacţiune (capitolul 2.5.2.12, pagina 28) reprezintă sarcini de exploatare.

2.5.1 Montarea pieselor de completare – descriere generală

2.5.1.1 Rame de trecere

Ramele de trecere oferă o soluţie uşoară pentru protejarea mersului.


Prin ramele de trecere, cadrele verticale ale schelei Stabilo pot să fie fixate de faţada
clădirii. Pe lângă platformele dispuse ale cadrelor verticale, se construieşte un acoperiş de
protecţie şi se va fixa cu ajutorul piedicilor corespunzătoare de siguranţă ale platformelor.

12
Figura 12
Rame de trecere
(aici reprezentată: varianta consolă 2)

Ramele de trecere vor fi consolidate două câte două, pe partea exterioară, prin
intermediul unei bare şi a unei diagonale. Pe post de diagonală, este montată o traversă de
balustradă, la înălţimea racordurilor inferioare ale diagonalei.

La variantele de construire (console interioare, cu sau fără console exterioare) sunt de


asemenea necesare diagonale pe ambele nivele inferioare, precum şi o bară
corespunzătoare în zona picioarelor, din două în două tronsoane, atât pe partea interioară,
cât şi pe cea exterioară.
La varianta de construire (console interioare şi exterioare) sunt necesare, pe lângă barele
transversale suplimentare (ţeava schelei din oţel  48.3 x 3.2 mm cu elemente de cuplare
care permit rotirea) aferente cadrelor verticale, şi bare care să fie fixate pe ramele de
trecere.
Reprezentare cu ancorare şi consolidare – vezi pagina 24.

2.5.1.2 Grinzi de legătură

Grinzile de legătură trebuie să fie utilizate la asigurarea accesului prin uşi, intrări sau la
treceri dintr-o schelă în alta.
Reprezentare cu ancorare şi consolidare – vezi pagina 26.

Figura 13
Grinzi de legătură

13
Cadrele verticale de sprijin trebuie să fie întotdeauna ancorate la nivelul primului şi celui
de-al doilea etaj al schelei. (figura 13)
Grinzile de legătură pot fi suplimentar ancorate şi în al patrulea punct, la nivelul superior
al schelei. La ambele tronsoane ale schelei, sunt construite, atât pe partea interioară, cât şi
pe cea exterioară, diagonale în plan vertical, lângă locul de legătură, până la înălţimea
grinzii de legătură.
La picioarele schelei se montează bare longitudinale conform capitolului 2.2.5. La
cadrele verticale de sprijin trebuie să se renunţe la ancorările inferioare (H=2m), dacă s-
au montat de fiecare dată diagonale transversale la ambele rame, la ambele etaje (ţeava
schelei din oţel  48.3 x 3.2 mm cu elemente de cuplare care permit rotirea).

2.5.1.3 Acoperişuri de protecţie

Acoperişul de protecţie trebuie să fie fixat pe partea exterioară a schelei, la o înălţime


aleatorie.

La înălţimea acoperişului de protecţie, fiecare îmbinare a schelei trebuie să fie ancorată


de faţadă. În plus, toate cadrele verticale ale etajelor inferioare sunt consolidate cu
ajutorul diagonalelor transversale - ţeava schelei din oţel  48.3 x 3.2 mm cu elemente de

14
cuplare care permit rotirea. (Alternativă la diagonalele în plan transversal: la nivelurile
inferioare de ancorare a acoperişului de protecţie se ancorează la fiecare două îmbinări
ale schelei.)

Forţele de ancorare sunt date în capitolul 2.5.2.11 (pagina 27).

Suprafaţa acoperişului de protecţie este separată de suprafaţa de lucru prin intermediul


traverselor de balustradă şi intermediare de schela exterioară.

Figura 14
Consolă acoperiş de protecţie

Reprezentare cu ancorare şi consolidare – vezi pagina 20.

2.5.1.4 Console pentru mărirea suprafeţei

Consolele de 35 cm pentru mărirea suprafeţei trebuie să fie fixate pe partea interioară la


toate etajele schelei şi pe partea exterioară doar la un etaj al schelei.

Consolele de 75 cm pentru mărirea suprafeţei trebuie să fie fixate doar pe partea


exterioară la un singur etaj al schelei. Totuşi, mai întâi trebuie să fie construită întreaga
schelă înainte ca platforma superioară să fie ancorată.

15
Figura 15
Consolele de 75 cm pentru mărirea suprafeţei

2.5.1.5 Acoperirea schelelor

Pentru acoperire se pot folosi plase (ai căror coeficienţi pentru forţele aerodinamice să nu
depăşească valorile Cf=0.6 şi Cf=0.2) sau prelate. În cazul acoperirii cu prelate, fiecare
îmbinare trebuie să fie ancorată. În cazul acoperirii cu plase, schemele de ancorare de la
capitolele 2.5.2.5 şi 2.5.2.6 (paginile 21 şi 22).

2.5.1.6 Pereţi de protecţie

16
Un perete de protecţie trebuie să fie realizat doar sub formă de grilaj de protecţie legat de
stâlpii peretelui de protecţie. Astfel, peretele de protecţie poate să fie montat direct fie pe
cadrele verticale, fie pe consolele exterioare de 75 cm.
Stâlpii peretelui de protecţie sunt asiguraţi cu piedici de siguranţă împotriva dărâmării.
Peretele de protecţie trebuie să fie montat abia după ancorarea îmbinărilor adiţionale ale
platformelor superioare ale schelei.

Figura 16:
Schelă de interceptare (pentru muncitorii care ar putea să cadă) de pe acoperiş

2.5.2 Variante de construire

2.5.2.1 Varianta de bază

Montarea de bază fără console, cu grilaj de protecţie pentru cadrele verticale superioare

17
2.5.2.2 Varianta consolă 1 (KV1)
Construirea schelei cu console de 0.35 m pe partea interioară a fiecărui etaj şi cu grilaj de
protecţie pentru cadrele verticale superioare

18
2.5.2.3 Varianta consolă 2 (KV2)
Construirea schelei cu console de 0.35 m la fiecare etaj şi cu console exterioare de 0.75 m,
precum şi grilaj de protecţie pentru etajele superioare.

19
2.5.2.4 Varianta consolă cu acoperiş de protecţie
Varianta de bază, varianta consolă 1 şi varianta consolă 2 (descrierea acestor variante se găseşte
în capitolele 2.5.2.1 până la 2.5.2.3) de fiecare dată cu consolă acoperiş de protecţie

20
2.5.2.5 Varianta de bază cu acoperire prin plase
Construirea schelei fără console, cu grilaj de protecţie pentru cadrele verticale superioare,
precum şi cu acoperire prin plase a exteriorului cadrelor verticale

21
2.5.2.6 Varianta consolă cu acoperire prin plase
Varianta consolă 1 şi varianta consolă 2 (descrierea acestor variante se găseşte în capitolele
2.5.2.2 şi 2.5.2.3) de fiecare dată cu acoperire prin plase a exteriorului cadrelor verticale

22
2.5.2.7 Varianta consolă cu acoperire prin prelate
Varianta de bază, varianta consolă 1 şi varianta consolă 2 (descrierea acestor variante se găseşte
în capitolele 2.5.2.1 până la 2.5.2.3) de fiecare dată cu acoperire prin prelate a exteriorului
cadrelor verticale

23
2.5.2.8 Schelă cu rame de trecere
Varianta de bază, varianta consolă 1 şi varianta consolă 2 (descrierea acestor variante se găseşte
în capitolele 2.5.2.1 până la 2.5.2.3) de fiecare dată cu rame de trecere la etajele inferioare

24
2.5.2.9
- schelă cu console interioare de 0.35 m la fiecare etaj
- schelă construită până la 24 m (la etajele superioare sunt montate doar cadre verticale)

25
- clădire de până la 22 m
- ultimele planuri de ancorare până la 20 m

2.5.2.10 Legătură între schele


Descrierile generale se găsesc la capitolul 2.5.1.2

26
27
2.5.2.11 Forţe de ancorare
Faţadă deschisă Faţadă închisă
Varianta Raster de
Înveliş Pagină F1 Ancoră F1 Ancoră
consolă ancorare F11 FV1) F11 FV1)
24m 16m 8m de colţ 24m 16m 8m de colţ
GV fără
17 4,6 4,6 4,4 2,9 - 3,3 3,1 3,1 3,1 2,9 - 2,8
KV1 fără La fiecare
18 4,6 4,6 4,4 - 4,2 3,3 3,1 3,1 3,1 - 4,2 2,8
8m
KV2 fără
19 4,1 4,1 3,4 - 4,2 3,3 3,7 3,6 3,6 - 4,2 2,8
GV+SD
fără La fiecare
KV1+SD 20 3,6 3,6 3,6 - 5,2 3,3 3,7 3,7 3,7 - 5,2 2.8
8m
KV2+SD
GV plasă
21 3,4 3,2 3,0 4,2 - 5,2 4,2 4,0 3,9 1,7 - 3,9
La fiecare
KV1 plasă 4 sau 8 m
22 3,4 3,2 3,0 0,4 5,4 5,2 4,2 4,0 3,9 1,7 - 3,9
KV2
GV Fiecare
KV1 prelată îmbinare 23 5,3 5,6 5,5 1,8 4,7 2,6 4,2 4,2 4,3 1,8 4,7 2,6
KV2 ancorată
GV - Consturire simplă a schelei cu grilaj de protecţie pentru cadrele veritcale superioare
KV1 - Schelă cu console interioare de 0,35 m şi grilaj de protecţie pentru cadrele veritcale superioare
KV2 - Schelă cu console interioare de 0,35 m şi console exterioare de 0,75m, precum şi grilaj de protecţie pentru cadrele
veritcale superioare
1) Ancoră – V, sarcină inclinată pe fiecare ţeavă

29
2.5.2.12 Încărcătură a fundaţiei

Faţadă deschisă Faţadă închisă


Variante Pag.
interior exterior interior exterior
Varianta de bază cu grilaj de protecţie 17 8.4 12.7 10.1 12.1
Varianta de bază cu acoperiş de protecţie 20 8.1 12.7 8.1 12.7
Varianta de bază cu plasă 21 8.2 12.1 10.6 12.6
Varianta de bază cu prelată 23 8.8 11.5 8.2 11.5
Varianta consolă 1 cu grilaj de protecţie 18 13.9 12.7 15.6 12.1
Varianta consolă 1 cu acoperiş de protecţie 20 13.6 12.7 13.6 12.7
Varianta consolă 1 cu plasă 22 13.7 12.1 16.1 12.6
Varianta consolă 1 cu prelată 23 14.3 11.5 13.7 11.5
Varianta consolă 2 cu grilaj de protecţie 19 16.0 16.9 15.6 16.1
Varianta consolă 2 cu acoperiş de protecţie 20 13.6 16.7 13.6 16.7
Varianta consolă 2 cu plasă 22 13.7 16.1 16.1 16.6
Varianta consolă 2 cu prelată 23 14.3 15.5 13.7 15.5
Rame de trecere
Variante Pagina interior exterior
Varianta de bază 24 13.9 5.2
Varianta consolă 1 24 19.4 5.2
Varianta consolă 2 24 21.6 6.7
Grinzi de legătură 2 x 2.5 m
Primul nivel de Primul nivel de
Variante Pag. ancorare: 2m ancorare: 4m
interior exterior interior exterior
Varianta de bază 26 11.3 17.2 15.7 21.6
Varianta consolă 1 26 19.4 17.2 23.8 21.6
Varianta consolă 2 26 19.4 22.9 23.8 27.3

Manual de instrucţiuni de montare şi de întrebuinţare

30
3. Demontarea schelelor
Demontarea schelelor se face în paşii executaţi la montare (capitolul 2.1 până la 2.5) în ordine
inversă.

4. Întrebuinţare
Schela trebuie să fie utilizată corespunzător grupei de schele respective, urmând instrucţiunile
din „Reglementări de siguranţă pentru schelele de lucru, schelele de protecţie şi sistemele de
schele (schele din cadre şi schele modulare)” (ZH1/534.1)

Listă de componente:

Articol nr. Denumire Dimensiuni Greutate Anexă Pagina

700018 Cadru vertical 2,0m x 0,75m 21 A 1


700025 Cadru vertical 1,0m x 0,75m 15 A 2
700032 Cadru vertical 0,66m x 0,75m 6,9 A 3
700100 Cadru de colţ 2,0m 22 A 4
700117 Cadru de colţ 1,0m 12 A 5
701053 Platformă aluminiu/lemn 2,5m 21 A 6
701060 Platformă aluminiu/lemn 2,0m 15 A 6
701077 Platformă aluminiu/lemn 1,5m 12 A 6
701602 Platformă aluminiu/lemn 2,5m 26 A 7
cu scară
701800 Platformă oţel 2,5m 21 A 8
701817 Platformă oţel 2,0m 16,8 A 8
701824 Platformă oţel 1,5m 12,6 A 8
701909 Platformă lemn 2,5m 20 A 9
701916 Platformă lemn 2,0m 16 A 9
701923 Platformă lemn 1,5m 12 A 9
702005 Bară de balustradă 2,5m 5 A 10
702012 Bară de balustradă 2,0m 4 A 10
702029 Bară de balustradă 1,5m 3 A 10
702739 Bară diagonală cu element de 2,5m 7 A 11
cuplare
702746 Bară diagonală cu element de 2,0m 5,6 A 11
cuplare
703101 Bară transversală de început 0,75m 3 A 12
703606 Traversă 2,5m 5 A 13
703613 Traversă 2,0m 4 A 13
703606 Traversă 1,5m 1,5 A 13
703668 Traversă frontală 0,75m 1,5 A 14
703675 Traversă frontală 0,35m 1 A 14
Articol nr. Denumire Dimensiuni Greutate Anexă Pagina
704252 Traversă intermediară 0,75m 3 A 15
704405 Piedică de siguranţă 0,1 A 16

31
706003 Cadru frontal de balustradă 0,75m 4,5 A 17
706027 Cadru frontal de balustradă 0,35m 3,7 A 18
706030 Ramă de trecere 1,70m 35 A 19
706058 Suport de balustradă 2,0m x 0,75m 11 A 20
706072 Suport de balustradă 1,0m x 0,75m 7 A 21
706089 Suport simplu de balustradă 1,0m 4,8 A 22
706102 Suport de consolă 1,0m x 0,75m 7,5 A 23
706119 Suport de consolă 2,0m x 0,75m 11 A 24
706201 Consolă 0,75m 12 A 25
706218 Consolă 0,35m 3,5 A 26
706263 Suport schelă 1,5m 6,2 A 27
706256 Suport schelă 1,2m 5 A 27
706249 Suport schelă 0,5m 2 A 27
706331 Siguranţă platformă 1,10m 4,7 A 28
706348 Siguranţă platformă 0,75m 3 A 28
706345 Siguranţă platformă 0,35m 1,5 A 28
706379 Suport grilaj sistem 5,0m 45 A 29
706453 Consolă acoperiş de protecţie 0,75m 13,7 A 30
706461 Grilaj lateral de protecţie 2,5m 25 A 31
706478 Grilaj lateral de protecţie 2,0m 20 A 31
706485 Grilaj lateral de protecţie 1,5m 15 A 31
706607 Picior schelă 0,8m 4,8 A 32
706614 Picior schelă 0,5m 3 A 32
706621 Picior schelă 0,30m 1,8 A 32

32