You are on page 1of 1

DASAR-DASAR PENTADBIRAN KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

Pelancaran

DILANCARKAN OLEH
•Tun Dr. Mahathir Mohamad

TARIKH
•19 Mac 1983

OBJEKTIF STRATEGI
PELAKSANAAN
- Memupuk ciri kepimpinan. - pelaksanaan /
kesederhanaan dalam tindakan
dan tuturkata amalan:
- Melahirkan pegawai yg punyai kumpulan meningkat
nilai2 murni, berupaya mutu kerja.
wawasan dan strategi yang jelas tingkatkan daya pengeluaran & kad perakam waktu.
tingkatkan etika kerja.  penggunaan tanda
berakhlak tinggi bersih hati, nama.
- Baiki kemahiran pegawai  perkhidmatan
fikiran dan tindak tanduk
perkhidmatan dlm : kaunter.
 merancang pelaksanaan  konsep pejabat
sentiasa memperbaiki diri dan
dasar2 yg dirangka. terbuka.
membangunkan diri sendiri
 menggerakkan sumber tenaga
manusia. - Mengadakan
berhemah tinggi berwibawa dan
tegas dalam melaksanakan tugas  selaraskan sumber organisasi. ceramah & forum
 menilai pelaksanaan dasar & untk menyemai sifat
matlamatnya. kepimpinan dlm
kalangan pegawai.