You are on page 1of 1

I grupa – Reciklaža

Napraviti sajt pod imenom Prezime Ime 4x u folderu Documents.

Sajt se sastoji od dve stranice: default.html i druga.html koje imaju isti raspored strane - 4 sloja: logo,
navigacija i sadrzaj, kao i omotac kojim se centrira sadržaj u pretraživaču.

U spoljnom CSS fajlu format.css kreirati sledeće stilove (mere bez jedinica su u pikselima):
● Sve margine u prozoru iznose 0
● Sloj logo je širine 200, visine 196. Boja pozadine je #00FF00
● Sloj navigacija je širine 600, visine 196, od levog kraja udaljen je 200. Boja pozadine je #009933, slova
su fonta Cambria, veličine 32px, a poravnanje teksta centralno.
● Sloj sadrzaj je širine 800, visine 475, a od vrha strane je udaljen 196. Boja pozadine je #66FF99, font
Cambria veličine 20px
● Sloj omotac je širine 800, od vrha strane udaljen je 70 i sve margine su auto
● Za sliku na prvoj strani (drvo) kreira se stil .slika-desno koji postavlja sliku na desnu stranu i postavlja
i levu i desnu marginu oko slike na 10
● Pasusi imaju margine sa leve i desne strane po 10
● Naslovi h1 i h2 imaju margine sa leve i gornje strane po 10
● Linkovi imaju slova bele boje.

default.html:

Title je Početna strana. Smisliti i podesiti ključne reči i opis stranice.

Slika u sloju logo je logo.jpg. Alternativni tekst je Reciklaža logo

Zaštita prirode je link ka stranici zastita-prirode.html

Deponije je spoljni link: http://mondo.rs/a1050807/Info/Drustvo/Deponije-u-Srbiji-divlje-deponije-otpad-


reciklaza.html

Naslov u sloju sadrzaj je tipa Heading 1

Od teksta kreirati uređenu listu kao na slici.

Sliku drvo.jpg umetnuti na sam kraj poslednje stavke u listi i primeniti na nju stil slika-desno. Alternativni
tekst joj je Reciklaza drvo

zastita-prirode.html:

Title je Zaštita prirode. Smisliti i podesiti ključne reči i opis stranice.

Početna strana je link ka stranici default.html. Slika u sloju logo i link Deponije su isti kao u početnoj stranici.

Naslov u sloju sadrzaj je tipa Heading 2

Slova u pretposlednjem pasusu su veličine 18px. Poslednji pasus je boldovan.