You are on page 1of 4

ACARA LAMARAN

Dr. ANINDHITA VANIA UTAMI


(Puteri Bapak H Ir. Maulana Hasanuddin dan Ibu Hj Bd. Misnatun, AMD, Keb)

Dan

IFKAR EGGYFRIAN. ST
(Putera Bapak H. Ir. Nasril, M.Eng dan Ibu Hj Ir.Rita Hayati)

Minggu, 22 April 2018

Aston Anyer Beach Hotel

Cilegon - Banten
PENJELASAN TEKNIS ACARA LAMARAN

I. Panitia / Petugas Keluarga:


a. Koodinator : Ifkar Eggyfrian, ST, dr. Anindhita Vania Utami
b. Perlengkapan : Aston; Zeppner
c. Konsumsi : Aston
d. Penerima Tamu : Keluarga Anindhita Vania Utami
e. MC : Rini Raflis, SE
f. Dokumentasi : Twin Photo
g. Pembaca ayat suci al-quran :
h. Doa : Fajar Prananda, ST
i. Perwakilan CPP : H. Zul Ikbal, SE
j. Perwakilan CPW : Ir. H. Bambang Hermanto
k. Pembawa Peningset CPW : Ir. Hj. Rita Hayati
l. Penerima Peningset CPW : Bd. Hj. Misnatun, AMD, Keb
m. Pembawa Bunga : Ifkar Eggyfrian
n. Sound System : Aston
o. Mua CPW & Ibu CPW : Jianqaumi
SUSUNAN ACARA LAMARAN / RUNDOWN

Hari :Minggu
Tanggal : 22 April 2018
Jam : 10.30 – 13.30
NO WAKTU URAIAN ACARA
Keluarga orang tua Ifkar Eggyfrian tiba di Aston Anyer Beach
1 10.30 10.35 Hotel, disambut oleh keluarga besar Anindhita Vania Utami
disambut oleh Bp. Ir. H. Bambang Hermanto
MC dan Orang tua Anindhita Vania Utami mempersilahkan masuk
para tamu diantarkan oleh pendamping dari pihak keluarga
2 10.35 10.45
Anindhita Vania Utami untuk menempati kursi yang telah
disediakan.
MC membuka acara ceremoni lamaran sekaligus memperkenalkan
3 10.45 10.50
kedua belah pihak keluarga secara singkat.
4 10.50 10.55 Pembacaan ayat suci al-quran oleh Ibu
Sambutan selamat datang dari wakil keluarga besar Anindhita
Vania Utami oleh Bp. Ir. H. Bambang Hermanto dan
5 10.55 11.05 memperkenalkan seluruh keluarga besar Anindhita Vania Utami,
Sekaligus menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Ifkar
Eggyfrian dan keluarga besarnya.
Sambutan balasan dari wakil keluarga besar Ifkar Eggyfrian (Bp.
Ir. Zul Ikbal), dan memperkenalkan seluruh keluarga besar Ifkar
6 11.05 11.15 Eggyfrian serta dilanjutkan penyampaikan maksud dan tujuan
kedatangan Ifkar Eggyfrian dan keluarga besar oleh Bp. Ir. H.
Nasril, M.Eng
Balasan terima kasih dari perwakilan keluarga Anindhita Vania
Utami (Bp. Ir. H. Bambang Hermanto), dilanjutkan Orang tua
7 11.15 11.20 Anindhita Vania Utami (Bp. Ir. H. Maulana Hasanuddin)
menjawab tujuan kedatangan pihak Ifkar Eggyfrian & Keluarga /
menyatakan lamaran pihak Ifkar Eggyfrian telah diterima.
8 11.20 11.25 Anindhita Vania Utami masuk ke tempat acara didampingi oleh
kedua teman () dan duduk di kursi yang telah disediakan serta
menjawab maksud dan tujuan ifkar Eggyfrian dan keluarga yang
dipandu oleh ayah Anindhita Vania Utami (Bp. Ir. H. Maulana
Hasanuddin) “Apakah bersedia untuk menerima lamaran
tersebut ?”.
Setelah lamaran diterima, perwakilan kel. Ifkar Eggyfrian (Bp. Ir.
6 11.25 11.30 Zul Ikbal) mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga
Anindhita Vania Utami bahwa lamaran telah diterima.
Penyerahan secara simbolis peningset dari ibu Ifkar Eggyfrian ( Ibu
Ir. Hj. Rita Hayati ) kepada ibu Anindhita Vania Utami ( Ibu Bd.
7 11.30 11.35 Hj. Misnatun AMD. Keb ) sebagai simbol keseriusan membina dan
menyatukan dua keluarga besar Anindhita Vania Utami & Ifkar
Eggyfrian.
Penyerahan bouquet bunga dari Ifkar Eggyfrian, ST kepada dr.
8 11.35 11.40
Anindhita Vania Utami
9 11.40 11.50 Doa selamat dan ungkapan rasa syukur (Fajar Prananda, ST).
Sesi Foto Bersama dipandu Mc :
1. Ifkar Eggyfrian & Anindhita Vania Utami
2. kel. Anindhita Vania Utami berserta Ifkar Eggyfrian &
Anindhita Vania Utami
3. kel. Ifkar Eggyfrian berserta Ifkar Eggyfrian & Anindhita
10 11.50 12.15 Vania Utami
4. kel. Ifkar Eggyfrian & Anindhita Vania Utami berserta Ifkar
Eggyfrian & Anindhita Vania Utami
5. Saudara-saudara
5. Teman – teman Ifkar Eggyfrian & Anindhita Vania Utami
6. Team penyelenggara acara
11 12.15 13.10 Ramah Tamah, Makan Siang, dan Solat Zuhur Bersama.
10 13.10 13.15 Penutup. Acara Selesai.