You are on page 1of 2

CUVÂNT DIN PARTEA FRATELUI IOAN PANICAN

ȘI A ȘCOLII BIBLICE MARANATA

ÎNȚELEPTUL CÂȘTIGĂ SUFLETE (Pv. 11:30)

Mult iubită familie îndurerată,
Iubită adunare de doliu,

Plecarea fratelui nostru Ilie Neamțu la cele veșnice este un binecuvântat prilej de
cercetare, de mângâiere și de încurajare pentru noi toți. Este o chemare la unitate, la
umilință și dragoste frățească. Cine zice că trăim vremuri de trezire și de har, minte.
Trăim vremuri de criză spirituală profundă, vremuri de luptă și de pregătire de luptă.
Prea iubitul nostru frate Ilie Neamțu este triumful dragostei divine, triumful
harului lui Hristos, este triumful Duhului Sfânt în omul credinței. Un om plin de
înțelepciune, de curaj şi de dragoste.
O pildă de credincioșie pentru noi toţi. Un om harnic şi destoinic pentru orice
lucru bun, în Casa Domnului, în familie, în mijlocul semenilor. Un câștigător de
suflete.
Nu putem lua nimic cu noi în veșnicie decât sufletele oamenilor, care sunt mai
importante decât universul.
Domnul Isus a numit starurile religioase și pe super teologii vremii „pui de
năpârci” și „morminte văruite”, iar pe cei care au hotărât să Îl urmeze, în umilință și
simplitate, i-a numit „pescari de oameni”. Fratele nostru Ilie Neamțu a fost un astfel de
minunat pescar de oameni.
Smerenia este semnul maturității duhovnicești. Domnul Isus ne spune: „Fiul
omului a venit ca să slujească”. Maria, maica Domnului, spune despre sine: „iată, roaba
Domnului.” Apostolul Pavel spune: „eu sunt robul lui Hristos”. Așa au spus milioane de
ucenici ai Domnului Isus, de-alungul veacurilor.
Aceasta a fost și identitatea fratelui Ilie: robul lui Hristos, împreună cu cea care i-
a fost ajutor potrivit, sora Ani, și întreaga familie, familie luptătoare pe tărâmul
credinței care îi urmează în chip minunat fratelui Ilie.
Predicatorii atinși de Duhul lui Dumnezeu predică pocăința. Ioan Botezătorul a
pregătit calea Domnului Isus botezând oamenii în apele Iordanului. Noi să pregătim
calea Domnului botezând oamennii în apele binecuvântate ale Evangheliei. Noi să ne
micșorăm iar Domnul Isus să crească în inimile și în viețile noastre.
Ioan Botezătorul micșora munți de mândrie, aroganță, înălțare de sine și ridica
munți de milă, dreptate și adevăr.
Aceasta a fost și lucrarea preaiubitului nostru frate Ilie în cei aproape 70 de ani de
umblare cu Domnul pe pământ.
Mă rog Domnului ca la această slujbă de înmormântare, Duhul Sfânt să Se
pogoare peste întreaga adunare cu mângâiere divină și cu mântuire.
NOI NU NE ÎNTRISTĂM CA ȘI CEILALȚI, CARI N-AU NADEJDE.
Să ne rugăm toți Domnului, rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu:
Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă! (Ps 90:12)
Societatea de astăzi așteaptă ca Biserica lui Hristos să ia în serios Cuvântul
Domnului: înțeleptul câștigă suflete!
Slăvit să fie Domnul!

În umilință și cu dragoste,
Ioan Panican 04 mai 2018

Nu-mi acoperiţi mormântul
Traian Dorz

Nu-mi acoperiţi mormântul cu cununi, ci cu iubire
Nu cununi am vrut în viaţă, ci cântare şi-nfrăţire,
Căci cununile se uscă şi se şterg de ploi şi soare
Dar iubirile curate sunt cununi nemuritoare.

Nici nu-mi scrieţi pe-a mea cruce data morţii-ntunecată
Eu am fost născut din ceruri ca să nu mor niciodată,
Nici să nu-mi spuneţi adio, ci-mi spuneţi la revedere,
Mâine vom cânta-mpreună la Întâia Înviere!

Eu mi-am pregătit o cruce şi un loc de-nmormântare
Crucea nu-i a mea, iar locul nu-i mormânt ci numai pare,
Pot muri în orice vreme şi-ngropat pot fi oriunde
Cu o cruce sau şi fără, - nici o groapă nu m-ascunde.

Voi trăi în orice cântec, orice frunză-mi va fi soră,
Orice fir de iarbă prieten, orice seară auroră,
Orice foşnet frate dulce, casă-mi va fi orice zare,
Căci prin toate trece veşnic harfa mea nemuritoare.

Drumul meu spre lumea asta l-am plătit cu cât pot duce,
Drumul meu spre cealaltă L-a plătit Hristos pe cruce.
Naşterea spre moartea asta mi-a putut fi cunoscută,
Naşterea spre Nemurire mi-e-n lumina neştiută.

Nici o groapă de pe lume n-o s-acopere-n uitare
Părtăşia ce a-mpletit-o Dragostea Nemuritoare,
Nici o moarte de pe lume nu va nimici vreodată
Viaţa ce-a trecut prin soare cu Hristos împreunată.

Amin!