You are on page 1of 6

Scoala: Liceul Matei Basarab

Disciplina: Geologie Data: 24.04.2018


Unitatea de invatare: Rocile Ora : 9 :00- 10 :00
Durata : 50 min Mediul de instruire : Sala de curs
Clasa : a IX-a Profesor : Lazaroiu Anamaria
Nr. Elevi : 28
Tipul lectiei : mixta

Proiect de lectie
Titlul lectiei: Rocile

1.Necesitatea studierii temei


Parcurgerea acestui continut asigura dobandirea de catre elevi a notiunilor legate de
structura scoartei terestre, dar si a rocilor. Dupa aceasta lectie elevi vor fi capabili sa
identifice si sa clasifice diferite tipuri de roci.
2. Structurarea logica a continutului lectiei

1.Rocile

4.
2.Definitie 3. Clasificare 5. Utilizare
Caracteristici
3. Contextul in care se realizeaza lectia

Experienta Cuvinte cheie Resurse


anterioara de Limba Limba engleza Limba franceza materiale
invatare a romana
elevilor

Elevii sunt roci, rocks, roches, Manual


familiarizati cristale, crystals, cristaux, Pliante
cu: minerale, minerals, minéraux, Videoproiector
-termenii roci metamorphic roches Fise de lucru
folositi, metamorfice, rocks, métamorphiques, Test de
tematica vulcani volcanoes volcans evaluare
lectiei;
- notiuni
generale
despre
minerale
obtinute in
lectia
anterioara,’’
Studiul
mineralelor’’
-exemple de
roci pe care
le-au
observat in
timpul
vizitei la
Muzeul
National de
Geologie
4. Obiectivele operationale ale lectiei
Nr. Capacitatea care Comportamentul Conditii de Criterii de
obiectiv se urmareste a se prin care elevii probare a reusita(limita
dezvolta la elevi dovedesc comportamentului minima
prin invatare formarea cerut admisa)
capacitatii
respective
O1 Abilitatea de a Stabilesc si Manual 90%
defini rocile pe descriu modul de Prezentare PPT
baza formare al rocilor
cunostiintelor din
capitolul anterior
O2 Capacitatea de a Clasifica Pliante 80%
structura tipurile principalele tipuri Fisa de lucru
de roci in functie de roci
de modul de
formare si
proprietatile
componentelor
O3 Deprinderea de a Precizeaza Testul de evaluare 75%
identifica proprietatile Monstre de roci
caracteristicile fizice si chimice
materialelor ce
alcatuiesc roca
O4 Asocierea cu Indica modalitati Fise de lucru 60%
elemente intalnite de utilizare in Prezentare PPT
in mediul cotidian diferite domenii

5. Proba de evaluare
Nr. Continutul Itemului Punctaj
Obiectiv
min max
O1 Pe baza informatiilor din manual 1.5 p 3p
alegeti varianta corecta pentru
afirmatiile din testul de evaluare
O2 Precizati raspunsurile la cerintele 0.5 p 1.5p
din testul de evaluare
O3 Completati afirmatiile urmatoare pe 0.5p 1.5p
baza explicatiilor profesorului
O4 Elaborati un eseu in care folositi 1.5p 3p
termenii precizati si sa va raportati
la notiunile generale prezentate in
cadrul lectiei de azi
Total (1 punct din oficiu) 5p 10p

6. Desfasurarea lectiei

Timp Etape de instruire Arii de Metode de Mijloace de Forme de


min continut invatamant invatamant organizare a
Profesor Elevi activitatii
Profesor Elevi
2 1.Secventa introductiva A1 Conversatia Frontal Colectiv
Verifică Comunică
prezenţa absenţii şi îşi
Organizeaza pregătesc
colectivul de materialele
elevi
4 2.Verificarea cunostiintelor A1 Conversaţie Manual Frontal Colectiv
anterioare Problematizare Pliante Individual
Profesorul Elevii raspund
lansează o la intrebarile
conversaţie profesorului
despre Elevii ii
minerale si impartasesc
proprietatile profesorului
acestora impresiile
despre vizita
la Muzeul
National de
Geologie
4 3.Captarea atentiei A1-A2 Expunerea Manual Frontal Colectiv
Profesorul Pe baza Prezentare Individual
lanseaza o notiunilor PPT
conversatie studiate
despre modul anterior elevii
de formare al descriu
rocilor structura
rocilor
raportandu-se
la minerale
15 4.Prezentarea noilor A1-A5 Conversaţia Manual Diferentiat Grupe
continuturi Pliante Individual
Profesorul Noteaza Explicaţia Cataloage
anunta titlul Elevii Diferite
lectiei : remarca Problematizare monstre de
‘Rocile’; diferentele roci funizate
-defineste structurale si ca materiale
rocile si mineralogice de studiu
prezinta dintre roci scolar de
tipurile de Incercuiesc Institutul
roci ; caracteristicile National de
-clasifica principale in Geologie
rocile si functie de
evidentiaza modul de
caracteristicile utilizare
acestora Argumenteaza
8 5.Fixare cunostiinte(feed- A1-A5
back) Conversaţia Fisa lucru Frontal Pe grupe
Prezintă fişa Completează Explicaţia
Exerciţiul
de lucru şi fişa folosind
solicită manualul si Problematizare
elevilor să o informatiile
completeze dobandite in
Face o analiză urma
a fişei de explicatiei
lucru profesorului
Elevii Il
intreaba pe
profesor
neclaritatile
pe care le au
15 6.Proba de evaluare A1-A5 Exerciţiul Test de Frontal Individual
Se distribuie Elevii evaluare
fişa de completează
evaluare fişa
-evaluează
-ascultă
activitatea
elevilor -pun întrebări
-prezintă
fişele
rezolvate.
-oferă
lămuriri şi
trage
concluzii.
2 7.Secventa finala A5 Conversaţia Test de Frontal Colectiv
Notarea Fac Exerciţiul evaluare Individual
elevilor autoevaluarea Explicaţia Tema pentru
Temă pentru activităţii acasa
acasă:Rocile desfăşurate
in
constructiile
secolului
XX I

6. Anexe
-Fisa de lucru ;
-Test de evaluare ;
-Fisa de lucru ;
-Tema pentru acasa ;
-Barem corectura.

7. Bibliografie
- Manual Geologie Clasa a IX-a;
- www.stefanardelean.wordprees.com;
- Geologia ca stiinta;
- Geologie generala( Geodinamica externa).