You are on page 1of 7

A12 AV 342Rudit Process

...................................................................................................................................................... 23 Section
One: Overview
........................................................................................................................................................... 24
Definition
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Objectives
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Ta12 av 342rsk a12 av 342rnd Knowledge Sta12 av 342rtements
...................................................................................................................................................... 24 Ta12 av
342rsks
........................................................................................................................................................................
.................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtements
............................................................................................................................................................... 24
Rela12 av 342rtionship of Ta12 av 342rsk to Knowledge Sta12 av 342rtements
.............................................................................................................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtement
Reference Guide .......................................................................................................................... 26
Suggested Resources for Further Study
........................................................................................................................................... 29 Pra12 av
342rctice Questions
........................................................................................................................................................................
...... 30 A12 AV 342Rnswers to Pra12 av 342rctice Questions
.......................................................................................................................................................... 31
Section Two: Content
.............................................................................................................................................................. 32
1.1 Quick Reference
........................................................................................................................................................................
32 1.2 Ma12 av 342rna12 av 342rgement of the IS A12 AV 342Rudit Function
.................................................................................................................................... 32 1.2.1 Orga12 av
342rniza12 av 342rtion of the IS A12 AV 342Rudit Function
............................................................................................................................. 32 1.2.2 IS A12 AV
342Rudit Resource Ma12 av 342rna12 av 342rgement
....................................................................................................................................... 32 1.2.3 A12 AV
342Rudit Pla12 av 342rnning
.................................................................................................................................................................. 33
A12 AV 342Rnnua12 av 342rl Pla12 av 342rnning
.............................................................................................................................................................. 33
Individua12 av 342rl A12 AV 342Rudit A12 AV 342Rssignments
......................................................................................................................................... 33 1.2.4 Effect of
La12 av 342rws a12 av 342rnd Regula12 av 342rtions on IS A12 AV 342Rudit Pla12 av 342rnning
..................................................................................................... 33 1.3 ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS
A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds a12 av 342rnd Guidelines
....................................................................................................................... 34 1.3.1 ISA12 AV 342RCA12
AV 342R Code of Professiona12 av 342rl Ethics
................................................................................................................................. 34 1.3.2 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds Fra12 av 342rmework
....................................................................................................................... 35 A12 AV 342Ruditing Sta12
av 342rnda12 av 342rrds
.......................................................................................................................................................... 35 1.3.3
ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Guidelines
........................................................................................................................................ 37 Index of IS A12
AV 342Ruditing Guidelines
...................................................................................................................................... 37 1.3.4 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Procedures
........................................................................................................................................ 41 Index of
Procedures
......................................................................................................................................................... 41 1.3.5
Rela12 av 342rtionship A12 AV 342Rmong Sta12 av 342rnda12 av 342rrds, Guidelines a12 av 342rnd
Procedures ........................................................................................... 41 1.3.6 Informa12 av 342rtion
Technology A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Fra12 av 342rmework (ITA12 AV 342RF™)
................................................................................................ 41 Section 2200-Genera12 av 342rl Sta12 av
342rnda12 av 342rrds ...................................................................................................................................
41 Section 2400-Performa12 av 342rnce Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
........................................................................................................................... 42 Section 2600-Reporting
Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
............................................................................................................................... 43 Section 3000-IT A12
AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Guidelines
........................................................................................................................ 44 Section 3200-Enterprise
Topics .................................................................................................................................... 44 Section
3400-IT Ma12 av 342rna12 av 342rgement Processes
...................................................................................................................... 44 Section 3600-IT A12 AV
342Rudit a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Processes
......................................................................................................... 45 Section 3800-lT A12 AV 342Rudit
a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Ma12 av 342rna12 av 342rgement
.................................................................................................... 45 Risk A12 AV 342Rna12 av 342rlysis
........................................................................................................................................................................
..... 45 1.,S, ,J Interna12 av 342rl Controls
.......................................................................................................................................................................
46 1.5.1 Interna12 av 342rl Control Objectives
.............................................................................................................................................. 47 1.5.2 IS
Control Objectives .................................................... Certified Informa12 av 342rtion Systems A12 AV
342Ruditor™ A12 AV 342Rn ISA12 AV 342RCA12 AV 342R Certifica12 av 342rtion elSA12 AV 342R ®
Review Ma12 av 342rnua12 av 342rl 201 0 elSA12 AV 342R CERTIFIFD INFORMA12 AV 342RTION . } Ta12
av 342r ble of Contents A12 AV 342Rbout This Ma12 av 342rnua12 av 342rl
............................................................................................................................................................ 21
Overview
........................................................................................................................................................................
..................... 21 New Forma12 av 342rt of This Ma12 av 342rnua12 av 342rl.
............................................................................................................................................................. 21
A12 AV 342Rbout the CISA12 AV 342R Review Questions, A12 AV 342Rnswers a12 av 342rnd Expla12 av
342rna12 av 342rtions Ma12 av 342rnua12 av 342rl..
.................................................................................... 22 CISA12 AV 342R Online Review Course
............................................................................................................................................................. 22
Cha12 av 342rpter 1: The IS A12 AV 342Rudit Process
...................................................................................................................................................... 23 Section
One: Overview
........................................................................................................................................................... 24
Definition
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Objectives
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Ta12 av 342rsk a12 av 342rnd Knowledge Sta12 av 342rtements
...................................................................................................................................................... 24 Ta12 av
342rsks
........................................................................................................................................................................
.................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtements
............................................................................................................................................................... 24
Rela12 av 342rtionship of Ta12 av 342rsk to Knowledge Sta12 av 342rtements
.............................................................................................................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtement
Reference Guide .......................................................................................................................... 26
Suggested Resources for Further Study
........................................................................................................................................... 29 Pra12 av
342rctice Questions
........................................................................................................................................................................
...... 30 A12 AV 342Rnswers to Pra12 av 342rctice Questions
.......................................................................................................................................................... 31
Section Two: Content
.............................................................................................................................................................. 32
1.1 Quick Reference
........................................................................................................................................................................
32 1.2 Ma12 av 342rna12 av 342rgement of the IS A12 AV 342Rudit Function
.................................................................................................................................... 32 1.2.1 Orga12 av
342rniza12 av 342rtion of the IS A12 AV 342Rudit Function
............................................................................................................................. 32 1.2.2 IS A12 AV
342Rudit Resource Ma12 av 342rna12 av 342rgement
....................................................................................................................................... 32 1.2.3 A12 AV
342Rudit Pla12 av 342rnning
.................................................................................................................................................................. 33
A12 AV 342Rnnua12 av 342rl Pla12 av 342rnning
.............................................................................................................................................................. 33
Individua12 av 342rl A12 AV 342Rudit A12 AV 342Rssignments
......................................................................................................................................... 33 1.2.4 Effect of
La12 av 342rws a12 av 342rnd Regula12 av 342rtions on IS A12 AV 342Rudit Pla12 av 342rnning
..................................................................................................... 33 1.3 ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS
A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds a12 av 342rnd Guidelines
....................................................................................................................... 34 1.3.1 ISA12 AV 342RCA12
AV 342R Code of Professiona12 av 342rl Ethics
................................................................................................................................. 34 1.3.2 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds Fra12 av 342rmework
....................................................................................................................... 35 A12 AV 342Ruditing Sta12
av 342rnda12 av 342rrds
.......................................................................................................................................................... 35 1.3.3
ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Guidelines
........................................................................................................................................ 37 Index of IS A12
AV 342Ruditing Guidelines
...................................................................................................................................... 37 1.3.4 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Procedures
........................................................................................................................................ 41 Index of
Procedures
......................................................................................................................................................... 41 1.3.5
Rela12 av 342rtionship A12 AV 342Rmong Sta12 av 342rnda12 av 342rrds, Guidelines a12 av 342rnd
Procedures ........................................................................................... 41 1.3.6 Informa12 av 342rtion
Technology A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Fra12 av 342rmework (ITA12 AV 342RF™)
................................................................................................ 41 Section 2200-Genera12 av 342rl Sta12 av
342rnda12 av 342rrds ...................................................................................................................................
41 Section 2400-Performa12 av 342rnce Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
........................................................................................................................... 42 Section 2600-Reporting
Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
............................................................................................................................... 43 Section 3000-IT A12
AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Guidelines
........................................................................................................................ 44 Section 3200-Enterprise
Topics .................................................................................................................................... 44 Section
3400-IT Ma12 av 342rna12 av 342rgement Processes
...................................................................................................................... 44 Section 3600-IT A12 AV
342Rudit a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Processes
......................................................................................................... 45 Section 3800-lT A12 AV 342Rudit
a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Ma12 av 342rna12 av 342rgement
.................................................................................................... 45 Risk A12 AV 342Rna12 av 342rlysis
........................................................................................................................................................................
..... 45 1.,S, ,J Interna12 av 342rl Controls
.......................................................................................................................................................................
46 1.5.1 Interna12 av 342rl Control Objectives
.............................................................................................................................................. 47 1.5.2 IS
Control Objectives
...................................................................................................................................................... Certified
Informa12 av 342rtion Systems A12 AV 342Ruditor™ A12 AV 342Rn ISA12 AV 342RCA12 AV 342R
Certifica12 av 342rtion elSA12 AV 342R ® Review Ma12 av 342rnua12 av 342rl 201 0 elSA12 AV 342R
CERTIFIFD INFORMA12 AV 342RTION . } Ta12 av 342r ble of Contents A12 AV 342Rbout This Ma12 av
342rnua12 av 342rl
............................................................................................................................................................ 21
Overview
........................................................................................................................................................................
..................... 21 New Forma12 av 342rt of This Ma12 av 342rnua12 av 342rl.
............................................................................................................................................................. 21
A12 AV 342Rbout the CISA12 AV 342R Review Questions, A12 AV 342Rnswers a12 av 342rnd Expla12 av
342rna12 av 342rtions Ma12 av 342rnua12 av 342rl..
.................................................................................... 22 CISA12 AV 342R Online Review Course
............................................................................................................................................................. 22
Cha12 av 342rpter 1: The IS A12 AV 342Rudit Process
...................................................................................................................................................... 23 Section
One: Overview
........................................................................................................................................................... 24
Definition
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Objectives
........................................................................................................................................................................
.................... 24 Ta12 av 342rsk a12 av 342rnd Knowledge Sta12 av 342rtements
...................................................................................................................................................... 24 Ta12 av
342rsks
........................................................................................................................................................................
.................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtements
............................................................................................................................................................... 24
Rela12 av 342rtionship of Ta12 av 342rsk to Knowledge Sta12 av 342rtements
.............................................................................................................. 24 Knowledge Sta12 av 342rtement
Reference Guide .......................................................................................................................... 26
Suggested Resources for Further Study
........................................................................................................................................... 29 Pra12 av
342rctice Questions
........................................................................................................................................................................
...... 30 A12 AV 342Rnswers to Pra12 av 342rctice Questions
.......................................................................................................................................................... 31
Section Two: Content
.............................................................................................................................................................. 32
1.1 Quick Reference
........................................................................................................................................................................
32 1.2 Ma12 av 342rna12 av 342rgement of the IS A12 AV 342Rudit Function
.................................................................................................................................... 32 1.2.1 Orga12 av
342rniza12 av 342rtion of the IS A12 AV 342Rudit Function
............................................................................................................................. 32 1.2.2 IS A12 AV
342Rudit Resource Ma12 av 342rna12 av 342rgement
....................................................................................................................................... 32 1.2.3 A12 AV
342Rudit Pla12 av 342rnning
.................................................................................................................................................................. 33
A12 AV 342Rnnua12 av 342rl Pla12 av 342rnning
.............................................................................................................................................................. 33
Individua12 av 342rl A12 AV 342Rudit A12 AV 342Rssignments
......................................................................................................................................... 33 1.2.4 Effect of
La12 av 342rws a12 av 342rnd Regula12 av 342rtions on IS A12 AV 342Rudit Pla12 av 342rnning
..................................................................................................... 33 1.3 ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS
A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds a12 av 342rnd Guidelines
....................................................................................................................... 34 1.3.1 ISA12 AV 342RCA12
AV 342R Code of Professiona12 av 342rl Ethics
................................................................................................................................. 34 1.3.2 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Sta12 av 342rnda12 av 342rrds Fra12 av 342rmework
....................................................................................................................... 35 A12 AV 342Ruditing Sta12
av 342rnda12 av 342rrds
.......................................................................................................................................................... 35 1.3.3
ISA12 AV 342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Guidelines
........................................................................................................................................ 37 Index of IS A12
AV 342Ruditing Guidelines
...................................................................................................................................... 37 1.3.4 ISA12 AV
342RCA12 AV 342R IS A12 AV 342Ruditing Procedures
........................................................................................................................................ 41 Index of
Procedures
......................................................................................................................................................... 41 1.3.5
Rela12 av 342rtionship A12 AV 342Rmong Sta12 av 342rnda12 av 342rrds, Guidelines a12 av 342rnd
Procedures ........................................................................................... 41 1.3.6 Informa12 av 342rtion
Technology A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Fra12 av 342rmework (ITA12 AV 342RF™)
................................................................................................ 41 Section 2200-Genera12 av 342rl Sta12 av
342rnda12 av 342rrds ...................................................................................................................................
41 Section 2400-Performa12 av 342rnce Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
........................................................................................................................... 42 Section 2600-Reporting
Sta12 av 342rnda12 av 342rrds
............................................................................................................................... 43 Section 3000-IT A12
AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Guidelines
........................................................................................................................ 44 Section 3200-Enterprise
Topics .................................................................................................................................... 44 Section
3400-IT Ma12 av 342rna12 av 342rgement Processes
...................................................................................................................... 44 Section 3600-IT A12 AV
342Rudit a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Processes
......................................................................................................... 45 Section 3800-lT A12 AV 342Rudit
a12 av 342rnd A12 AV 342R12 av 342ra12 av 342rnce Ma12 av 342rna12 av 342rgement
.................................................................................................... 45 Risk A12 AV 342Rna12 av 342rlysis
........................................................................................................................................................................
..... 45 1.,S, ,J Interna12 av 342rl Controls
.......................................................................................................................................................................
46 1.5.1 Interna12 av 342rl Control Objectives
.............................................................................................................................................. 47 1.5.2 IS
Control Objectives
......................................................................................................................................................

Related Interests