You are on page 1of 7

1.

Đặt vấn đề

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, tiềm năng gió của Việt Nam (ở độ cao
65m) rất khả quan và ước đạt 513.360MW, lớn hơn 200 lần công suất nhà
máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện
đến năm 2020. Đây sẽ là nguồn năng lượng tiềm năng đáng kể có thể khai
thác bổ sung cho nguồn điện lưới quốc gia, thay thế các nguồn năng lượng
hóa thạch ngày càng cạn kiệt và cải thiện môi trường.

Bảng 1. Bảng cấp gió Beaufor


Bảng 2. Tiềm năng gió của Đông Nam Á (ở độ cao 65m)
2. Một số mẫu máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG) tua bin
gió

Trong công nghiệp điện gió gồm những lọai máy phát điện:

• Máy phát điện dị bộ (Asynchron generator).

• Máy phát điện dị bộ kép (Double fed asynchron generator).

• Máy phát điện đồng bộ (Synchron generator).

• Máy phát điện đồng bộ vòng (Annular Generator) hoặc máy phát
điện nam châm vĩnh cửu (Permanent Magnet Synchronous Generator).

Hình 1: Máy phát điện nam châm vĩnh cửu trong tua-bin Avantis
Hình 2: Máy phát điện nam châm vĩnh cửu trong tua-bin Enercon
E70
Hình 3: Máy phát điện nam châm vĩnh cửu trong tua-bin ScanWind

Sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, hộp số và máy
phát điện thông thường cuả tua-bin điện gió được thay thế bằng
những mảng nam châm quay vòng từ cơ năng của hệ thống cánh quạt. Với
nguyên tắc thiết kế giản dị này, máy phát điện họat động với tốc độ số
vòng quay rất thấp nhưng nguồn điện năng sản xuất cao. Những ưu điểm
cơ bản khác là máy phát điện không cần bôi trơn bằng dầu, thời gian bảo
trì ngắn, độ bền cao và độ ồn phát sinh cũng thấp. Nam châm vĩnh cửu
được cấu tạo từ các các hợp chất của các nguyên tố đất hiếm (rare earth) và
kim loại chuyển tiếp có khả năng giữ từ tính cao và là nguồn tạo ra từ
trường như chất Samarium - Cobalt, Neodym (Nd), Dysprosium(Dy) hoặc
Terbium (Tb).

Hình 4: Cuộn dây đồng trong bộ phận tĩnh Stator.

Cảm ứng điện từ sảy ra trong những cuộn dây đồng của bộ phận tĩnh
Stator nhờ những lớp nam châm vĩnh cửu đặt tại vòng quay Rotor. Khi
Rotor quay, nguồn từ trường làm chuyển động những nguyên tử electron
và phát sinh ra dòng điện.
Hình 5: Rotor máy phát điện và phận lõi Stator - Tua-bin Avantis

Hình 6: Rotor máy phát điện nam châm vĩnh cửu - Tua-bin Avantis
Kết quả nghiên cứu và khảo sát

Mô hình tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh
cửu nối lưới

Sơ đồ cấu trúc cơ bản tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm
vĩnh cửu nối lưới.

Sơ đồ mô phỏng điện gió trên Matlab: