You are on page 1of 1

f.

uncţia
de Funcţia de Funcţia de Şcoala
informare specializare protecţie
socială
Ed formală Familia
Economică
Ed nonformală Ed informală Biserica
Funcţii derivate
Politică/
civică Mass-media
Ed permanentă
Culturală Funcţii principale Formele educaţiei
Instituţii culturale
Autoeducaţia
Direcţii de bază EDUCAŢIE Factorii educaţiei Structuri orgaziţionale

Caracter teologic Grupurile de


Caracteristici Conţinuturi generale
prieteni
(dimensiuni)
Caracter holistic
Ed morală
Character prospectiv/
permanent Ed pt viaţa privată Noile educaţii
Ed intelectuală
Caracter axiologic Ed ecologică Ed demografică

Caracter dialectic Ed tehnologică


Ed sanitară modernă Ed pt schimbare
Caracter social-istoric şi si dezvoltare
politic Ed pt democraţie Ed pt muncă Ed estetică
de calitate Ed pt cetăţenie democratică
Caracter naţional
Ed pt tehnologie si
progres Ed pt pace şi cooperare Ed faţă de mass-media Ed fizică
Caracter internaţional