You are on page 1of 10

DUA-E-ABU HAMZA SHIMALI

Shuru karta hun Allah ke naam se jo Raheman aur Rahim hai

Mere Maabood! mujhe Tere gusse ke zarie Adab na sikhana, aur na mujhe Teri tadbir ke dhoke me
rakhna ke mai apni jehaalat ki sabab se Tere gusse ko maherbani samajne lagu aur jab Qayamat ke deen
sachchai saamne aae to afsos ke haath na malu.
Ai Palnewale! Mai, aur kahan se khair paau? Kyun ke, khair sirf aur sirf Tere darbar se haasil ho
sakti hai. Aur mere liye najaat ka samaan kahan hai? Ke najaat to sirf aur sirf Tere karam aur maherbani se
haasil ho sakti hai. Haqiqat yeh hai, ke na to khair chahanewala Teri madad aur rahemat se be-parwah hai
aur na to buraai aur jur’at karnewala aur na darnewala shakhs jo Tujhe khush na kar sake Teri gi’raft aur
Kud’rat se nikal sakta hai.
Ai Palnewale! Ai Palnewale! Ai Palnewale! Ai Palnewale! Ai Palnewale! Ai Palnewale! Ai
Palnewale! Ai Palnewale! Ai Palnewale!
Maine Tujhe Tere hi zaria pahechana hai, Toone hi mujhe Apni taraf hidaayat ki hai, aur Toone hi
mujhe Apni taraf khichaa hai. Haq yeh hai, ke agar Tu na hota (hidaayat ke liye) to mai yeh jaan hi na sakta
ke Tu kaun hai?
Saari taarif Us Khuda ke liye hai. Jisko maine jab bhi pukara Usne mujhe jawaab diya; hala ke, meri
haalat hamesha waisi hi rahi hai, ke jab bhi Usne mujhe bulaya to Uska jawaab dene me aur Uski taraf jaane
me ko’taai ki.
Hamd sirf Us Khuda ke liye hai ke jab bhi mai ne Usse sawaal kiya to Usne mujhe zarur jawaab
diya. Halan ke jab bhi Usne farma-bardaari chaahi to maine bukhl aur hirs se kaam liya.
Saari taarif Us Allah ke liye hai ke jab bhi mai ne mang’na chaha to maine Usko aawaaz di aur jab
bhi mera dil chaha maine Usse khilwat me raazo-niyaz ki baate ki aur Usne kisi ki shafa’at aur bila waaste
ke meri zarurat puri kar di.
Saari taarif Us Allah ke waste hai ke Uske siwa mai kisi ko nahi pukarta aur agar mai Uske siwa kisi
aur ko pukaaroon to meri pukaar aur do’a ka mujhe koi jawaab hi na mile. Tamaam hamd Us Allah ke liye
hai ke jiske siwa mai kisi se umeed nahi rakhta aur agar Uske siwa kisi aur se umeed rakhoon to woh umeed
tut jaae.
Tamaam taarif Us Allah ke liye hai ke jisne mujhe Apni hifaazat me lekar izzat di aur Usne mujhe
logon ke hawale karke zalil nahi hone diya. Tamaam hamd Us Allah ke liye hai ke Woh mujh se mohabbat
aur pyar rakhta hai. Jab ke Woh mujh se be-niyaaz hai.
Saari taarif Us Allah ki hai, ke Jo mujh se hilm aur burdh-baari se pesh aata hai, jaise maine koi
gunah kiya hi nahi. Isi liye Tu, ai mere Rab mujh ko sabse ziyada pasan-dida hai aur meri taarif ka haqdaar
hai.
Ai mere Allah! maine maqsad haasil karne ke raaste Teri taraf vasi dekhe. Mujhe umeedo ki aakhen
Teri baargah me aasu bahate nazar aai. Maine dekha ke jo log Tujh se umeed rakhte hai unke liye Teri
rehmat aur maherbani bhari madad haasil hai aur fariyaad karnewalo ki doa ke liye Teri baargah ke darwaze
khule hai.
Aur mujhe yeh bilkul maalum hai ke Tu hamesha umeed rakhnewalo ki haajate puri karne ke liye
tayyar hai. Aur Tu khud hi pareshaan-haal logo ke taraf nazar aur bahot ziyada khayaal rakhne wala hai.
Aur mujhe yeh bhi maalum hai ke rahem aur meharbani ke saamne aajezi karna aur Tere fais’le par
raazi rahena bakheel logo ke sawaal radh karne ka behtarin saamaan aur duniya-parast logo ki daulat se be-
parwa ho jane ka behtarin rasta hai.
Mujhe yeh bhi maalum hai ke Teri taraf safar karnewalo ka rasta bahot nazdik hai aur Tu apni
maqhlooqat se chipa huwa nahi hai. balke unke aamaal, unke aur Tere darmiyaan pardah daal dete hai. Isi
liye mai apni aar’zu lekar Tere paas aya hun. Apni haajato ke saath maine Teri taraf rukh kiya hai, Tujhi ko
maine mera madadgaar aur hifaazat ka sahara banaya hai.
Aur mai apni doa’o ke zariye Tujh se nazdik huwa hun. Haala ki mai is haq ke kaabil nahi hun, ke Tu
meri doa’o ko soon le aur naa to mai is baat ka haqdaar hun, ke Tu Teri maafi aur karam ki wajha se is doa’o
ko kabool farma le.
Baat yeh hai, mujhe Teri wus’at par bharosa hai. Tere waadon ki sachayio ne mujhe taskeen bakhshi
hai. Teri wahdaniyat par mujh ko apne imaan ki wajha se hifaazat ki umeed hai. aur mujhe apni is marefat
par yakeen hai, ke Tere siwa mera koi palnewala nahi hai, aur na to Tere siwa koi Allah ya Maabood hai. Tu
akela hai aur Tera koi saathi nahi hai.
Ai Allah! Toone khudne to yeh kaha hai aur Teri baat hamesha haq aur Tera waada sacha hai. Aur
Allah se uski rehmat ki do’a karo. Be-shakh, woh tumhare uppar maherbaan hai aur rahega.
Aur ai mere Aaqa aur Sardar! aur yeh baat Teri shaan ke khilaaf hai ke Tu maangne ka hukm de aur
bakhshisho ko rokhle; haalaki, Tu Teri saltanat ke rahnewalo par ataa aur bakhshish ke mamle me hadse
ziyadah ehsaan karta hai aur Teri bhar-pur mohabbat aur karam ki wajha se Teri nemate unpar ziyada se
ziyadatar hoti rahti hai.
Ai mere Maabood! Toone mere bachpan me Teri nemate aur ehsaan ke saae me meri parvarish ki aur
jawani me Tuhi ne mujhe izzatdaar banaya.
To ai woh! ke jisne duniya me apne ehsaan aur rahem se meri dekh-bhaal ki aur aakherat me apni
maafi aur wus’at ki taraf nazar karne ka saaman kiya. Ai mere Maalik! Tere baare me meri marefat ne Teri
taraf meri hidaayat ki aur Tujhse meri mohabbat Tere darbar me meri shafa’at karnewali hai.
Aur mujhe meri yeh baat par yakeen hai is liye ke, uski taraf Tu hi ne mujhe rasta bataya hai, aur mai
meri shafa’at karnewalo ke baare me is liye be-fikar hun ke Tu shafa’at kabool karnewala hai.
Ai mere Sardar! mai Tujhe us zabaan se aawaaz de raha hun, ke jisko gunaho ne goongah kar diya
hai. Ai Palnewale! mai Tere saath us dil se raazo-niyaz ki baate kar raha hun, jo kamzori aur gunaho ki
ziyadati ki wajha se halaaqat me dubh raha hai.
Ai Palnewale! mai Tujhe us dil se pukar raha hun jo Tere azaab se khaufzadaa aur dara huwa hai, aur
Teri maherbani aur karam ki umeed aur aas lagaae huwe hai.
Mere Aaqa! meri haalat aisi hai, ke jab mai mere gunaho ki taraf nazar karta hun, to aasu bahene
lagte hai aur aaho-zaari karne lagta hun, aur Tere karam ki taraf dekhta hun, to mujhe sukoon haasil hota hai.
Is liye, agar Tu mujhe baksh de, to Tu badha rahem karnewala to hai hi, lekin agar Tu mujh ko azaab me
daale to bhi zaalim nahi kahelaaega.
Ai Allah! mujh me agar itni jasaarat aagai hai ke Tere na pasand aamaal ke saath Tere darbar me
haazir huwa hun, to yeh dar haqiqat Tere rahem aur karam ki wajha se hai.
Aur agar mai is be-hayaee aur be-khaufi se is musibat ke waqt aur bahot musibat me Teri panha
paane ke liye Tere darbar me aaya hun, to uski wajhe Tere maherbani aur mohabbatbhara sulook hai.
Maine Tujh se is liye umeed rakhi hai, ke mai jaanta hun ke Tu meri buraeeyon ke bawajud meri
umeedo ko nakaam aur maayus nahi karega. Is liye Tu meri umeedo ko sawar de aur meri dua’o ko soon le.
Ai woh sabse behtarin jisko da’a karnewale pukara karte hai. Aur Ai woh sabse baland! Jisse
umeed rakhnewale umeed rakhte hai.
Ai mere Maalik! mere armaan bahot badh gaye hai aur mere aamaal bahot kharab ho chuke hai. Is
liye Tu mujhe apni maafi aur afwa se itna nawaaz de jitni meri aarzo aur armaan chahte hai aur mere bure
aamaal par meri giraft na kar.
Kyun ke Tera woh karam is baat se bahot hi ziyada hai ke Tu gunahgaaro ko saza de aur Tera hilm us
baat se bahot hi baland aur baalaatar hai ke Tu kha’taa karnewalo ko uske anjaam tak pohncha de.
Aur mai to! Ai mere Aaqa! Tere karam aur rahem ki talaash me bhatak raha hun, aur Tere us waade
ki wajhe se Tujh se bhaag kar Teri hifaazat me aaya hun, jo Toone oon logo ko di hai, jo Tere liye nek
gumaan rakhte hai.
Ai Palnewale! mai ek mamuli zarra kya haqiqat rakhta hun? Aur Tujh ko mera kya dar! is liye Tu
mujhe Teri wus’at se bakhsh de aur mere uppar Teri maafi ka ehsaan kar.
Ai Rab! meri pardha-poshi karke mujhe izzat aur balandi ataa kar aur mere sazawar gunaho ko Teri
zaat ki balandi ke sadke me maaf kar de. Kyun ke, agar aaj Tere siwa koi dusra mere gunaho se waqif hota
to zarur mai gunah na karta, aur agar muhje fauran azaab milnewala hota to mai yakeenan gunaho se parhez
karta.
Lekin maine yeh sab is liye nahi kiya hai, ke mai Tujh ko tamaam dekhnewalo se sab se kam
martabawala samajta hun ya haqir samajta hun, aur jannewalo me sabse kam ehmiyat rakhnewala samajta
hun.
Lekin ai Palnewale! yeh sab is liye hai, ke Tu sabse behtar pardha-poshi karnewala, sabse baland
hukm denewala, sabse ziyada Karim-o-Rahim, pardha-poshi karnewala aur poshida baaton ka jannewala hai.
Tu Teri maherbani se gunaho par pardha dal deta hai aur Teri hilm ki wajha se sazaa me taaqir karta hai.
Is liye tamaam Hamd Tere liye hi hai. Kyun ke, Tu janne ke bawajud hilm rakhta hai aur taaqat
rakhne ke bawajud nazar-andaaz karta hai.
Mere baare me Tera hilm mujhe Teri na-farmani karne par u’bhaarta hai, aur Tere gunah karne ki
jurrat deta hai. Tu jo meri pardha-poshi karta hai is liye Tere saamne meri haya khatm ho jaati hai aur Tere
karam ki wus’at aur Teri maafi ki balandi ke baare me mere ilm ne mujhe itna jasaarat karnewala bana diya
hai ke mai Tere haraam-karda kamo ki taraf bahot tezi se aage badhta hun.
Ai Hilm aur Karam rakhnewale! Ai har jagah rahnewale, Ai hamesha hameshawale! Ai gunaho ke
bakhsh ne wale aur tauba ke qabool karnewale! Ai badhe badhe ehsaan karnewale! Ai hamesha se ehsaan
karnewale!
Teri baland darje ki pardha-poshi kahan hai!? Teri azmat wali maafi kahan hai!? Teri woh saadgi
kahan hai jo bandho ke bahot hi nazdik hai!? Teri woh fauri madad kahan hai!? Teri woh wasi meharbani
kahan hai!? Teri woh azim ataa aur bakhshish kahan hai!? Teri latif ataao ki baarish kahan hai. Kahan hai
Tera qimti karam!? Tera azim, asim aur an-ginat fazal kaha hai!? Tera hamesha hamesha hote rahnewala
ehsaan kahan hai!? Ai Karim, Tera karam kahan hai!? Tere us karam ke zariye najaat de aur Teri rahemat ke
zariye mujhe chutkara de.
Ai ehsaan karnewale! Ai ne’mat denewale! Ai fazal karnewale! Teri sazaa se chutkara pane ke liye
maine apne aamaal par koi bharosa nahi rakha hai. Lekin is baare me meri umeed Tere fazlo karam par hai,
jiski baarish ham par hoti rahti hai. Kyun ki Tuhi najaat denewala hai aur Tujhi se darna hai. Toone ne’mat
ataa karke ehsaan ki ibtedaa ki hai aur Tu Tere karam se hamare gunaho ko maaf kar deta hai.
Yehi to wajah hai, ke ham abtak yeh nahi samaj sakte hai, ke ham Tere darbar me kaun kaun si baato
ka shukr adaa kare. Tere us karam ka jo Toone hamare baare me mashoor kar diya hai yaa hamari un
buraaiyon ka jo Toone chipa rakhi hai. Yaa phir woh bahot sakht imtehanaat jisme Toone hamari azmaaish ki
aur phir hamare liye use aasaan kar diya yaa phir us be-taadaat azmaaish ka ke jisme Toone hame kamiyabi
di aur wus’at se nawaza.
Ai Apne ko chahnewalo ke chahnewala! Aur ai apni taraf aanewale aur sabse maayus ho kar Teri
taraf nazar karnewalo ki thandak! Tu ehsaan karnewala hai aur ham buraai karte rahte hai! To ai Paalnewale!
jo buraiya hamme hai Tu usse Teri achhaiyon ke zariye dar-guzar kar de.
Aur ai Palnewale! kaun si jehaalat aisi hai jise Tera karam aur meharbani apne aachal me na leyley.
Aur kaun sa zamaana aisa hai jo Tere Hilm se ziyada tul ho!? Teri ne’mato ke saamne mere aamaal ki kya
hai’siyat hai!? Yeh kaise mumkin hai, ke ham Tere karam ke saamne hamare aamaal ka mukabala aur use
ziyada samje!? Aur kya yeh mumkin hai, ke Tuhi ne gunahegaro par Teri ne’mato ko failaya hai aur Tuhi use
kam kar de?
Ai hamesha hamesha baksh ne wale! Aur ai be’had wus’at se apne dono haatho ke failanewale! Ai
mere maalik! Teri izzat ki kasam, agar Tu mujhe Tere darbar me se zalil karke nikal dega to bhi mai Teri
bargah se hatnewala nahi. Aur na to Tere saamne gid-gidane se aur Teri minnate karne se mai rukoonga.
Kyun ke, maine Tujhe Teri wus’at aur karam ke zariye pehchana hai aur Tu jo bhi chahta hai wohi karta hai,
jise chahta hai, jis cheez se chhata hai aur jis tarah chahta hai azaab bhejta hai aur jis par chahta hai, jis
cheez se chahta hai aur jis tarah chahta hai, karam karta hai.
Na to Tujhe Tere amal ke bare me puchha ja sakta hai, na to Teri huqumat ke baare me Tujhse jagda
kiya ja sakta hai, na to Tere mamle me hissedaar huwa ja sakta hai, na to koi bhi shakhs Teri tadbeer ke
baare me nukte-chini kar sakta hai.
Khil’qat aur paida’ish, hukm aur farmaan Tujhi ko zeenat deta hai aur Tere hi liye hai. Tu tamaam
aalamin ka palnewala, barkatwala, baland aur azim hai.
Ai Palnewale! yeh us shakhs ki darkhaas hai, jo Teri bargah ki taraf umeed lagaae khada hai, aur
jisne Tere karam ke zariye hifaazat chahi hai. Jisne Tere ehsaan aur ne’mato se mohabbat ki hai. Aur Tu!
woh ataa karnewala hai ke Teri maafi aur dar-guzar tang nahi hoti. Tere fazal aur ehsaan me koi kami nahi
hoti, aur Teri rehmat me kami nahi hoti. Is liye hamne bhi Tujh par Teri kabhi khatm na honewali maafi aur
dar-guzar aur azim fazal aur ehsaan aur vasi rehmat ki wajha se bharosa aur itmeenaan kar liya hai.
To kya ai palnewale! hamare saath aisa sulook karega jo Tere baare me hamare nek gumaan ke
khilaaf ho, yaa Tu hamari umeedo ko na-kaam kar dega? Bilqul nahin, bilqul nahin. Ai Karim! na to Tere
baare me hamara aisa manna hai, na to Teri zaat se hame aisi umeed hai.
Ai Palnewale! Teri zaat par hamari lambi lambi aur la-mehdood tamannae wabasta hai aur hame Teri
taraf se badi badi umeede hai. Hamne Teri na-farmani ki hai aur ham chahte hai ke Tu hamari pardah-poshi
kare.
Hamne Tujhe pukara hai aur Tujhse iltejaa hai aur chahte hai ke Tu hamari do’a ko qabool kar le. To
ai mere Aaqa! hamari umeedo ko sacha karke dikha. Kyun ke, ham jaante hai ke, ham hamare aamaal ki
wajha se kis tarah ke sulook ke kaabil hai.
Lekin, hamare baare me Tu jo kuch jaanta hai woh aur ham Tere baare me jo jaante hai ke Tu hame
maayus nahi karega. In dono baaton ne hame Teri taraf khicha hai.Kyun ke, ham agar Teri rehmat ke kaabil
nahi magar Tu to is baat ka haq rakhta hai, ke hamare uppar aur dusre gunahegaro par Tere wasi’a fazlo
karam ke zariye maaf kar de.
Is liye Tu hamare uppar ehsaan aur ne’mate bhej jo Teri shayaane shaan hai. Aur hamare uppar Teri
sakhawat ka darwaza khol de. Kyun ke, ham Tere ataa aur bakhshish ke behad mohtaj hai.
Ai Ghaffar! Toone Tere noor se hamari hidayat ki, Toone Tere fazal ki wajha se hamko dusro se be-
niyaz kar diya hai aur hame Teri ne’mato ke saae me subho-shaam parwarish pai hai.
Aur ab hamare gunah Tere samne hai aur ai hamare Allah, ham Tujhse maafi chahte hai aur Tere
saamne tauba karte hai. Tu ham par Teri ne’mato ke zariye mohabbat karta hai aur uska zikr karta hai aur
ham apne gunaho ke bare me Tujhse jagadte hai. Teri meharbaniya ham par hamesha utarti raheti hai aur
hamari buraiyaan hamesha Teri taraf badhti raheti hai.
Aur ai Karim Badshah! hamesha aise hi hota chala aya hai aur mustaqbil me bhi hamesha aise hi
hota rahega ke ham Tere samne hamare bure aamaal ke saath haazir ho. Lekin yeh baat Tujhe is baat se nahi
rokhti ke Tu hame Teri roshan aur poshida ne’mato me dubaae rakhe aur hamare uppar Teri nishaaniyon se
fazlo karam kar.
Teri Zaat Paak aur Pakizah hai. Hamesha se hamesha tak, Tera hilm, Teri balandi aur Tera karam
kitna wasi hai. Tere naam paak hai, Teri hamd aur taarif azeem hai, Teri nishaniya aur Tere aamaal karim hai.
Ai mere Maabood! Tera fazal usse kahi ziyada hai aur Tera hilm usse ziyada azeem hai, ke Tu mere
aamaal aur mere gunahon ke zariye mera andaza kare.
Maafi! Maafi! Maafi! Ai mere Aakaa aur Sardar, Ai mere Aqaa aur Sardar, Ai mere Aqaa aur Sardar.
Ai mere Maabood! hame Teri yaad me mashgool rakh, Teri naarazgi se hame mehfooz rakh, Tere
azaab se najaat de, Teri be-hisaab aur makhsoos ne’mato se hame roozi ataa kar, Tere fazl se hamare uppar
Teri ne’maton ki wus’at farma, Tere ghar ki hajj aur Tere Nabi ke rauze ki ziyarat naseeb kar, jis par aur jiski
aal par Tera durood, Teri Rehamate, Teri Bakhshishe aur Razamandiya hai.
Be-shakh Tu Tere bando ke kareeb hai aur unki do’aae kabool bhi karta hai, aur Tu hame Tere hukm
ke bajalaane ki taaqat ataa kar, aur hame Teri Millat aur Tere Nabi (s.a.w.) ki sunnat par maut de.
Ai mere Maabood! mujhe aur mere waaledain ko bakhsh de aur un dono par Teri rehmat itni wasi
karde ke jaise unhone mere bachpan me meri parwarish ki aur mere naaz uthaae. Tu un dono ke ehsaano ke
badle me un par ehsaan kar aur un dono ki buraaiyon ke badle me unpar maafi ke darwaaze khol de. Ai mere
Maabood! momeen aur momeenaat zinda ya murda sabko bakhsh de aur hamari aur unki khair ke zariye
hamare rishte jod de.
Ai mere Maabood! hamare zinda aur murda hamare haazir aur gair-haazir, hamare mardon aur
aurton, hamare chote aur badhe, aur hamare aazad logo aur gulam sabhi ko bakhsh de.
Allah se mooh phernewale joothe rahe aur woh log durki gumrahiyon me khullam-khulla ghaate me
rahe.
Baare ilaaha! Mohammad (s.a.w.) aur Aale Mohammad (a.s.) par durood salaam bhej mera anjaam
ba-khushi kar. Duniya aur aakherat ke jo mamlon ne mujhe ranjo-gam me mubtela kar diya hai unke baare
me Tu hi meri dekh-bhaal kar. Mujh par aise shakhs ko hargiz gaalib na hone dena jo mujh par reham na
kare. Mere liye teri taraf se hamesha rahenewali sipar tay kar, woh mujh se hargis cheen na lena aur mujhe
Tere fazal se wasi’a, halaal aur paak rozi ataa kar.
Baare ilaaha! Teri nigehbaani ke zariye meri nigehbaani kar. Teri hifaazat ke zariye meri hifaazat kar
aur Teri dekh-bhaal ke zariye meri dekh-bhaal kar.
Uske alawa mujhe is saal aur har saal Tere paakiza ghar ki Hajj aur Tere Nabi (s.a.w.) aur Aimma
(a.s.) ki ziyarat ki taaqat ataa farma. Aur ai Palnewale! hamko un azeem martabewaali aur azmatwaali
jagaho se khaali haath na pherna.
Paalnewale! Tu meri is tarah nigraani kar aur mujhe aisi taubaa ki taufiq de ke uske baad mai koi bhi
haalat me Tere hukm ki na-farmaani na karu. Aur ai tamaam aalameen ke Palnewale! mai jab tak zinda
rahoon tab tak meri khair aur uske amal ke alaawa Tere bahot hi dar aur khauf se bharpur taufiq mere dil ki
gheraaiyon me utaar de.
Jab bhi maine yeh sochha aur kaha ke ab mai taiyaar aur aamaada ho gaya aur baad me Teri huzur
me namaz ke liye khada ho gaya aur Tere saath roza niyaz me mashgool huwa ke achhanak namaz me mere
uppar kotaahi aur neend taari ho gai aur us waqt ke jab mai Tere saath dil ke raaz ki baaton me lag gaya, to
woh susti ne mujhse munaajat ki taqat khich li.
Mujhe kya ho gaya hai? Ke jab bhi maine sochha ke ab maine apne zaati aamaal ko duroost kar liya
hai aur meri haalat tauba karnewalo jaisi ho gai hai.
To yaka-yak mere uppar aisi balaa aa pauchi, ke jiski wajha se mere pair ladkhada utthe aur ai mere
Maabood! yeh balaa mere aur Teri khidmat ke darmeyan aa khadi hui hai. Kahin aisa to nahi hai? ke Toone
mujhe Tere darwaaze se duthkaar diya hai aur Teri khidmat se maazul kar diya hai ya kahin Toone mujhe
juthon ke saath dekh liya is liye Toone mujhe dur fek diya. Ya shaayad aisa huwa ho ke Toone aisa dekha ho
ke mai Teri ne’maton ka shukr adaa nahi karta hun is liye Toone mujhe mehroom kar diya.
Ya phir munaasib hai ke, Toone mujhe olmaa ki mehfil me gair-haazir paya ho is liye Toone mujhe
zalil aur ruswa kar diya ho. Ya phir munaasib hai ke Toone mujhe gaafilon ke beech dekha ho is liye Toone
mujhe apni rehmat se maayus kar diya ho.
Ya mumkin hai ke Toone mujhe bekaron ki mehfilo ka shaukin paya ho is liye Toone mere aur unke
darmiyan dosti kar di. Ya kahin aisa to nahi hai ke Tu meri do’a sunna pasand na karta ho is liye Toone
mujhe Tujhse dur kar diya ho.
Ya kahi aisa to nahi, ke Toone mere gunah, aur Tere saamne meri gustakiyon aur jurrat ki wajha se
mujhe mere haal par chod diya hai. Aur is tarah mujhe sazaa di ho.
Ya phir kahin aisa to nahi ke Teri zaat se meri behayaaee aur jasaarat ki wajha se Toone mujhe is
tarah sazaa di ho.
Agar baat yehi hai to ai Paalnewale! agar Tu maaf kar deta to woh Teri saayane shaan hota, kyun ke
Tu mere isse pehle be-hisaab gunaho ko bakhsh chuka hai.
Kyun ke, ai Paalnewale! Teri meharbani kaisi azeem aur behtar aur azmatwali hai ke Tu kam aamaal
karnewaalo ko sazaa de. Aur mai Tere fazl aur karam ki baarish me panah leta hun. Tujhi se bhaag kar Teri
taraf ayaa hun. Aur mai Teri chasma-poshi ke un waadon ki fauran taqmil chahta hu, jo Tu un logon se kiya
hai, jo Tujh se karam ki umeed rakhte hai.
Ai mere Maabood! Tu usse kahi ziyada wasi’a, Rahem aur Hilm ka Maalik hai, ke Toone mujhe
mere amal ki wajha se ya meri kamzoori ki wajha se mere pair ladkhada de.
Ai mere Aaaqa! mai kahan aur meri auqaat kya!! To, mere Aaqa! mujh ko Tere fazal me se kuch
hissa ataa kar. Teri dar-guzar se kuch mujh ko sadka ataa kar, Teri pardha-poshi se mujh ko pura dhaap le aur
Teri zaati karam aur izzat ke wasile se meri sazaa maaf kar de.
Mere maalik! mai woh nannah munna hu jiski parwarish Toone ki. Mai woh jaahil hu, jis ko ilm ki
zinat se nawaza. Mai woh bhatak-ta huwa musaafir hun jisko Toone hidaayat di, mai woh gira huwa aur zalil
shakhsh hu jis ko Toone balandi ataa ki. Mai woh dara huwa hu, jisko Toone dar se mehfooz rakha. Mai woh
bhukha hun jisko Toone sair kiya. Mai woh pyasa hu jisko Toone sairaab kiya. Mai woh barehana hu jisko
Toone dhaanpa. Mai woh fakir hu jisko Toone be-niyaz kar diya. Mai woh kamzor hun jisko Toone taaqat di.
Mai woh zaleel hun jisko izzat di. Mai woh bimaar hun, jisko Toone shafa di. Mai woh sawaali hun, jiska
sawaal Toone pura kiya. Mai woh gunehgar hun, jiski Toone pardha-poshi ki. Mai woh khataakar hu jiski
khata ko Toone kam ki aur darguzar kiya. Mai woh maamuli hun, jisko Toone wus’at ata ki. Mai woh
kamzor hu jiski madad Toone ki. Aur mai woh randae dargah hu jisko Toone panah di.
Uske baawajud ai paalnewale! mai bhi wohi hun. Jisne kabhi bhi khilwat me Teri sharam na ki aur na
to mehfilon me Teri parwah ki. Mai woh hun ke badi-badi musibaton ne jiski taraf rukh kiya hai.
Mai woh hu jisne apne Aaqa ke samne jasaarat se kaam liya hai. Mai woh hun jisne unche unche
aasmaano ki gardan tod denewali hasti ki nafarmani ki hai. Mai woh hun jisne gunah karne ke liye rishwat di
hai. Mai woh hun ke jab bhi mujhe gunah karne ke imkaan ki khabar mili, to mai tezi se uski taraf lapak
gaya.
Aur mai woh hi shakhs hun jisko Toone gunah ke baad tauba ki mohalat di to bhi sidhe raste par na
aayaa. Toone meri pardha-poshi ki lekin phir bhi mujhe sharmo-haya na aai. Lekin Teri yeh pardha-poshi
karne par to mai ne gunahon me izaafa karna shuru kar diya. Yahan tak ke hadh paar kar di. Tab Toone
mujhe Teri nazro se gira diya, to maine uski bhi parwah na ki. Phir Toone Teri hilm ki wajhe se mujhe aur
mohalat di, aur Teri pardha-poshi ki wajha se meri itni pardha-poshi hui, ke jaise Toone mere gunaho ko
bhulaa diya ho. Aur mujhe meri na-farmani ki sazaa se aazad kar diya ho. Jaise ke Tujhe khud ko mere dhid-
pane se sharm aane lagi ho, aur Tu khud meri yeh be-hayaee ki wajhe se haya aur sharm me dub gaya ho.
Mere Maabood! itna zarur hai, ke jab maine Teri na-farmani ki, To meri yeh na-farmani Teri khudaai
ke inkaar ki buniyaad par na thi, na to yeh surat thi, ke us waqt Tere hukm ko koi ehmiyat na thi. Uski wajhe
yeh bhi na thi, ke Teri sazaa meri nazar me na thi, aur azaab ke baare me Tere waade ko koi ehmiyat na deta
tha.
Lekin, sachh baat yeh hai, ke kamzori aur gunah mere saamne aae aur usne mere liye mere nafs ko
bahekaaya. Phir meri himmat aur khwahish mujh par gaalib aagai aur meri be-rahemi ne is baare me meri
madad ki, aur mere baare me Teri pardha-poshi ne mujhe magroor bana diya.
Is liye mai meri tamaam taaqaton ko kaam me laa kar Teri na-farmani aur mukhalefat ki. To ab
mujhe Tere azaab se kaun bacha sake waisa hai? Aur kal dushmano ke haaton se mujhe kaun chuda sakega?
Aur agar, Toone Teri mohabbat ki dor ko mujh se kaat li to mai kiski dor se wabasta ho sakoonga. To, to haif
ho meri izzat par, khaas taur par jab Teri kitaab mere tamaam aamaal ka hisaab kar de, jiski haalat yeh hai
ke.....
Mujh ko Teri sakhawat aur rehmat ki wus’at ki umeed na hoti, aur Toone mujhe maayusi ki mana na
ki hoti to mai jab bhi yeh gunaho ko yaad karta to maayus ho jaata.
Ai woh ke jo sabse bahetar hai, jise do’a karnewale pukarte hai. Ai sabse baalaatar jisse umeed
rakhnewale umeed rakhte hai. Ai haqiqi Maabood! mai islam ke waade aur karar ki wajha se Tere se wabasta
hun. Qur’an ki hurmat ki wajha se Tujh par bharosa karta hun, aur Ummi, Qureshi, Hashmi, Arabi,
Tahaammi, Makki aur Madani Nabi ke zariye Teri hoozur me kurbat ka umeedwar hun.
Tu mere imaan ki wajha se meri mohabbat aur kana’at ko dar aur be-chaini me na badal aur mera
ajro sawaab aise bandho ke ajro sawaab jaisa na samaj jisne Tere alaawa kisi aur ki ibaadat ki ho.
Kyun ke kuch giroh aur kaume aisi bhi hai ke zabani-zabani is liye imaan laae hai, ke woh uske
zariye apni jaan bachaale is liye unhone apna matlab pura kar liya.
Lekin ham Tere uppar is liye imaan laae hai ke Tu ham ko maaf kar de. Is liye Tu hame bhi hamari
umeedon me kaamiyabi ataa farma. Teri zaat se hamari umeedon ne hamare dilon me mazbooti se bitha de
aur mustahekam kar de. Hamko hidaayat dene ke baad hamare dilon ko andhere aur gumrahi me na daal aur
hamare uppar Teri rehamat ki baarish kar.
Kyun ke, Tu to hai hi wahaab (bade dil se bakhsh ne wala) aur wus’at denewala, Teri izzat ki kasam
agar Tu mujh ko Teri rehamat ke darwaze se haqaal dega to bhi mai Teri chaukhat se nahi hiloonga, aur na to
mai Tujh ko aajezi ke saath gidgidane me aur Tere saamne hamesha aahozaari aur minnate karne me
rukoonga. Kyun ke, ai mere Aaqa aur Sardar, Toone mujhe Teri meharbani aur rehamat ki wus’at ka ehsaas
kara diya.
Tuhi bataa, ke banda apne Aaqa ke siwaa kiske saamne pesh ho? Aur maqhlook apne khaaliq ke siwa
kiski hifaazat talaash kare?
Mere Maabood! agar Tu mujh ko Tere gusse aur gazab ki zanjeer me jakad bhi le, aur bahot
dekhnewalon ke saamne Teri bakhshish mujh se rookle aur meri ruswaai aur zillat ki taraf logon ki nazar bhi
pade, yahan tak ke, Tu mujh ko jahannam ki aag me dal ne ka hukm bhi de aur mere aur nek logon ke
darmiyaan faasla khada kar de, to bhi mai Tujh se na-umeed nahi hoonga, aur na mai us shaukh ko tod
doonga jo mujhe Teri bakhshish ke baare me hai, aur na mere dil me se Teri mohabbat jaati rahengi, mai to
uske baawajood bhi na to Teri mere taraf ki dariyadili bhula doonga, na to duniya me Toone mere gunaho ko
chupaaya hai, use bhula doonga.
Ai mere Aqaa! mere dil me se duniya ki mohabbat dur kar de aur mere aur Hazrat Mohammed
Mustafa (s.a.w.) aur unki Aal jo Teri makhlook me se sabse baland hai. Aur khatemun Nabi Hazrat
Mohammed Mustafa (s.a.w.) hai unke darmiyan ek na-tutnewala rishta jod de aur mujhe Teri bargah me
tauba karnewalon ke darje me daakhil kar de. Aur mere nafs par meri madad farma.
Kyun ke, mai meri zindagi ko be-matlab aur bekaar ki tamannao ke piche barbaad kar di hai. Aur ab
mai uss jaghe pahonch gaya hun, ke jab maayus honewale meri islaah se na-umeed ho gaye ho. Aisi halat
me mujh se ziyada badnasib kaun hoga? Ke, agar yehi haalat me kabr me chala gaya ke jisko na to maine
aaramgah ke taur par tayyar ki hai, aur na to bistar ke taur par nek aamaal bajaa la kar wahan kuch bichaya
hai. To mujh par afsos aur afsos hi hai.
Phir mai kyun na ro’on? kyun ke, mai to yeh bhi nahi jaanta hun ke is tarah mujhe kahan tak jaana
hai? Aur phir mai musalsal yeh dekh raha hun ke mera nafs mujh ko dhoka de raha hai. Aur mere raat-din
mujhse gila kar rahe hai. Aur aisi haalat me maut apni daranewali paankhe mere sar par faila rahi hai.
Mai kyun na ro’on? mai apni kabr ke andhere par rota hun. Mai apni kabr ki tangi par girya kar raha
hun. Mera rona-dhona Munqir-Naqir ki puch-taach par hai. Mera girya kabr me se aisi haalat me nikal ne
par hai, ke mai be-libaas hoonga. Zillat aur ruswaai ki haalat me hoonga. Apna boj apni pith par laad kar
kabhi baain kabhi daain taraf nazar ghumata hoonga. Jab ke dusre log mujh se alag haalat me hoge.
Us din to har shakhsh aisi haalat me jakda huwa hoga, ke woh dusro ki taraf laaparwai hoga. Us din
kitne jism sufaid hoge aur khushi ke maare muskura rahe hoge, aur kitne hi chahre gubaar bhare hoge. Aur
unke uppar zillat aur laanat baraste hoge. Ai mere Maalik aur Aaqa! mera tamaam kina’at, bharosa, umeed
aur yakeen sab Tere uppar hi hai. Aur mere dil ki lagan Teri Rehamat par hai. Tu jise chahta hai Teri
Rehamat me gher leta hai. Aur jisko dost rakhta hai use Tere karam aur balandi ki wajha se hidaayat aur
taufeeq ataa karta hai.
To, mai Teri Hamd karta hun. Is liye, ke Toone mere dil ko shirk se paak rakha aur Teri taarif hai, us
par ke Toone meri zabaan ko guftagu karnewali bana di. To kya mai apni goongi zabaan se Tera shukriya
adaa kar sakta hun? Ya phir amal ke baare me meri tha-ka denewali koshisho ko kaam me laakar Tujhe raazi
kar sakta hun.
Tere ehsaan ke saamne meri zabaan ki aukaat hi kya hai? Aur Teri ne’mate aur karam ke aage meri
nekiyon ki ginti hi kya hai? Teri be-had maherbaniyo ne meri umeedo ko badha di hai. Aur Tere karam ne
mere aamaal ko kaabil-e-kabool bana diya hai.
Mere Aaqa! meri lagan aur shaukh Tere liye hai. Mera dar aur kauf Tujhse hai aur meri umeed aur
aarzooe Tujh par hai. Meri umeed mujhe Tujh tak ghasit ke lai hai. Ai mere ek hi nishana, meri saari
himmate Tere darbar me aakar hifaazat karti hai. Mere shaukh aur khwaaish ne Tere darbar me aakar par
khole hai. Aur meri na-kaam arzooe aur khaalis dar sirf Tere aur Tere hi taalooq se hai. Meri Mohabbat
Tujhse sukoon haasil karti hai, aur pyar paati hai. Maine apna haath Tere saamne failaya hai, aur mere khauf
aur dar ne Teri taabedari ki rassi pakdi hai.
Mere Maalik! mera dil Tere zikr se zinda hai, aur mere khauf ka gam Tere aage munajaat karne se
thandak paata hai. To ai mere Aaqa! aur meri umeed! aur meri taqlifo ka aakhri hal! Tu mere aur mere
gunaho ke darmiyan fasla kar de, jo mujh ko Teri taabedaari karne me rukawat paida karta hai. Kyun ke, mai
is liye Tujhse sawaal karta hun, ke Teri zaat se meri arzooe bahot purani hai. Aur Teri zaat meri us hirs se
bahot hi ziyada hai, jise Toone Teri wus’at aur rehmat ki wajha se Teri zaat par wajib kar liya hai.
Ai Khuda! saltanat aur hukm Tere liye hai. Tu ek akela hai aur Tera koi sharik nahi hai. Puri qaaenat
Tere sahare hai, aur Tere taabe me hai. Sab Tere saamne kham aur ai tamaam jahan ke Palnewale Teri zaat
barkatwali hai.
Ai mere Maabood! us din mujh par rahem karna jis din koi bahana nahi chalega, aur jab Tera jawaab
dene se meri zabaan goongi ho jaaegi. Aur Tere sawaalon ke saamne mere ho’sho hawash idhar-udhar aur
gum ho jaaenge.
Ai meri sabse baadi umeed! jis din tangi aur bhook bahot shadid ban jaae tab mujhe maayus na karna
aur meri jehaalat ki wajhe se mujhe Teri bargah se zalil na karna. Mere itminaan ki kami ki wajha se Teri
meharbaani aur rahem ko mujhse dur na karna. Meri tangi aur zarurat ki wajhe se mujhe ataa kar, aur meri
kamzori aur na-tawanaai ki wajhe se mujh par rahem kar.
Mere Aaqa! mera bharosa Tujh par hai. Mere dil ka sukoon Tere saath wabasta hai. Meri umeede Teri
zaat se hai aur mera yakin Tujh par hai. Mere dil ka ta’look Tere rahem par munassir hai. Maine apna
kaafela aur sawari Tere karam ki chaukhat par utaara hai. Maine apni haajato ke saath Teri bargah ka iraada
kiya hai. Aur ai Palnewale, Tere karam ki wajha se maine apni do’ao ki ipteda ki hai. Mai apni tangi aur
bhookh ki umeedo ko lekar Teri bargah me aaya hun. Meri pareshaaniya aur nadaniyon ka hal Teri wus’at ke
sahare karta hun. Mera rahena Teri rehmat aur dar-guzar ke saae me hai. Mai apni nazar Tere karam aur
maherbani par lagaae baitha hun. Aur meri nigah hamesha Teri maherbaniyon par hai.
Is liye Tu mujhe Jahannam ki aag me naa jalana. Kyun ke, Tu meri umeedon ka markaz bhi hai. Aur
na mujhe Jahannam ki ghaati me basana, kyun ke Tu meri aakhon ki thandak bhi hai.
Ai mere Maalik! Tere karam aur maherbani ke baare me jo mera nek gumaan hai, use jhootha na
hone dena. Kyun ke, mujhe Tujh par bahot hi bharosa hai, aur mujhe Tere rahem se maheroom na rakhna,
kyun ke, Tu meri laachari se khub waaqif hai.
Ai mere Maabood! agar meri maut nazdiq aa chuki hai, aur mai apne aamaal ki wajhe se Tujhse
nazdik nahi huwa hun, to mai Tere saamne apne gunaho ke ekraar ka bahana aur wasila banata hun. Ai mere
Maabood! ab agar Tu mujhe maaf karde to maafi aur dar-guzar karne me Tujhse bahetar kaun hai? Aur agar,
Tu mujh par azaab naazil kare to Tujhse bahetar insaaf karnewala kaun hai?
To Tu is duniya me meri gurbat par, maut ke waqt meri taqlif par, kabr me meri tanhaai par gor me
mere dar aur kauf par aur jab mai Tere saamne hisaab dene ke liya khada kiya jaaon, us waqt badnaami
ruswaai ki haalat par rahem farmana.
Toone mere jo bure aamaal ko chupa rakha hai use bakhsh de. Meri jin baaton par pardha-poshi ki
hai use mere liye mitaa de aur mujh par rahem kar. Kyun ke mai bahot hi jald maut ke bistar par us haalat
me hoonga ke meri aakhari rasumaat mere azeezo ke haath me hongi, aur mujh par fazlo karam kar us haalat
me jab ke mere padosi mujh ko ulta-sidha karke ghusl de rahe hoge, aur mujh par rahem aur maherbani
karna us waqt ke jab mere rishtedaar mere janaaze ko kandha de rahe hoge aur mai is duniya se kuch karke
apni kabr me Tere saamne haazir hoonga. Tu woh nae ghar me meri laachari par rahem faramana. Mai
wahan bagair Tere, sukoon nahi paa sakunga.
Ai mere Maalik! agar, Tu mujhe apne haal par chod dega, to mai barbaad ho jaoonga. Ai mere
Sardar! agar Toone meri khataon ko maaf na kiya, to mai kisse madad chaoonga! Aur agar kabr me mere par
rahem karna rok lega to mai kis ke saamne girya karoonga. Aur agar, Toone meri pareshaniyon me mujhe
tasalli na di to, mai kis ki panah dhund-dooga?
Ai mere Aaqa! agar Tu mujh par rahem na karega, to mera kaun hai? Aur mujh par kaun maherbani
karega. Agar Tera karam mere haalaat ki khabar na lega, to mai meri lachaari ke dino me kiski maherbani
aur rahem ki umeed karoonga? Aur jab meri mudad khatm ho jaaegi to mai mere gunaho se bhag kar kiski
taraf jaoonga?
Ai mere Aaqa! aisi haalat me mere uppar azaab na karna, jab ke Tujhse umeed liye hun. Balke ai
mere Aaqa! meri umeedo ko pura kar de aur mere dar ko chain aur sukoon me palta de. Kyun ke, gunaho
ki ziyadati ki wajha se mai Tujhse maafi ke baare me dar-guzar ke alaawa aur koi umeed nahi rakhta.
Ai mere Sardar! mai Tujhse woh cheez maangta hu jiska mai haqdaar nahi, magar, Tu hilm bhi
rakhnewala hai aur bakhsh denewala bhi. Is liye Tu mujh ko bakhsh de aur teri rahemat ki nazar se mujhe
aisa libaas inaayat kar jo khud mujhse meri buraaiyon ki pardha-poshi kar de aur phir us libaas ke pardhe me
Tu meri buraaiyan chipa de aur phir kabhi bhi us baare me mujhse puch-tach na karna. Kyun ke, Tu hamesha
hamesha ke liye maherbaan hai aur bahot bada maafi bakhshne wala hai, aur dariya dili se darguzar
karnewala hai.
Ai mere Maabood! Tuhi woh hai jiska karam un logon tak pohchata hai, jo Tujhse maangta nahi, aur
aise log tak bhi pohchta hai, jo Teri Khudaai ka saamna karte hai.
To phir, ai Aaqa! yeh kaise mumkin hai ke Tere ehsaan un logon tak na pohche jo Tujhse aajezi karte
hai aur ai woh yakin rakhta ho ke tamaam makhluq ko Toone paida kiya hai aur tamaam nizaam Tere haath
me hai.
Ai tamaam Aalim ke Palnewale! Teri zaat ba-barkat hai, baalaatar martabewali aur paak. Ai mere
Aaqa! Tere bande Tere dar par haazir hai. Unki yeh haazari Tere paas laachari ki haazri hai. Woh Tere
ehsaano ke darwaze par apni haajate lekar khade hai. Woh apne dil me chipi huwi umeedon ki wajhe se Teri
rehamat ki nazar ke talabgaar hai.
Tera ba-karam chehra mujhse na fera aur mai jo kuch kaheta hun use kabool farma le. Kyun ke, Tu
mujhe maayus nahi karega, kyun ke mai Teri wus’at aur rahem-dili ko jaanta hun. Ai mere Maabood! Teri
zaat wohi to hai, jo kabhi bhi talabgaaron se thak-ti nahi hai. Aur jinko dene se aur ataa karne se nuksaan
nahi hota. Tu aisa hai jaisa Tu apni zaat ko pehchanwata hai, aur jo kuch ham Tere baare me kahete hai usse
kahi baalaatar aur ba-barkat.
Khudawanda! mai Tujhse sabr-e-Jameel, Farz-e-Kareeb, Haq baat aur bade bade sawalon ka sawali
hun. Paalnewale! mai Tujhse har nekiyon ki umeed rakhnewala hun. Woh nekiyan jinko mai jaanta hun, aur
woh nekiyan bhi jinko mai nahi jaanta.
Ai Allah! mai Tujhse wo tamaam rahem ka sawaal karta hun jise Tere nek bande Tujhse maangte hai.
Ai woh ke jo hastiyon me sabse baalaatar, jiske aage sawaal kiya ja sakta hai. Ai woh, ke jo hastiyon me
sabse ziyaadah Dariyadil hai jo dete hai.
Meri zaat, mere Khandanwale, mere Maa-Baap, Meri Awlaad, mere Khair khwaah, aur mere un
bhaiyon ke baare me meri Dua kabool kar le. Jo Tere Khaatir mere bhai bane hai, meri Zindagi ko Khush-
haal bana de. Mere Adab ko zaahir kar de. Mere tamaam haal ki islaah kar de. Aur mujhe un logon me
shaamil kar de ke jinki umr lambi aur Aamaal nek hai. Jin par Toone Apni ne’mate tamaam ki hai aur jinse
Tu razi ho gaya hai. Aur jinko Toone hamesha hamesha Khushi, baland Darjaat aur kaamil Zindagi ke saath
Pakizah Wajudwali hayaat di hai.
Kyun ke Tu woh karta hai, jo Tu chahta hai aur Tu woh nahin karta jo dusre chahte hai.
Mere Maabood! mujhe Teri khaas yaad me mashgul kar de. Aur koi aisa Amal, jo raat ki tanhaai me
ya din ke Aaraam me anjaam pa kar Teri qurbat ki wajah bane. Use riyaakaari, khud pasandi, badai, aur
Aa’saish ki wajah na hone dena. Aur mujh ko un bando me shaamil kar de jo Tere saamne jukte hai.
Ai mere Allah! mujhe rozi me wus’at de, watan me ai-sho aaraam de aur mere khandanwalon ko,
maalo-daulat ko, aur awlaad ko meri aankhon ki thandak bana. Aur Toone jo ne’mate mujh ko ataa ki hai
uske baare me meri izzat aur bahetar haalat bana. Mere Jism ko tandurasti aur salaamati, aur badan me
taaqat de. Mere Din ko ba hifaazat kar de aur mujhe hamesha hamesha puri zindagi Tere aur Tere Rasool
Mohammed (s.a.w)ki Hukm ki Taqmil me Mashgul kar de. Aur mera Shoomaar un bando me kar jinke liye
Teri Zaat ke karam ka sabse ziyaada hissa hai jo Tu Mahe Ramazan me aur Shab-e-Qadr me Naazeel karta
hai ya utaarega. Aur Un Rahemato me bhi aisa hi hissa bakhsh jise Tu har saal utaarta hai aur apne Bandon
me takseem karta hai. Woh khushi me bhi mujhe aisa hi hissa de jaisa Tu Tere Bandon tak pohchata hai. Un
balaaon ki duri me bhi mujhe hissedaar bana jis tarah Tu Tere bando se dur rakhta hai.Un Maherbaniyon me
bhi mera hissa itna wasi’a ho jitna Tu Tere Bandon se Qabool karta hai aur un buraiyon me dar-guzar aur
maafi me mujhe utna hi hissa de jitna ke Tu Tere bando ko Maaf kar deta hai. aur Tu mujhe is saal aur har
saal Tere pakizah ghar ki Hajj Naseeb kar aur Teri gaheri dariya-dili se mujhe Wasi’a Rozi ataa kar.
Ai mere Aaqa! meri buraaiyon ko mujh se dur kar de. Mere karz aur zimmedariyon ko is tarah adaa
kar de ke us me se koi bhi cheez se mujhe pareshaani ya taqleef uthana na pade. Mere muqable me mere
mukhalefin ke kaan band kar de aur mere dushman, mujh se hasad karnewale aur mujhe dhoka denewalon ki
aankhon me andhera daal de mujhe unka saamna karne me meri madad farma.
Meri aankhon ko thandi aur roshan kar de. Mere nek gumaanko sachcha kar dikha. Mere dil ko
khushi aur taazgi ataa farma. Meri pareshaaniyon aur fikr se chutkara de kar mujhe usse bahar nikaal. Teri
Tamaam makhluqat me se koi mere baare me bad-iraada rakhta hai, use Tere pair se kuchal de. Shaitaan
Siyaasatdaan, aur bure kaam karnewalon ki be-rahemi se meri hifaazat farma. Mere tamaam gunahon ko
bakhsh de. Teri maafi aur karam se mujhe Jahannam ki aag se bacha le aur Rahemo-karm se mujhe Jannat
tak pohcha de. Teri dariya-dili aur wus’at ke sabab Pakizah aur parda-posh hooron se meri shaadi kar de.
Aur mujhe Tere Saaleh, Awliya yaani Hazrat Mohammad (s.a.w.)aur unki Aal ke saath waabasta kar
de. Jo sab nek, paak, pakizah, aur karam karnewale hai. Unke uppar, saath hi saath unke jismon par aur unki
roohon par Tere fazal aur rehamat ho.
Mere Maabood! Aur mere Aaqa! Teri balandi aur jabrut ki kasam, agar Tu mujhe mere gunahon ke
saath bulaaega, to mai bhi Tujhe Tere karam aur maafi ke saath pukarunga aur agar Toone mujhe meri bad-
haali ke saath bulaaya to mai bhi Tujhe Teri dariya-dili aur balandi ke saath aawaaz doonga. Aur Agar, Tu
mujhe Jahannam ki aag me fek dega, to mai Jahannamwalon ko Teri us mohabbat se Aagah kar doonga, Jo
mujhe Tujh se hai.
Mere Maabood aur Mere Aaqa! agar Tu Tere Doston aur Awliya aur saath hi saath Tere farmaabar
daaron ke alawa kisi ko bhi nahin bakhshega To phir gunahgaar kis ke darwaze par ja kar ro’e aur girya kare.
Aur agar, Tu wafadaaron ke alaawa kisi ko bhi izzat nahin dega to phir bure Log kisse madad mangenge?
Mere Maabood! Agar Toone mujhe Jahannam me daal diya, to usse Tere Nabi ke dushman raazi
hoge. Aur agar, Toone mujhe Jannat me bhej diya, to usse Tera Nabi khush aur razi hoge aur Allah ki kasam,
mujhe achchi tarah maalum hai ke Tu Tere Dushmano ki Khushi se Tere Nabi ki Khushi ko ziyada pasand
karta hai.
Baar-e-ilaaha! Teri bargah me meri yeh guzaarish hai ke Tu mere dil ko Teri mohabbat aur khauf se,
Teri kitaab ki gawaahi, Teri zaat par imaan wa yakeen, Tere se judaai ka dard aur Teri mulaqaat ke shaukh se
bhar de. Aur Teri zaat se mere milne par kan’at, khushi, izzat aur balandi ka zariya bana de.
Baar-e-ilaaha! mujhe un nek logon me shaamil kar de jo mar chuke hai, aur un nek logon me sama le
jo baaki hai. Mujhe nek logon ke raaste par laga de. Meri khwahishat ka saamna wohi chizon ki madad se
kar jiske zariye Toone nek logo ko unke nafs ke liye karta hai. Mere Aamaal ko khair ke saath anjaam de aur
Teri Rahemat ke sadke uske badle me Jannat ko mera sawaab karaar de. Aur jo baland ne’mate Toone mujhe
ataa ki hai us me meri madad kar.
Aur Ai Paalnewale! mujhe mazboot dil aur istehkaam ataa kar aur ai tamaam qaenaat ke Paalnewale,
jo buraiyaan aur halaakaton se mujhe aazad kar diya hai usme mujhe phir se mubtela na kar.
Ai mere Maabood! mai Tujhse aisa imaan chahta hun, ke jiski muddat Teri mulaqaat se pehle khatm
na ho. Jab tak mai ji’oon tab tak mujhe us imaan par zinda rakh aur jab mai mar jao to mujhe usi imaan par
maut de aur jab mai dubara uthaya ja’oon, to mujhe usi imaan ke saath uthana.
Saath hi saath, mere dilko Tere din ke baare me riyaakari, khud pasandi, shak aur dikhaawe se itna
bezaar aur paak kar de ke mera har kaam sirf Tere liye khaalis ho jaae.
Ai Allah! mujhe Tere din me wasi’a nigaah, Tere hukm ki pehchan. Tere ilm ki ma’refat aur ta’ruf,
Teri rahemat ke dono sire aur hissa aur aisi parhezgari ataa kar jo mujhe Teri har na-farmani se rok le.
Saath hi saath Tu mere chahere ko Tere Noor se roshan, baalaatar aur sufaid kar de aur meri dil-
chaspi aur ka’shish ko un chizon se wabasta kar de jo Tere paas hai aur mujhe Tere raaste aur uske saath Tere
Rasool (s.a.w.) ki millat par maut de.
Baar-e-ilaaha! mai Kaaheli, Susti, Be-dili, Gam, Gaflati, Gurbat, Be-kasi aur Bhuk Wagairah har
kism ki balaaon aur zaaheri aur baateni har tarah ki buri baaton se Teri hifaazat chahta hun.
Mai aisa nafs jo kabhi raazi na rahe, aisa pet jo kabhi sair na ho, aisa dil jo kabhi khulk na bane, aisi
do’a jo kabhi mustajaab na ho, aise aamaal jisse koi faeda na ho, usse Teri panah chahta hun.
Ai Paalnewale, mera dil, mera deen, mera maal aur Toone jo kuch bhi, mujhe ata kiya hai uske Baare
me Rajim Shaitaan ke gaalib aa jaane se Teri panah talaash karta hun. Be-shak, Tu soonnewala bhi hai aur
jaannewala bhi.
Ai Allah! koi bhi aisa nahi hai jo mujhe Tere gazab aur gusse se bacha sake. Aur naa hi mai kisi aisi
taaqat paata hun ke jo meri aakhri manzil, sahara aur panahgaah ban sake. Is liye, mujhe Tere azaab me se
koi bhi azaab me mubtela na kar, aur na to mujhe halaaqat me daal, na dardnaak azaab me mubtela kar.
Mere Maabood! mere aamaal ko kabool kar le meri yaad ko baland aur aam kar de. Meri haalat ko
izzat de aur mere boj ko mere kandhe se utaar de. Mujhe meri khataon ke saath na yaad kar aur Jannat aur
saath hi saath Teri raza aur khushnoodi ko mera uthna-baithna, meri aadat aur meri aajezi ka sila karaar de.
Ai paalnewala! maine Tujhse jo kuch bhi manga hai woh hamesha mujhe de de aur fazlo karm se
izaafa kar de. Kyun ke, ai tamaam jahan ke Paalnewale! mai Teri taraf juka huwa aur Tera shaukh
rakhnewala hun.
Baar-e-ilaaha! Toone Teri kitaab me jo hukm diye hai ke jo koi mujh par zulm kare mai use maaf kar
deta hun aur hamne apne aap par zulm kiya hai, is liye Tu ham ko maaf kar de. kyun ke, Tu hamare
muqaabil maaf karne me ziyaada fazilat rakhta hai.
Aur Toone hame hukm diya hai ke ham sawaali ko maayus chehre se nahi lautaenge aur ham khud
Tere aage sawaali ban kar aae hai. To ab Tu hamare sawaal ko pura kiye bagair wapas na lautana.
Aur Toone hame apne ghulamo aur naukaron ke saath maherbani karne aur unke upar ehsaan karne
ka hukm diya hai. Aur ham Tere gulam hai is liye Tu hame Jahannam ki aag se aazad kar de.
Ai musibat ke waqt meri panahgaah, Ai meri taqlif me mere madadgaar, mai Tere aage panah lene ke
liye haazir huwa hun. Tujhse madad chahta hun aur Tere darbaar me girya aur aahozaari karta hun.
Na to mai Tere siwa kisi ke aage gidgidata hun, na to Tere siwa kisi se meri islaah aur balandi ki
madad chahta hun. Is liye, Tu meri madad farma aur mere uppar se musibaton ke baadal bikher de. Aur Ai
woh jo kaidiyon ko azaad karta hai.
Aur ai woh jo be-hisaab khataaon ko maaf kar deta hai. Meri khair khataon ko qabool farma le aur
meri ziyadatar galtiyon ko dar-guzar kar de. Kyun ke, Tu karim bhi hai aur bakhsh denewala bhi.
Baar-e-ilaaha! mai Tujhse aise imaan ka sawaal karta hun jisse mujhe Teri jalaalat nazar aae. Aur aise
yakin ka chahnewala hun ke jiske baad me yeh jaan lu, ke mujhe sirf wohi musibaten uthani hai jise Toone
tai kiya hai aur Tu mujhe zindagi me un baaton se sukoon de de, jo Toone mere muqaddar me likhi hai. Ai
sabse ziyadah rahem karnewale!

Allahumma Salle Alaa Mohammadin Wa Aale Mohammad