You are on page 1of 2

Anexa nr.

9
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 208 din 24 decembrie 2015

Norme metodologice
privind aplicarea Clasificaţiei programelor
Noţiuni generale

1. Clasificaţia programelor este un sistem de codificare a direcţiilor de dezvoltare ale statului.


Clasificaţia programelor reprezintă o grupare a cheltuielilor specifică şi nu poate fi utilizată pentru
comparabilitate cu alte ţări. Scopul Clasificaţie programelor este de a facilita planificarea resurselor
bugetare pentru politicile statului şi de a servi drept instrument de responsabilizare a beneficiarilor
resurselor bugetare. În acelaşi timp, Clasificaţia programelor este un instrument pentru
managementul intern al autorităţilor / instituţiilor care facilitează analiza performanţei atinse
comparativ asumările şi resursele utilizate.

2. Clasificaţia programelor se constituie din două părţi:

3. Partea 1 a Clasificaţiei programelor se constituie din 2 nivele: „Programele” (P1) şi


„Subprogramele”(P2), care sunt ierarhic subordonate, iar partea a doua reprezintă nivelul 3 -
„Activităţile” (P3) şi este independent. Astfel, codul subprogramului poate fi utilizat numai
împreună cu codul programului superior, iar lista activităţilor poate fi atribuită în oricare
combinaţie de program-subprogram, dacă activitatea este relevantă. De exemplu, subprogramul
”Activitatea Parlamentului” are codul 0101 şi nu doar 01. În acelaşi timp, subprogramul
”Activitatea Parlamentului” poate avea doar un singur program superior ”Legislativul şi serviciile
de suport”. Partea 2 ”Activităţile” poate fi aplicat în combinaţie cu oricare program-subprogram.
Respectiv, atît subprogramul 0101 ”Activitatea Parlamentului”, cît şi subprogramul 0505
”Supravegherea activităţii de audit” pot fi combinate cu activitatea 00011 ”Administrare
generală”.

Prevederi specifice şi reguli

1
4. Relaţia dintre Clasificaţia funcţională şi Clasificaţia programelor trebuie să respecte
următoarea regulă: un subprogram poate fi atribuit doar unei singure subgrupe funcţionale, în
care scop, lista de coduri pentru nivelul 1 al Clasificaţiei programelor include relaţia dintre
subprogram şi subgrupa funcţională.

5. Codul activităţii 00319 este destinat, în exclusivitate, cheltuielilor pentru investiţiile capitale.

6. Codurile activităţilor care încep cu 7XXXX sunt destinate doar cheltuielilor pentru proiectele
finanţate din surse externe.

7. Codurile activităţilor care încep cu 8XXXX sunt destinate cheltuielilor pentru proiectele din
sfera ştiinţei şi inovării.

8. Activităţile care nu pot fi atribuite uneia din lista de coduri existentă şi nu necesită identificare
exactă, se atribuie la codul 99999 „Activităţi nedefinite”.