You are on page 1of 2

Student

Data

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE CLINICĂ


Nume şi prenumele pacientului
Vârsta Mediu
Motivele prezentării Antecedente heredocolaterale

Antecedente personale patologice Medicaţie utilizată cronic

Condiţii de viaţă şi muncă Date relevante din examenul obiectiv

Diagnostic clinic

Plan de investigaţii necesar elucidării diagnosticului


Date relevante din examinările de laborator şi imagistice
Ecografie abdominală

Radioscopie abdominală pe gol


Endoscopie digestivă superioară

Endoscopie digestivă inferioară

CT/RMN

Ecoendoscopie

ERCP

Alte investigaţii

Diagnostic

Plan de tratament propus în spital

Evoluţia clinică a pacientului pe parcursul internării

Recomandări la externare