PERATURAN-PERATURAN DAN LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI MAKMAL KOMPUTER

1. Murid-murid ditegah sama sekali menggunakan

komputer tanpa arahan dari guru pengawas.

2. Berpindah-pindah duduk dan bertukar-tukar

kawan tidak dibenarkan kecuali atas arahan dari guru pengawas.

3. Duduk dengan teratur dan tidak dibenarkan

bermain-main menggunakan kerusi.

. Berlari-lari dan bising di dalam makmal akan di ambil tindakan oleh guru pengawas. Memegang dan mencabut kable(cable) adalah menjadi kesalahan semasa berada di dalam makmal. 8.4. Memasukan sebarang benda ke dalam drives (floppy atau CD-ROM) adalah makmal. 6. Murid-murid tidak dibenarkan meminjam atau membawa peralatan komputer hak milik sekolah tanpa ada sebab tertentu. “Shut down” komputer adalah ditegah kecuali ada arahan dari guru pengawas. di tegah semasa di 7. 5.

 Pastikan makmal dalam keadaan kemas dan bersih sebelum dan selepas menggunakan.  Kerusi dan setiap perkakasan seperti Tetikus (mouse). . Papan Kekunci (keyboard) dan Microphone hendaklah di kembalikan dan disimpan ke tempat asalnya selepas digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful