You are on page 1of 1

Solusyon:

 Tanggalin ang korupsiyon sa


gobyerno na siyang nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Kung wala sanang corrupt na
opisyan ng gobyerno, ang budget sa iba't ibang ahensiya o kagawaran ay deretsong maitutulong
sa mga tao. Halimbawa, sa edukasyon, mailalaan talaga ang pondo para sa mga kagamitan ng
batang mag-aaral, kailangang mga kagamitan ng paaralan at sapat na guro. Mailalaan din sana
ang pondo para sa pangkabuhayan ng mga tao upang magkaroon ng sapat na trabaho o
pagkakakitaan. Kung bawat ahensiya ay aktibo sa pagtulong at tamang paggamit ng pondo hindi
sana ganito kahirap ang buhay ng mga Pilipino.
Ang korapsyon o pagnanakaw sa pondo ng bayan ay gawaing karumal-dumal. Ito ang
pangunahing dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay naghihirap ang mga Pilipino. Dahil ang
perang dapat pupunta sa mga tao ay ibinubulsa ng mga kurakot.
 Ang bawat tao ay dapat mag-aral hanggang sa makatapos ng isang kurso, ito man ay agrikultural,
propesyonal, bokasyonal, teknikal, o iba pa. Ang mga natutuhang karunungan (knowledge),
kaalaman (know-how), at kakayahan (skills) mula sa tinapos na kurso ang siyang magiging
batayan ng papasukang trabaho.
 Ang isang tao ay huwag munang mag-asawa kung wala pa siyang matibay na trabaho at kinikíta.
Sa trabaho at kinikíta magmumula ang ipantutustos sa mga pangangailangan ng asawa’t mga
anak. Kung wala pang trabaho at kinikíta, pero nag-aasawa’t nag-aanak na, ang kalalabasan ng
ganyan ay gútom. Simpleng lohika lámang ang kailangan dito. Hindi natin kailangang maging
mga henyo upang maunawaan ito.

Arielle Jasmine Yao 7-Procyon