You are on page 1of 2

Panduan Penulisan Ilmiah

1. Format Penulisan

1.0 Pengenalan
2.0 Isi Utama Pertama
Huraian ringkas
2.1 Sub Isi utama satu
huraian dan perbincangan kritis
2.2 Sub Isi utama dua
huraian dan perbincangan kritis
3.0 Isi Utama Kedua
3.1 Sub isi utama kedua 1
3.2 Sub Isi utama kedua 2
4.0 Penutup
Rujukan

2. Spacing dan Perenggan

Spacing ikut arahan tugasan iaitu 1.5 langkau dan gunakan Arial saiz 11
Penulisan perenggan adalah seperti berikut:

1.0 Pengenalan
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

2.0 Isi Utama


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

3. Rujukan

a. Sila pastikan anda letakkan rujukan/ sumber dalam penulisan yang dipetik dari buku.

Contoh:
Menurut Shamsul Amri, (2007), perpaduan boleh diertikan sebagai satu proses yang
menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air.

Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara (1992) mendefinisikan perpaduan


negara sebagai, ‘satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan
wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen
yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan
Rukun Negara

b. Cara menulis rujukan perlu mengikut format APA –

Daripada Jurnal
DuFour, R. (2002). The learning-centred principal: Educational
Leadership, 59(8). 12-15.
Daripada Jurnal Atas Talian
Evnine, S. J. (2001). The universality of logic: On the connection
between rationality and logical ability [Versi Elektronik].
Mind, 110, 335-367.
Daripada Halaman Web atau Halaman Sesawang
National Park Service. (2003, February 11). Abraham Lincoln
Birthplace National Historic Site. Diperolehi February 13, 2003, from
http://www.nps.gov/abli/
tarikh muat turun dari laman seswang perlu ditulis.

Daripada Buku
Naisbitt, J. and Aburdence, M. (1989). Megatrends 2000. London:
Pan Books.

Daripada Bab dalam Buku


Nickerson, R. (1987). Why teach thinking? Dalam J. B. Baron & R.J.
Sternberg (Eds), Teaching thinking skills: Theory and practice. New
York: W.H. Freeman and Company. 27-37.

Daripada Akhbar
Holden, S. (1998, May 16). Frank Sinatra dies at 82:
Matchless stylist of pop. The New York Times, pp. A1, A22-
A23.

susunan rujukan – buku, jurnal, majalah dan laman web.

4. Muka hadapan Tugasan


Sila gunakan contoh muka hadapan tugasan sepertimana dalam arahan tugasan.