N 11a1 ~mb<ihi "ta." rna'\lln diMun~ mewro.\ In.Jr.lIllll~,. m =, Ik x s, dengan m ~ofer~1iI nilei l?>~h, kOld~I~h ~n ~~~~ Y?

lng IlIilOlin"" ~rrtUngl p.:iJ;f;)lIP~' h~~TI uji""ng' IBbih rend~h ~ri f, (d~~mil h?Jl illli di~rTIbii 1,64), da'n S 3& ~ standar dt:;"iiaSi. Rumu; di~ta; dapat di~ji!;, kI,,;m!l\ali i;i1~'i1Dadi, rn =, l,6<1:5. J.!Jdii lillIlt '[<,1iai1ya"-l diillli1!b1l<lnl djhiljlf~ drngaiJ :

r" = r,+ 1,MIl

:l.2 P.emi!i!!iU! f~or ,1lrSeme_1!

F<!~r ~!!r ~!l_ 'UnM; m~n(;i!po'i ~JXi.\ ~_;m~ongl d:.til·.rg~jm ~ :

l. rli!Jl;Jung~" ~t I:el<i<n d'~"F;o1<tg ~i'''''''I!f1 .... ngl dipi!1fQJeh ~.i he~il pI!Ilelotian la~..gan :~ai (iEngan lb.1ihan "all Il<w(ii9i lpel<erjaa" yang &u~li<l;n. :8iia '~&l: tr;:~i~ dat~ Msil p!:'lII:i'ilian sel:iagai pc'!:icmarn, dapa~ <l"1!l'liM2!<an ir3~ 3 dan Gr~rtl< 1.1 atau G'fl!lFik l . .2 (51'H, [gOO: 6.8,)"

z Untlilk rDgkungiitl kiOCtsus;,f<il<ilm air !leIIla:! m:ab:mlllm harus tl1emenullJl kettrnuall SK.Si'lCi im1!uk bo::~.clil tlIMn Sill n~.t dan betoo ~ ,a1r (P6, 19w : ;l;1-.~~) sepel11 YJl1lg~ntlim dalam 'I'.be!l 'ill 1'.bel 5.1 d'.t1 T~ ;5.2 ($_I>lJ~ 1900 : 'iHl).

Tjlbe!I a. ~jlil".!Il(u~i T~kiD ~~O!f! ~onJ rASO,S !:)~Fl Jeni~ ~1!f1 ~~ Ageg~t 1Gi@' V~"!lIBi~~ I!)jp?jk.;ii !lillll!lignE~~

lEniS JEniS Kuat Tellan pO Umu. BffibJt
S!IMn AAreqat K!l52Ir J 7 28 91 B!nda U"i
~PatI!1"III Ba1LJ t:!Ik peo:!A (alam]) 17 23 33 4Il S111i1d!r
TIpe[mu BaW_ 19 ia ~ 45
Saw:n TOIllan BimJ tI:Ik ptCA (il~1) 20 29 .qo 4Il KU:IIIs
Sulfilt T1P1' II,. V Ba1!.J ge1;iIh 23 3:2 45 51
Sanen l'alJiDd Ba1!.J til k pe!:ii h (illim i) 21 28 38 44 Silinder
Tipa III ~ peo::81 ~5 ss 44 4ll
Bn! ~k pe<:OIA (lI~i) ~5 31 -4ti 53 KubuS
~ pE!C(lh 30 4tl 53 ~ Grl!!!'Ik ::1.2, H~~ng~t! AJ1t<lliiJ Ku~t T~_;m d~n I'"kto!r A.ir ~ IUnb.J~ ~ IUji I<:u~, (ISO" 100 •• 100 mm)

<I>'!<)
.>X)
,.., "!I~I~1
i !llO
~
iii
~ ~ :;'1....,1
~
""
.:!iXi
..,
jJlO e.s us 0.7 us

f,'kI<iI"'~ seme.

LD

Grallk 1.1. HuwnganJ .iI_nbr~, lKuat Tete_,m ~n l'"kbJir ,,"I ~ Untuk ~ IUji Silif>!ilel ,(fii~rn>eter 15(1 nnmil., lirnggi ~OO mrn]

'T:i!be! 4. ~!!,<!,,"!oFl ;]ur.lIlfllh ~ll§! Minirn~m d'ill r"~01 A.ir S!;:~ M~~imlu'" Urnuk lBerW9Eii ~rT1 ~ErTlbetgn~n ~1Ol'" li"!li<l,lng~nl [(hu~

Destrip$i J~ml~h Serlil!fl Min. FAS
[11m I m' Mal (KIll M.!~
Ilettll'l..:il da 111m ruangan blngul1IIIn :
!. Keidililn !reli ling nm-l!mli!:~ 2]5 n.iiO
b. Keidiin !reliling kllrnsil', d i!~bilbbn oleh 325 n.S2
kulderu;;o5i iItao.J \liP kmIIiif
i!eWruii IlIiIr b.n~una'1 :
a, Tldllkb!rlindlIRg <i~ri h~n ~n ~hari 325 0..60
b. T ... r,ndIIR!l <i~.i hiijlln dan ma1<!hari US 0..60
~n yO!ng mllSul:: .... &I!Inll;lnllh :
!. M!n~3Iami bIYtI..:I!n I:!mg bwg!nti2 ~25 D.!i!i
b, Tftp!!ng!nt1 !ilJ111t 11kl!li 'tanall/lir tlf1!A TlIllt!1 5-.2 ~bI!I 5,2
BeIlIn 'jiIng tIlnI!.-m~ be!blb. dg. air:
a, Air tOWilr Tabel 5.1 ~belS.l
b. Air I.ut t;';;JndiSi FakWr !Cand. SemEn
Jeni~ Ull!lbJng!n ftir58n~ TiPI!' MIll. (kgIm')
B~1II1 ~IIIJMI M!k!;Imum ~ ukuren N~minal
[Mgan IAg~tMilb.
40mm 20mm
Alr~r 0.50 T1pe I-Y m 300
Ilertulang AirPoyiIu 0.45 T1pe I+I'cl:t!liD 3-40 380
atal! (15'5Q'!I,]
I'I-,IS9<Ing 0.50 TiP" II ~u V m 330
.Air taut 0A5 TiP" II at<Iu V J3[) 3711 Ho_$'i! perl!iNng~n ~ [o)l)s, 9'!bu~iJI d ip!ut l!edo!orn GfilM 2.1 ~~ Gr~fik 2.4" I1Iin!lQ'ill d ita1l!!I<.;I" zgn~ grill1,,$i .,greg~~ HlEil!J!>-

[l,o_1II ~! !,mtu[.; ~hit\!ng Moow IL!~ H~!J:[$ EMiIr (~1HB~ ogroeg1rt: 1!i!:>M g"wn!l~n" ~gEli beri~~t,

lilri ~ :L1 1lIi<J",.SOrlnp'(rnml

I.

lJ:u'M1 Hera!: ~TI!I'!3~"
Silring~n ~hlln (%)
(mm) III N III IV G!b. 1Wm.
50 a a a a a a
37.5 a a a a a a
161 35(1 2XJ) 1_ 00 65tl 65tl
9.52 1ro:I <>:I &I atl 19,715 a5!oS
4.711 lSJ WJ 10.' ~.' 71'. 93,~
2.'1 zo 1<>:1 lHi ·tl ~tl" 1QQ
1.1 a a a a a 1QQ
0.6 a a a a a 1QQ
03 a a a a a 1QQ
t!.15 a a a a a 1QQ
515a a a a a a -
J!nI~h zsn zsn 1QQ 1QQ 1QQ 7"52 '00 ' ...
",
..,
30
.. ---!i-- kuMl'al"4lol:
, [liciapat, agmgat halos g)lEt.lngan rnasuk dall!m s~llr~~ mool I, jI:'lJiS, p;lSir kasar, SeJan,lutrwa buet tabel untuk m~Mgb1tu~ Modulus tilalu~ Buua-' {MMS} agregOO;l'Ialu~ gOOUMQiltI, ~i Iberl~_ul :

Ul:iJl"lln ~ i»!r$en T~n
S<irillglln ll!rlahl!in (%)
(mm) [ II I II Gab. KUm.
SD a a a a a a
37.5 a a a a a a
19. a a a a a a
9-52 a a a a a a
4.15 10 1"'3 1 1'3 a,~ a,~
2.4 <>:I 212 2 212 1352 225
Ll 35(1 170 35 17 2"2 ~]
0.6 200 210 zs 21 23tl 705
U 100 170 18 17 17.' a7.9
0.15 1<>:1 -o 12 - 72 95.1
55a -a 55 - 55 '.9 -
]~mlih 1QOO 1QOO 1QQ 1QQ 1QQ 331m lDi\I~p;!t, MHB I~n~k ~reg~llh~I~~ - 3:31,'>11 110(1 - ~,;l2 $E!rt<I MHB ~~k ~g~ 11<.;1$<11 - 7401,,521 tOD - 7,45.

MmUf1lJ! ,soo~. M .. 8, .:arnjillfal'l diito'fl<.1il'lai<ai:i 6,~ - 7,1iJ, i:'I1i~il;anl~milin nilai 6,25, d~pat IPCr!ll'IJ~SC' agrcgal i:Ia~, 'wrflada;p <1!mpur<!l\, W :

W = [(K - q! Co( -I'll x 1.00%

dlmilnlill::

W = ptfS!:Ml:are haat agregillElaluHerlilaW:r.> camP'lfJan I( =, MHEl iI:gf~.t ~

F' =, MHO! Qgf!lg.t h~lu5

'C .. MHB ",,,,,,~~,, yOlng !'Ii",n""'I1\l!I<.;I"

dida,p2t, W ,~ r(7:I~§' - IEi,2-5} I (1l,,-2-5 • 3,31)1 X II]D% = ,401;96%,. diOOi2llikai:i J:I1t'l1nadi ,4,1%, st'limgga perbandlnqan ~;mg2t h~iQJS dc"ng2nI2g00ga\ lllsa,

~"ng d~!lf!CiN!toFl :

Ag. I'!~I~~ , Age. ~r • w 1(1+1'1) , 1/ (I.+W) • (1,29 , 0,,71 OIl 1 , .2,'1 ~hilJ,Jrng~n p"ll'Ql~i ~.§reg~t "~mp~,~" ~n.~'" .~g~ tIi~ "~n .~g~ kasar d~fi'II~ dillUa! d'.c'figall ca,a l;!oolaSi.

Eluat'l:lllX;~ ~ lor.:;;; ~,<J1lgat It1lsI!f, ~D.1g.1i Iilffil<ut:

U<1nn lIBat lIBat I'cna1 LoID:i
S!l1WIg!n Tet1ahan LoItts.~n1J ('lb)
I'mm) I II I II I II Gab.
50 0 0 2500 2500 100 100 100
.7.5 0 0 2500 2500 100 100 100
19 m 2LDl 21!l:1 m as 12 3-12
9.52 1M 20 sso 200 22 112 1 .....
4.]f, ;,m WJ zo 120 lit; 4.8 ~jJ4
2.4 zo 120 0 a a a a
1.1 a a 0 a a a a
oJ; 0 0 0 0 0 0 0
0.3 0 0 0 0 0 0 0
0.15 0 0 0 0 0 0 0
I1!!B a a 0 a a a a
bdah 2500 2500 UkJJflln 1'!!I'!8111lb!:('lI
S~ri","~n Ag. Ag. HIIIY~ Itsiir Tatill ~
(mm) H~lui "-r III 11M .13.4
liD 100 100 100 2'0 3-10 100
37.S 100 100 100 2'0 3-10 100
19 100 3-1 100 az 1(12 5-'
9 ... 2- 100 14 100 35 ill 40
4.76 91 7 91 is 107 32
2.4 7il 0 7il 0 7il 23
11 53 0 53 0 53 ~
0.6 ):I 0 ):I 0 ):I 9
0,] 12 0 12 0 12 •
O.lS 5 a 5 a 5 1
SiS! a a a a a a
]umlllh Ha.~I! p;J;~Fl <!O!!rego~ 9~_bu~n d\~!o~n ~\i!!ll ,Gtilfik ,3.1. 'Gt~i Sj!!nd., A9rea',;d maks, ill mm, di~hul rnoSJi.!!o; ,i!nl::i!l<! ~j.!.!'!<ll dil.!1! kt!Iv<I 2.

i[){'I:Igllnl laool pilI',senl IDles Il'grc'gal halus, ilu:a! ,tll~, IPrnpcrriSi Il'grc-g:~! C<lm~ran, sebag~1 bEr1lrut :

- - , ...
---=- t::1
:::::::: t:: ~ ..,
_lIlIrwgo!; L;i! 2."1 1~ S!.[;

UlruiJI:n ~i"iH!f2t'I trnm}

"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful