You are on page 1of 1

(Voiculescu, E., 2005, Pedagogie şcolară,p.

43, Editura Aramis, Bucureşti, 2004)

PRIMA NOTA

Golu, P., Verza, E., Zlate, M., Psihologia copilului, p. 74, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1994 a doua

Tomşa, Gh., Oprescu, N., Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare, p.59, Editura V&I INTEGRAL,
Bucureşti, 2007