You are on page 1of 1

84 zaterdag

12 mei 2018
zaterdag
12 mei 2018 85

C OMME
NIKETS... ZELFS NIET... OP EEN VASTE PLEK WONEN EN WERKEN
MO «Al mijn spullen
IL FAUT nieren gaan
nooit
Een droom loslaten zoveel za
ken te
We denken eigenlijk niet ho ekt
moeten die LENE KEMPS zo a-
even. «Thuis is
het hier en nu»

kun
nnen in één koffer
aliste t erv
Goede ma . Onze journaliste
uit de mode S vraagt zich af
is moeilijk Journ
allee n, soms me
— soms ndigen — uit wa t BOEDDHISTISCH GEZEGDE
LENE KEMP t kan in een snel Mijn hele leven al droom ik van een bloemenwinkeltje. Ik heb er twee ringsdeskuns mogen laten.
nie
wat wel en rende wereld. jaar geleden mijn vaste job voor opgegeven om het vanuit onze garage we best ee
verande op te starten, en het gaat zeker niet slecht, maar ook niet heel goed. Ik dacht
dat het allemaal beter te combineren zou zijn met een kindje, maar vanwege
de onregelmatige uren (ik probeer ook de decoratie van feesten en zo te doen)
is dat ook niet het geval. Mijn man vindt dat ik beter weer een vaste job zou zoeken,
zodat ons leven weer wat regelmaat en orde krijgt. Hij zal me nooit dwingen, maar ik merk dat hij het
«Ze zeiden dat
allemaal wat veel vindt worden, voor weinig resultaat. Ergens voel ik wel dat hij gelijk heeft. Ik ben ook ik wortels moest

WAT EEN
teleurgesteld in de realiteit van mijn droom. Maar hem volledig loslaten is ook zeer moeilijk.Tips?
N.D. uit Ukkel hebben, maar ik
heb voor vleugels
Lifecoach Sofie begrijpt je
probleem. Ze heeft zelf ook een
vrijdend, brengt rust in je
hoofd. Nu ben je gefocust op
niet krampachtig vast.
Beschouw jezelf niet als een
gekozen»
tijdje geworsteld met de com- het verlies van je bloemenwin- ‘slachtoffer’, niet als iemand die SCHRIJVER

VRIJHEID»
binatie van haar job als life- kel. Maar er komt ruimte in je een droom moet opgeven en Toen Esther Jacobs Ik ontmoet haar in Amsterdam — «Altijd fijn om LOUIS DE
coach, een interieurwinkel en hoofd en hart voor nieuwe (en loslaten, maar als iemand die hier terug te komen» — na een tiendaagse work- BERNIÈRES
een baby. Sofie: «Op een misschien betere) zaken. Focus de moed heeft om te experi- (48) na een shop in Griekenland (‘Schrijf je boek’) en een
bepaald moment moet je op de toekomst. Staar je niet menteren, om te vallen en weer sabbatjaar de conferentie in Tbilisi (‘Hoe spreek ik in het open-
beseffen dat je maar twee blind op wat je achter je gela- op te staan. Het is je toch maar baar’), net voor ze vertrekt naar Stockholm en
handen hebt en maar één ten hebt. Als je voelt dat je er gelukt om die bloemenwinkel rekening maakte, daarna naar Mallorca. Esther Jacobs (48) heeft
hoofd, en dat andere prioritei- triest van wordt of gaat pieke- te openen en nu is het gewoon een leven waar velen van dromen. Ze heeft er
ten zich opdringen. Maar een ren, doe dan iets wat je leuk tijd voor iets anders. Het is bleek dat ze door haar werk van gemaakt om lezingen te geven en
droom loslaten is niet makke- vindt: wandelen, een kop koffie weer een kans om te groeien, boeken te schrijven over een bestaan als wereld-
lijk. Enkele ‘wijsheden’ die mij drinken, met de baby spelen… om een ander plan uit te minder kosten en burger. Maar ook over tal van andere onderwer-
geholpen hebben: kijk naar de Erken de pijn van het verlies proberen.» pen. «Alles wat me overkomt, daar doe ik iets
voordelen. Loslaten werkt be- van de droom, maar houd hem www.lifecoachsofie.be
efficiënter werken mee.»
net zoveel had Haar motto is: no excuses. Er is geen enkele reden
om vandaag niet te beginnen aan het leven dat je «Laat ons eerlijk zijn:
verdiend als de wil. «Geen tijd, geen geld? Geen excuus!» Een «Het is niet
gesprek met de vrouw wiens hele hebben en zekerheid bestaat
jaren voordien, houden in twee koffers kan, maar die zich wel de sterkste die
heel rijk voelt. vandaag niet meer.
maar dan met meer overleeft, noch
Liefdadigheidsactie Dus als het leven mij
Ik ben hun vertrouwen verloren vakantie. «Ik dacht: «Met de overschakeling naar de euro wilde ik een golven stuurt, dan leer de slimste. Het is
Als nieuwe manager in een IT-bedrijf ben ik nog niet zo op de hoogte van de dit zou mijn leven grote liefdadigheidsactie op touw zetten. Ik had degene die zich het
bedrijfscultuur. Ik kom uit een onderneming waar managers veel autonomie een fijn leven en wilde iets terugdoen. Dus ik surfen. Alleen op
hadden en veel beslissingen zelfstandig konden nemen, maar dit is in mijn nieuwe kunnen zijn.» Het bedacht ik dat iedereen me zijn oude muntjes best kan aanpassen
firma niet het geval. Ik maak bijvoorbeeld beloftes aan mijn werknemers die ik zou kunnen geven. Die waardeloze Europese je kwaliteiten als
prima vind kunnen, maar word dan teruggefloten door de personeelsdienst of verhaal van een valuta zou ik omwisselen en aan een goed doel aan veranderende
iemand anders. Zo vind ik dat iemand verlof zonder wedde kan nemen om voor een schenken. ‘Coins for Care’ noemde ik het project. overlever kun je
wereldburger én Ik ben er jaren mee bezig geweest, gratis, als vrij- omstandigheden»
zieke ouder te zorgen als we de workload geregeld krijgen, maar vindt de perso- vertrouwen»
neelsdienst van niet. Ik vind thuiswerken goed als het vooraf met mij afgesproken digitale nomade. williger. Je moet je voorstellen dat deze actie
BIOLOOG
wordt, enzovoort, de personeelsdienst ziet dat niet zitten. Los van het feit dat ik me begon voor de komst van het internet. Het aantal ESTHER JACOBS CHARLES
de vraag moet stellen of ik wel pas in dit bedrijf, zit ik ook met werknemers die faxen dat ik heb gestuurd, je wil het niet weten.
DARWIN
vermoedelijk hun vertrouwen in mij kwijt zijn. Ik zeg A en moet er dan later op Ik wist ook helemaal niets af van liefdadigheid en
terugkomen en B zeggen. Hoe pak ik dat aan? de procedures daarrond, maar ik dacht: dat leer
H.Y. uit Latem ik onderweg wel. Zodra de grote gevestigde
organisaties zich bewust werden van mijn actie,
Heel vervelend is dat en ik denk dat je niet op het bedrijf af te wentelen, dat kreeg ik de wind van voren. Hulp had ik niet ver-
gelijk hebt als je twijfelt aan je zou niet goed overkomen. Zeg zoiets wacht, maar ik was duidelijk de luis in hun pels.
toekomst in dit bedrijf. Maar op korte als : ‘Ik heb als nieuweling in dit bedrijf Ze zagen mij als een bedreiging. Het moedigde
termijn is er het probleem van het enkele beslissingen genomen waar ik me alleen maar aan om door te gaan, zo zit ik dan
vertrouwen van je werknemers dat je de autoriteit niet voor had en daar zijn in elkaar.»
ongewild geschaad hebt. Wat kan je
daaraan doen? Loopbaancoach Ilse
jullie het slachtoffer van.’ Bied je
excuses aan voor de verwarring en
Tips voor nomaden «De actie werd uiteindelijk een groot succes. Ze
bracht 16 miljoen euro op die via een donateurs-
Bal: «Ik denk dat je vooral eerlijk moet het misverstand. Luister naar de • Weet wat je wel en niet wil vereniging onder 140 goede doelen werd ver-
zijn. Benoem het probleem en doe het reacties van je team en geef aan wat je «Geef niet alles op voor je echt deeld. Coins for Care maakte amper vier procent
snel. Laat het ongenoegen van de zal ondernemen om in de toekomst zeker bent.Veel mensen willen kosten, terwijl dat bij de gevestigde goede doelen Foto’s RV
mensen niet groeien tot iets wat je dat soort problemen te vermijden. weg uit hun leven uit onvrede. die collectes organiseerden meer dan 50 procent
niet meer de baas kan. Geef toe dat jij Succes.» Maar dat is niet de juiste drijf- was. Iedereen kende plots mijn naam, maar ik
je verantwoordelijk voelt, probeer het www.thetippingpoint.be veer. Is voortdurend reizen en had wel vijf jaar als een gek gewerkt en was be- Maar als er iets met mijn hoofd gebeurt, ben ik «Als je een idee
nergens (én overal) thuis zijn
echt wat je wil?»
hoorlijk teleurgesteld in de wereld van de liefda-
digheid.»
verloren. Een aantal jaar geleden had ik na een
auto-ongeval op Curaçao een whiplash. Ik kon
hebt, begin er dan
niet meer werken, mijn hersenen wilden niet vandaag aan. Dat
• Minimaliseer «Uitkijken over een mee. Dat heeft me bewust gemaakt van mijn
betekent niet dat je
«Kosten, werk, spullen... Als je je kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd wil ik er dan
uitgaven naar beneden brengt, prachtig landschap, in ook niet te veel mee bezig zijn, want dan leef je
je leven volledig
hoef je minder geld te verdie- in angst.»
nen.Wees je bewust van waar je het zonnetje ontbijten. moet omgooien.
Leven met Google Maps
Mijn schoonmoeder… geld aan uitgeeft en vraag je af
of je het echt nodig hebt. Ik heb
Het is toch te gek dat ik Het is natuurlijk niet de hele tijd rozengeur en Maar er is altijd een
Het is een cliché, maar ik schiet helemaal niet goed op met mijn schoonmoeder. Ze is het type vrouw dat
graag het laatste woord heeft, en ook graag het eerste.We hebben een vakantiehuisje aan zee gekocht, en
weinig kleding. Kapper, make-up
en aanverwanten, daar geef ik
hiervoor betaald word» zonneschijn. «Er zijn ook veel vervelende
praktische dingen als je reist: de elektriciteit kleine stap die je kan
toen mijn man en ik dit aan de familie wilden vertellen, merkten we dat zij het al aan iedereen had gemeld niets meer aan uit. Maak je leven ESTHER JACOBS valt uit, er is enkele dagen geen water, er
en bovendien al een lijst had opgesteld wie wanneer zou komen logeren. Je staat er dan zo’n beetje eenvoudiger. Dat geeft lucht.» heerst een muggenplaag of, écht erg, de wifi doet zetten om de boel
onnozel bij en dat geeft absoluut geen fijn gevoel. Als we er iets van zeggen, reageert ze dat we haar niet «Ik werd in die tijd veel gevraagd voor lezingen het niet. Het is altijd weer zoeken, aanpassen en
appreciëren en dat ze alleen maar wil helpen. Dit is maar één voorbeeld uit een lange rij. Een operatie • Zorg voor inkomen over Coins for Care. In het begin deed ik dat gra-
Inpakken is een kunst die Esther intussen tot in de puntjes
beheerst. Kleding herleidde ze tot een minimum, oude letterlijk je weg vinden. Waar is de bushalte? Hoe
op gang te trekken»
waar je liever niets over kwijt wil? Je kan er zeker van zijn dat zij er aan tafel over begint. Zo heeft ze ook de «Veel jobs kan je vanop een tis. Tot ik voor een zaal van rijke klanten van een jeugdfoto’s staan ingescand op de computer. geraak ik aan het station? Ik leef met Google Maps. INSTAGRAM-STICHTER
zwangerschap van een schoonzus aangekondigd terwijl iedereen weet dat een koppel dit liever zelf doet. andere locatie doen. Ik geef bank stond en inzag: hier klopt iets niet. Ik Pas nog was ik in Zuid-Korea waar dat systeem KEVIN SYSTROM
Ze blijft de moeder van mijn man, dus ik wil niet tot een punt komen dat ik ontplof. Confronteer ik haar met workshops en lezingen, maar er schreef me in bij een bureau en werd motivatio- niet werkt: toen merkte ik hoe afhankelijk ik er-
mijn ergernis, of net niet? zijn nog andere mogelijkheden. nal speaker. Ik heb toen ook deelgenomen aan ding tot een absoluut minimum herleid — «Ik nuttige tips hebben. Zolang je in je vaste leventje van geworden was.»
F.S. uit Genk In principe kan je elk werk dat je ‘Expeditie Robinson’ en daarna een sabbatjaar draag heel vaak hetzelfde» —, voor spullen met zit, krijg je vooral negatief advies van je omgeving: Esthers grootste uitgave zijn vliegtuigtickets. Als
met je hoofd doet vanop een genomen. Mijn vader had ooit op Curaçao ge- emotionele waarde is er geen plaats en inpakken doe dat nú niet, denk aan wat je opgeeft, wat met ze de lotto zou winnen, zou ze business vliegen.
andere plaats doen.» woond en ik dacht: ik trek daar een jaar naartoe, is een kunst. Jeugdfoto’s werden ingescand en je pensioen? Laat ons eerlijk zijn, zekerheid Andere dromen zijn een personal chef die mee-
Ik zou zeker geen vertrouwelij- fen en dingen zeggen waar je heb je vastgesteld), welk gevoel schrijf een boek over wat ik allemaal heb meege- staan op de computer. Contact met oude vrienden bestaat vandaag niet meer. De enige zekerheid die reist en een personal trainer. «Al heb ik een virtual
ke informatie meer delen met achteraf spijt van hebt. Dat kan geeft het jou, welke behoefte • Regelen maakt en geef af en toe een lezing. Ik had het ge- en familie verloopt grotendeels via sociale media. je hebt, ben je zelf. Als het leven mij golven stuurt, personal trainer gevonden, een jongen die me les
uw schoonmoeder, want het ook niet de bedoeling zijn. heb jij (bijvoorbeeld meer nood «Je moet een en ander regelen: voel dat ik een jaar met vakantie was, ik had niks Niet dat Esther iedereen wil bekeren. Voortdu- dan leer ik surfen. Alleen op je kwaliteiten als geeft via de computer en die via de camera ook
is duidelijk dat ze over zeer Daarom is het beter om toch aan privacy) en ten slotte de verzekeringen, bankrekening, gedaan wat op werk leek. Maar toen ik de optel- rend onderweg zijn met de laptop en smartphone overlever kan je vertrouwen.» echt controleert of ik het wel goed doe.»
weinig respect voor uw privacy te formuleren wat je dwars zit. vraag naar verandering naar postadressen... Je moet ermee som maakte, had ik dat jaar meer verdiend dan in als belangrijkste bezittingen is niet iedereen gege- Door zich niet als expat in een ander land te vesti- Nadeel van het wereldburger zijn, is dat voortdu-
beschikt. Probeer vriendelijk en Je kan jezelf dan achteraf niet haar toe: ‘Wil jij eerst overleg- bezig zijn, want administratie is zo’n uitputtend goededoelenjaar. Het duurde ven. «Er is niets mis mee om graag op één plaats te gen, zette Esther zichzelf volledig buiten het rende sjouwen. «Soms zou ik toch weer ergens een
beleefd, maar afstandelijk met verwijten dat je niets gepro- gen met ons voor je informatie niet evident als je geen vaste niet lang voor het tot me doordrong: dit zou mijn wonen, in een gezellig huis, met een fijne vaste systeem. «Kafka is het. Als je niet lang en vaak ge- vaste plek willen waar ik iets kan laten staan. Het
haar om te gaan, en als dat niet beerd hebt. Zorg voor goede deelt die ons aanbelangt?’, woonplaats hebt. Belangrijke leven kunnen zijn!» baan. Als je maar gelukkig bent. Maar ik ontmoet noeg in je eigen land woont, schrijven ze je uit en geeft een enorm gevoel van vrijheid in je hoofd dat

Foto’s RV
lukt, probeer haar dan zoveel ‘randvoorwaarden’: wacht op bijvoorbeeld. Misschien leidt documenten kan je inscannen.» zoveel mensen die zeggen dat niet te zijn en die verlies je alle rechten. Al moet je wél belastingen al je bezittingen in een koffer kunnen, maar je
mogelijk te mijden. Psychothe- een moment dat voor jou goed dit niet meteen tot een Werken in de zon alles zouden geven om te ‘ontsnappen’ uit die rou- betalen. Ik heb jaren geprocedeerd om daar iets zeult ze wel de hele tijd mee.»
rapeute Suzanne Kempeneers uitkomt en zoek een plek waar gedragsverandering, misschien • Geniet De afgelopen twintig jaar woonde Esther op tine. Áls ze met pensioen zijn, áls ze de lotto win- aan te veranderen en de belastingdienst heeft ein- Het is allemaal een kwestie van instelling, daar
beschikt gelukkig over meer jij je goed voelt. Bereid dit voelt ze zich aangevallen, maar «Zodra je de stap gezet hebt: veertien verschillende plekken in zes landen. nen, dán gaan ze reizen… Tegen die mensen zeg delijk toegegeven dat het niet erg logisch is dat ik kan Esther niet hard genoeg op drukken. «De uit-
hersenen dan ik en adviseert gesprek goed voor, volgens de het zal voor jou in elk geval een geniet van je nieuwe vrijheid.» Tussendoor ‘zwerft’ ze, wordt ze uitgenodigd, ik: je moet niet wachten, je kan dat nú al. Kijk diep geen rechten heb, maar wel plichten.» spraak van Nelson Mandela toen hij na 27 jaar de
een andere aanpak: een ge- vier stappen van de verbinden- opluchting zijn dat je je ergernis logeert ze bij vrienden of in een Airbnb. Haar in je hart wat je echt wil, en begin eraan. Je moet Bankrekeningen, zorgverzekering, paspoort, zelfs gevangenis verliet, heeft grote indruk op me ge-
sprek. «Als je niets zegt, ga je op de communicatie: wat zijn de geformuleerd hebt.» Uit ‘Handboek ‘vaste plekken’ zijn Miami, waar haar vader in- misschien niet meteen alle bruggen verbranden, een mobiele telefoon… het wordt bijzonder inge- maakt. Hij zei: ‘Terwijl ik de deur uitging naar de Hoe begin ik?
een bepaald moment ontplof- feiten (welk concreet gedrag www.iousia.be voor wereldbur- tussen woont, Amsterdam, Mallorca en Curaçao. maar probeer al eens voor een half jaar of zo, steek wikkeld als je statenloos bent en nergens inge- poort die mij naar mijn vrijheid zou leiden, wist ik Buiten het handboek en de website van
gers’ van Esther «Ik geniet er nog elke keer van. Bij de schrijfcur- je teen al eens in het water.» schreven, maar ook daar ligt Esther niet wakker dat ik nog steeds in gevangenschap zou zijn als ik Esther kan je voor praktisch advies terecht op
Jacobs, uitgeverij sus in Griekenland pas nog. Uitkijken over dat van. «Het zit in mijn natuur om alles een positieve de bitterheid en haat daar niet zou achterlaten’. www.webworktravel.com. Daar vind je voor
Van Brug, € 20 prachtige landschap, in het zonnetje ontbijten. Wereldburger draai te geven. Waar ik niets aan kan veranderen, Die man had alle redenen om bitter te zijn, maar 25 dollar een gids met de beste budget-
Dan denk ik: het is toch te gek dat ik hiervoor Het vraagt een bijzondere instelling, overal thuis daar steek ik geen energie in, want daar word je al- koos voor een positiever gevoel. Zoveel in het bestemmingen, co-workingplaatsen, gratis
betaald word.» zijn en nergens. Esther is goed in alleen zijn, dat leen maar moe van.» leven is een keuze. Je hoeft niet het slachtoffer te wifi, enzovoort. Of je gaat naar nomadlist.com
Hebt u een etiquettevraag? Mail naar lene@hln.be Als je werk niet locatiegebonden is, kan je een le- scheelt. «Al ben je natuurlijk niet helemaal alleen. Natuurlijk zijn er mindere momenten. «Ik verdien zijn van omstandigheden. Het leven is niet alleen voor een lijst van de beste steden om in te
ven leiden zoals haar, zegt ze. Je moet wel bereid Zodra je de stap naar wereldburger hebt gezet, mijn geld met lezingen, workshops en boeken. iets wat je overkomt. Je kan alles bereiken wat je wonen, gebaseerd op kosten, wifi-betrouw-
zijn uit je comfortzone te stappen en je materiële ontdek je een hele gemeenschap van mensen die Zelfs in een rolstoel zou ik dat leven nog voortzet- wil, als je je kracht hebt gevonden.» baarheid, veiligheid, fun, en andere factoren.
bezittingen serieus te beperken. Esther heeft kle- op dezelfde manier leven als jij en die allemaal ten. Dan spreek en schrijf ik net daar weer over. www.estherjacobs.info