CATEDRA DE LOGOPEDIE

FIŞĂ DE EXAMINARE PSIHO-PEDAGOGICĂ
ŞI LOGOPEDICĂ

NUME
PRENUME
ŞCOALA
CLASA

PROFESOR LOGOPED,

. Condiţii de viaţă ale familiei………………………………………………………………………….Nivelul memoriei : ◘de scurtă durată: □ Foarte bună □ Bună □ Medie □ Slabă □ Foarte slabă . dezinteres total III.. Stil de muncă: □ sistematic □ inegal.Nivel de inteligenţă (QI)………………………………………………………………………… 2. II. SITUAŢIA ŞCOLARĂ Rezultate la învăţătură:……………………………………………………………………………….……. ANAMNEZA Evoluţia sarcinii………………………….lalaţie……………………….. IV. Starea actuală de sănătate……………………………………………………………………….DATE PERSONALE Nume şi prenume………………………………………………Data naşterii………………………. Şcoala/grădiniţa………………Clasa/grupa………………………Învăţătoare……………………. participativ □ Interes fluctuant □ Pasiv Frecvenţa la cursuri:………………………………………………………………………………….I. în salturi □ neglijent Conduita în clasă: □ Atent.DATE FAMILIALE Provenienţa familială: □ familie organizată □ familie dezorganizată □ centrul de plasament……………………………………………………….EXAMENUL PSIHOLOGIC 1.primele cuvinte…………… Antecedente medicale………………………………………………………………………………. III.....Naşterea………………………………………………… Apariţia vorbirii: gângurit……………….. Atmosfera în familie: □ Raporturi armonioase între părinţi şi între părinţi şi copii □ Dezacorduri şi conflicte sporadice/frecvente Atitudinea familiei faţă de deficienţa copilului □ activă (se implică în programul de recuperare) □ intervine sporadic în activitatea recuperatorie □ pasivă.

.. PSIHO . impulsiv.Atenţia: □ Foarte bună □ Bună □ Medie □ Slabă □ Foarte slabă……………………………. emoţiile îi perturbă activitatea □ Emotiv.. retras. nesigur) ◘ Emotivitate: □ Foarte emotiv.. 4.… Organizare spaţio-temporală………………………………………………………………………….…. . vioi.. politicos)……………………………………. lent. maxilarele. activ. ………………………………………………………………………………………………………. dominant... anxios. dar fără reacţii de dezadaptare □ Controlat. Comportament: □ fără abateri (corect. Lateralitate…………………………………………………………………………………………… Praxia………………………………………………………………………………………………… VII. mobil... energic.Personalitatea: ◘ Temperamentul predominant: □ Coleric (exteriorizat.◘de lungă durată: □ Foarte bună □ Bună □ Medie □ Slabă □ Foarte slabă 3. echilibrat. hipersensibil.. controlat. îndrăzneţ ◘ Trăsături dominante de caracter: □ pozitive…………………………………………………………………………….MOTRICITATEA Motricitate generală…………………………………………………………………………………. cuviincios.. EXAMENUL VORBIRII Integritatea aparatului fonoarticulator (dinţii. timid. 5.. nestăpânit) □ Sangvinic (extravertit. reţinut) □ Melancolic (interiorizat. VI. □ negative……………………………………………………………………………. Schemă corporală……………………………………………………………………………………. echilibrat. echilibrat) □ Flegmatic (calm. Calitatea vocii……………………………………………………………………………………….. limba.. Motricitate fină: ▪ mâna……………………………………………………………………………… ▪ aparat fono-articulator………………………………………………………. □ cu unele abateri………………………………………………………………. □ cu abateri grave………………………………………………………………. palatul)…………………………… ……………………………………………………………………………………………………….

…………………… ▪ citirea textelor (text cunoscut/nou) . dictare…………………………………………………………………………. Vocabularul şi structura gramaticală: - formarea propoziţiilor simple - descrierea unei imagini - reproducerea unei povestiri - acordul gramatical - vocabularul activ şi pasiv. ▪ Nivelul cuvintelor (omisiuni. adăugiri. substituiri.Respiraţia…………………………………………………………………………………………….. VII....……………………………………………………. EXAMENUL LEXIC ŞI GRAFIC Lexia ▪ raportul fonem-grafem . verbe) ………………………………………………………………………………………… - folosirea corectă a timpurilor verbale. a pronumelor………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... contopiri) .……… ▪ ritmul citiri……………………………………………………………………………………. volumul de cuvinte (substantive.…………………… ▪ citirea cuvintelor.…………………… ▪ citirea pe silabe... confuzii.…………………………………………………….. ▪ In silabe……………………………………………………………………………………………. Acuitatea auditivă……………………………………………………………………………………. pronume.... Vorbire independentă………………………………………………………………………………… Sunete afectate ▪ Izolate………………………………………………………………………………………………. adjective..…………………………………………………….. Vorbire reflectată……………………………………………………………………………………...…………………………………………………….…………………… ▪ citirea propoziţiilor. ▪ In cuvinte…………………………………………………………………………………………… Ritmul şi fluenţa vorbirii……………………………………………………………………………. Grafia: ▪ Nivelul literelor : copiere………………………………………………………………………….…………………………………………………….

.. PROGNOSTIC……………………………………………………………………………… XI. ▪Compunerea…………………………………………………………………………………………. ▪ Structura grafică a literelor.copiere………………………………………………………………………………………………. dictare…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. FORME ALE TERAPIEI RECOMANDATE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . cuvintelor. ALTE PARTICULARITĂŢI ………………………………………………………………………………………………………. etc. IX. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. agramatisme. …………………………………………………………………………………………………… dictare………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ▪ Nivelul propoziţiilor (lipsa majusculei.. a semnelor de punctuaţie. frazei ……………………………………………….) copiere……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… VIII.. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. DIAGNOSTICUL LOGOPEDIC………………………………………………………… X...