You are on page 1of 5

PERKONGSIAN PINTAR BERSAMA GENIUS WORLD SOLUTION

TARIKH: 11 MEI 2016

MASA: 8.30 PAGI HINGGA 12.30 TENGAH HARI

1.0 PENGENALAN
Aktiviti seperti kemahiran motor kasar dan motor halus dalam pendidikan Khas adalah

salah satu kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerak balas terhadap

sesuatu aktiviti khususnya semasa pdp dijalankan. Ia bertujuan untuk me mbantu

murid- murid berkeperluan khas dalam mencapai perkembangan dari segi kognitif,

emosi, sosial dan psikomotor. Program ini adalah selaras dengan Akta Pendidikan

1996, Peraturan- peraturan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2) yang menyatakan

‘guru- guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran,

masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi

mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. Justeru pihak PPKI bercadang untuk

menjemput pusat ‘Genius World Solution’ untuk membantu anak-anak PPKI SMK

Seksyen 24 dalam pembangunan minda mereka samada dalam aktiviti motor

kasar,motor halus mahupun pertuturan.

2.0 RASIONAL
Selaras dengan hari autisme yang jatuh pada bulan April, pihak PPKI SMK Seksyen 24

ingin menjemput ‘genius world solution’ bagi membantu murid-murid autisme

mempertingkatkan lagi perkembangan mereka secara tidak langsung.


3.0 OBJEKTIF:
3.1 Membantu murid-murid yang dikategorikan sebagai ‘low function’ dalam

kemahiran motor halus,motor kasar dan pertuturan.


3.2 Membantu murid melakukan aktiviti regangan otot.
3.3 Murid boleh mempraktikkan ilmu terapi ini bukan sahaja di sekolah malah

di rumah.
3.4 Memberi pengetahuan kepada guru cara untuk mengendali murid-murid

autisme khususnya.

4.0 BUTIRAN PROGRAM


4.1 Hari : RABU
4.2 Tarikh : 11 MEI 2016
4.3 Masa : 8.30 hingga 12.30
4.4 Tempat : Kelas PPKI SMK Seksyen 24

5.0 KUMPULAN SASARAN


Semua murid ppki dan guru-guru ppki SMK Seksyen 24.

6.0 JAWATANKUASA PELAKSANA


Penasihat :Pn Hjh Ruslina Bt Salleh
Pengetua SMK Seksyen 24

Pengerusi :Pn Hjh Murni Bt Aban Faisal


Penolong Kanan Pendidikan Khas

Naib Pengerusi :En Mohd Nasran Bt Bakar


Pn Hjh Mazni Bt Mohd Sheriff
Pn Rokiah Bt Hussein
Pn Shirin Bt Ahmad Sapiuddin
Setiausaha Program : Pn Nadiatul Iman Bt Ahmad Mukhtar
Ajk Jemputan :Pn Umi Kalsom Bt Sudin

Ajk Persiapan Tempat : Pn Asfalaila bt Kasan Morad

:Pn Buvaneswary

Ajk Dokumentasi :Pn Alya hanna Bt Mahmud Pathi

:Cik Shafinie bt Mohd Din

Ajk Fotografi :Cik Suhailah Bt Satneh

Ajk Jamuan :Pn Siti Fatimah Bt Megat Fauzi

Pn Syairah bt Serman

Ajk Cenderamata : Pn Anita Bt Salleh

Ajk Keselamatan dan Disiplin : Pn Nor Rubiatul Maria Bt Ahmad

Ajk PA Sistem :Pn Rohani Bt Osman

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA KOS SUMBER JUMLAH


1 Makan pelajar 5 x 68 Kutipan RM 340
2 Hadiah 5 x 68 Pcg teras RM 340
JUMLAH RM 680
KESELURUHAN

8.0 PENUTUP
Adalah diharapkan dengan terlaksananya aktiviti ini dapat membantu pelaja-pelajar

dan guru-guru PPKI SMK Seksyen 24 dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam

kelas. Guru-guru boleh memanfaatkan ilmu dan kaedah yang telah dikongsi oleh pihak

Genius World Solution bagi membantu pelajar-pelajar untuk mengawal diri masing-

masing dan dalam masa yang sama pelajar akan belajar cara untuk mempertingkatkan

aktiviti motor kasar,motor halus mahupun sensori dalam pembelajaran mereka.

Disediakan oleh,

____________________________________
(NADIATUL IMAN BT AHMAD MUKHTAR)
SETIAUSAHA PROGRAM

Disemak oleh,

____________________________________
(PN HAJAH MURNI BT ABAN FAISAL)
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
SMK SEKSYEN 24,SHAH ALAM

Disahkan oleh,

____________________________________
(PN HAJAH RUSLINA BT SALLEH)
PENGETUA
SMK SEKSYEN 24,SHAH ALAM
PROGRAM

TARIKH : 11 MEI 2016


HARI : RABU
TEMPAT : KELAS PPKI SMK
SEKSYEN 24