You are on page 1of 4

Song Schedule for the 2017 Solemn Paschal Triduum

For Our Lady of the Pillar Parish Music Ministry

Mass of the Lord’s Supper (Holy Thursday) – March 29, 2018


PROCESSION ANAMNESIS
Sa Piging ng Panginoon Misteryo ng Pananampalataya
Eduardo P. Hontiveros/Bienvenida Tabuena, Mga Awiting Raymundo Cipriano Cayabyab Blessed Trinity Mass)
Pansamba

KYRIE GREAT AMEN


Panginoon, Kaawaan Mo Kami Amen
Raymundo Cipriano Cayabyab Blessed Trinity Mass) Lester Delgado (Misa Delgado Book 2: Pag-aalay)

GLORIA PATER NOSTER


Luwalhati sa Diyos (Misang Antipona) Ama Namin
Eduardo P. Hontiveros, Mga Awiting Pansamba Lemuel A. Asuncion

RESPONSORIAL PSALM FRACTION


Sa Kalis ng Pagbabasbas Kordero ng Diyos
Lemuel A. Asuncion (Psalmodic tone) Lester Delgado (Misa Delgado Book 2: Pag-aalay)
GOSPEL ACCLAMATION COMMUNION
Luwalhati at Papuri with verse Motet in D Major: Ave Verum
proper to the Liturgy Corpus, K.618
Victor Romero (Magsimba.com) /Lemuel Asuncion Wolfgang Amadeus Mozart
“Ang bagong utos ko’y ito: `Mag-ibigan sana kayo
katulad ng ginawa kong pagmamahal sa inyo’, ang
Ito ang Aking Katawan
sabi ni Hesukristo.”
Felipe Fruto Ramirez (Purihi’t Pasalamatan)
WASHING OF THE FEET
PROCESSION OF THE BLESSED SACRAMENT
Kaibigan, Kapanalig
Pange Lingua + Tantum Ergo
Eduardo P. Hontiveros/Timoteo M. Ofrasio
Gregorian Chant
Papuri’t Pasasalamat

Pagkakaibigan
Charlie Cenzon
Hangad: Himig at Titik

PRESENTATION OF GIFTS
Ubi Caritas
Gregorian Chant/Taizé

SANCTUS
Santo
Raymundo Cipriano Cayabyab Blessed Trinity Mass)

3/11/2018 Rev0
Friday of the Passion of the Lord (Good Friday) – March 30, 2018
COMMUNION
RESPONSORIAL PSALM Ama Namin, Wala Kang Kapantay
Ama, sa mga Kamay Mo Magsiawit sa Panginoon
Lemuel A. Asuncion (Psalmodic tone) Arr. Leo Topacio

GOSPEL ACCLAMATION God so Loved the World


Masunuring Kristo Hesus Lemuel A. Asuncion
“Masunuring Kristo Hesus, naghain ng buhay sa krus,
kaya’t dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampos
sa langit at sa sansinukob.”
Kung ‘Yong Nanaisin
Manoling V. Francisco, Mga Awiting Pansamba
Lemuel A. Asuncion

GENERAL INTERCESSIONS
Kaisa ni Hesukristo VENERATION OF THE CROSS (by the Assembly)
Himig pasyon I O Sacred Head Now Wounded
Bernard of Clairvaux/J.S. Bachk
UNVEILING OF THE HOLY CROSS
Sa Kahoy ng Krus na Banal Crux Fidelis
Dom Benildo Maramba, OSB Gregorian Chant

VENERATION OF THE CROSS (by the Clergy and Ministers)


Crux Fidelis Awit ng Paghilom
Arnel Aquino, Hangad: Himig at Titik
Gregorian Chant

PATER NOSTER
Ama Namin Crucem Tuam
Lemuel A. Asuncion Lemuel A. Asuncion

3/11/2018 Rev0
Easter Vigil of the Lord’s Resurrection (Holy Saturday) – March 31, 2018
SERVICE OF THE LIGHT SANCTUS
Tayo nang magbigay Santo
dangal…/Salamat po Poong banal… Arnel Aquino, O Bayan ng Diyos
Dom Benildo Maramba, OSB
ANAMNESIS
EXSULTET (LONG FORM) Aklamasyon
Filipino Exsultet Lester Delgado (Misa Delgado Book 4: Ang Pagkabuhay ni Hesus)
Manoling V. Francisco, Exsultet (2007)
AMEN

FOUR(?) READINGS FROM THE OLD TESTAMENT WITH


Dakilang Amen
Arnel C. Aquino, O Bayan ng Diyos
RESPONSORIAL PSALMS
Pitong Awit sa Gabi ng Muling
PATER NOSTER
Pagkabuhay Ama Namin
Lemuel A. Asuncion
M.V. Francisco (Tinapay ng Buhay)

GLORIA
AGNUS DEI
Luwalhati sa Diyos
Kordero ng Diyos
Manoling V. Francisco, Hindi Kita Malilimutan
Revised harmonization by Leo S. Topacio Lester Delgado (Misa Delgado Book 4: Ang Pagkabuhay ni Hesus)

PSALM AFTER THE EPISTLE COMMUNION

Salmo 117 / Great Alleluia of Easter Psalm for Easter: This is the
Lemuel A. Asuncion / Sacramentary the Lord has Made
Richard Proulxa
ALLELUIA AFTER THE GOSPEL
Alleluia New Life
Randall DeBruyn, Mass of the Resurrection Carey Landry, arr. Leo S. Topacio

LITANY OF THE SAINTS DISMISSAL


Litanya ng mga Banal Humayo’t Ihayag
Filipino adaptation by Leo S. Topacio from Manoling V. Francisco, The Best of Bukas Palad Vol. 1
Fr. Carlo Magno Marcelo’s Litany of the Saints

BLESSING OF THE BAPTISMAL WATER


Pagbubunyi para sa Pagbabasbas
ng Tubig (Kaisa ng mga Bukal-
original version)
Lemuel A. Asuncion

RENEWAL OF BAPTISMAL VOWS


Isang Pananampalataya
Eduardo Hontiveros, Mga Awiting Pansamba

PREPARATION OF GIFTS
Sa Iyong mga Kamay
Lester Delgado (Misa Delgado Book 4: Ang
Pagkabuhay ni Hesus)

3/11/2018 Rev0
Easter Sunday of the Lord’s Resurrection – April 1, 2018
ENTRANCE PROCESSION SANCTUS
Ito ang Bagong Araw Santo
Fruto Ll. Ramirez/Danilo Isidro Arnel Aquino, O Bayan ng Diyos

GLORIA ANAMNESIS
Luwalhati sa Diyos Aklamasyon
Manoling V. Francisco, Hindi Kita Malilimutan Lester Delgado (Misa Delgado Book 4)
Revised harmonization by Leo S. Topacio
AMEN
RESPONSORIAL PSALM Dakilang Amen
Salmo 117 / Great Alleluia of Easter Arnel C. Aquino, O Bayan ng Diyos
Lemuel A. Asuncion/ Sacramentary
PATER NOSTER
ALLELUIA BEFORE THE GOSPEL Ama Namin
M.V. Francisco (Tinapay ng Buhay)
Alleluia (with verse proper to the
liturgy) AGNUS DEI
Randall DeBruyn, Mass of the Resurrection Kordero ng Diyos
Lester Delgado (Misa Delgado Book 4)
RENEWAL OF BAPTISMAL VOWS
Isang Pananampalataya COMMUNION
Eduardo Hontiveros, Mga Awiting Pansamba Psalm for Easter: This is
the the Lord has Made
PREPARATION OF GIFTS Richard Proulxa
Sa Iyong mga Kamay
Lester Delgado (Misa Delgado Book 4: Ang
Pagkabuhay ni Hesus)
Jesus Christ is Risen Today
Lyra Davidica

New Life
Carey Landry, arr. Leo S. Topacio

DISMISSAL
Humayo’t Ihayag
Manoling V. Francisco, The Best of Bukas Palad Vol. 1

3/11/2018 Rev0