You are on page 1of 1

SVEĆENIČKA ZAKLETVA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI

Ja Marko, koji želim primiti svećenički čin, znam da je tajna svećenstva veliko djelo, da su sa
tim vezane teške dužnosti, za izvršenje za koje ću morati dati odgovor na Strašnom sudu
Hrista Gospoda.

Ipak, savijam svoj vrat pred voljom Svetoga Duha, da Mu se ne bih usprotivio. Na ovo se
zaričem i zaklinjem Svemogućim Bogom, pred Njegovim svetim Eevanđeljem: da vjerujem i
da ću vjerovati, čvrsto i nesumnjivo, u sve dogme koje ispovjeda naša Sveta Crkva; da ću se
pridržavati njenih naređenja i saborskih pravila, i ni u čemu neću drugačije misliti, nego
samo onako kako razumije i misli sveta, saborna, istočna i jedina Pravoslavna Crkva.
Zaklinjem se da sam dužan i da ću po rukopoloženju u svećenički čin svoje svećeničke
dužnosti vršiti sa svakom brižljivošću i točnošću, čašću i čistoćom.

Zaklinjem se da ću povjerene mi ljude učiti Zakonu Božjem marljivo i revnosno, a i sam ću


se isto tako usavršavati u čitanju Svetoga Pisma i u razumjevanju duha njegovog. Zaklinjem
se Živim Bogom i Njegovim Božanstvenim Duhom, da ću se uvijek čuvati poroka koji bi
udaljavali od mene blagoslov Svetoga Duha. Zaklinjem se da se neću opijati, ismijavati,
omalovažavati i obeščašćivati svetinju naše Svete Crkve, niti se pak nedostojno svome
činu ponašati i živjeti, nego da ću se svim silama brinuti da - kako u ophođenju tako i u
odijelu - uvijek budem pristojan i čuvam važnost svoga čina, a osobito da ću primjerom
dobrog i primjerenog življenja rukovoditi povjerenu mi pastvu ka pobožnosti i
hrišćanskom životu.

Zaklinjem se da ću grešnike ispravljati sa krotošću i čuvati ih zaraznoga duha ovoga svijeta


koji ruši svetu vjeru i pobožnost, a da ću razvratnike i vračare obazrivo izobličavati i
zatvarati usta hulitelja. Najiskrenije se zaklinjem da ću svoje ljude brižljivo čuvati u
pokornosti i jedinstvu crkvenom. Zaklinjem se da ću biti poslušan i pokoran svome
arhijereju (Porfiriju) kao Hristu.

Zaklinjem se da ću učiti ljude da žive u miru i slozi, i kao što ću sam ja, tako ću i njih
upućivati da ispunjavaju naredbe građanskih kao i crkvenih vlasti i da čuvaju ustanove
otačke, u slavu Svete Trojice, Boga Jedinoga, Kojega svi ispovjedamo, Koga ću ja,
obavezujem se, nelicemjerno ljubiti i poštivati. Zaklinjem se da ću uvijek sa voljom točno
završavati u svojoj crkvi bogoslužja po ustavu i da ću svete tajne i ostale svećenoradnje sa
pobožnošću i marljivo vršiti. Zaklinjem se još pred sveznajućim Bogom, da o svemu ovome
što sam obećao ne mislim drugačije u pameti, nego kako izgovaram ustima svojim, u toj sili
i razumijevanju, kakvu silu i razumijevanje napisane ovdje riječi govore čitateljima i
slušateljima.

I sve ovo potvrđujem zakletvom svojom: neka srce znalac Bog bude svjedok ovom mom
obećanju da nije lažno. Ako li je pak lažno i nije po mojoj savjesti, neka mi Bog bude
pravosudni suparnik na Strašnom sudu. Amin +