1.

0 Pengenalan

Kolonialisme boleh diertikan sebagai penguasaan sesuatu negara ke atas sebuah negara lain dalam semua lapangan politik, sosial dan ekonomi.1Lebih khusus lagi ianya merujuk kepada keadaan daif rakyat tempatan yang dijajah oleh kuasa asing.2 Filipina merupakan negara yang telah dikolonial oleh sepanyol sejak abad ke-16 lagi. Sebelum ini rakyat Filipina tidak pernah bersatu kerana kedudukan geografinya yang berpulaupulau. Negara Filipina terdiri daripada gugusan pulau-pulau iaitu sebanyak 7 100 buah pulau.3 Hal ini menjadi halangan kepada pemerintah untuk menyatukan Negara Filipina. Negara Sepanyol telah menjalankan dasar kolonialisasinya di Filipina. Penguasaan Sepanyol di Filipina telah mula wujud sejak ketibaan Miguel Lopez de Legazpi¶ di Cebu, Filipina pada tahun 1565. Kedatangan Sepanyol ini telah menjalankan dasardasar termasuklah penyebaran agama Kristian dengan meluas setelah penaklukan Manila pada Jun 1571. Rentetan itu, ia telah membawa perubahan besar yang kepada penduduk Filipina dan memberi kesan dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

Abdullah Zakaria Ghazali, Azharudin Mohd, Dali Azhar Hj. Mad Aros dan Suffian Mansor. 2003. Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur 1800-1963. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Hlm. 186. 2 Abu Talib Ahmad, 1991. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Hlm. 59. 3 Geogorio F. Zaide, 1980. Sejarah politik dan kebudayaan Filipina: jilid dua. Kuala lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. Hlmn 21

1

1

5 Teodora A. Dari aspek politik.2. History of The Filipino people. Agoncillo dan Oscar M. 1967. Penghapusan sistem Barangay telah mewujudkan cara kehidupan baru yang dikenali sebagai pueblo atau Bandar yang diketuai oleh alcadia atau carrigimiento. Hal ini amat berbeza sekali dengan penempatan masyarakat Filipina yang berselerak dan tidak teratur sebelum kedatangan Sepanyol. Dalam pada itu. sistem perbandaran Sepanyol ini adalah berasaskan kepada ³ DEBAJO DE LAS COMPANAS´ yang bermaksud ³ di bawah naungan gereja´.5 Rentetan daripada perubahan sistem politik tersebut. 4 Cabeza atau ketua adalah berfungsi untuk memungut cukai (Tributos) daripada ahli dewasa dalam barangay dan menentukan system buruh paksa (polos y servicios) untuk digunakan dalam perkhidmatan awam. Bandar-bandar yang dibina juga perlu mempunyai sistem keagamaan sebagai syarat tambahan dan pentadbiran awam. Philippiness: Malaya Books. Hal ini jelas memperlihatkan tindakan sepanyol dalam mengubah masyarakat Filipina kepada masyarakat yang berteraskan kepada agama kristian yang berpusatkan kepada institusi gereja sebagai asas yang utama. gabungan cabeza-cabeza ini juga telah membentuk golongan principalia atau golongan atasan yang mana golongan ini menjadi orang tengah kepada Sepanyol selain berkhidmat dalam menjalankan kerja-kerja suruhan paderipederi sepanyol. Sepanyol telah menjalankan pentadbiran tempatan dengan mengorganisasikan pentadbiran di bawah pueblo (Bandar) dan wilayah. 2 . hlmn 86. Golongan ini juga berperanan sebagai orang tengah dalam mengurangkan perbalahan politik dengan sepanyol dan bertindak sebagai ejen penyampai maklumat daripada pegawai dan paderi Sepanyol.0 kesan kolonialisme dari aspek politik Kehadiran Sepanyol sejak tahun 1521 di Filipina awal-awal lagi telah mengubah sistem pentadbiran tradisional penduduk di Filipina. sepanyol telah membuat perubahan dalam sistem pemerintahan berdasarkan Barangay yang terletak dibawah pimpinan datu-datu. Bandar telah dibahagikan kepada beberapa Barangay dan setiap satunya berada dibawah cabeza4 yang mengetuai setiap unit Barangay tersebut. Alfonso.dalam pada itu.

hlmn 220. hlmn 221.3. 1981. 8 David Joel Steinberg. 9 David Joel Steinberg. hlmn 220. Kemajuan pembangunan muncul dengan kedatangan saudagar-saudagar bukan sepanyol yang telah melibatkan Filipina menjadi anggota masyarakat dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 3 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Mengenai Asia Tenggara moden. David Joel Steinberg. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: bertukar seolah-olah menjadi sebuah tanah jajahan Inggeris-China yang Mengenai Asia Tenggara moden. et al. et al. 1981.6 Tanah jajahan7 ini memajukan ekonomi berasaskan eksport hasil pertanian kebun-kebun kecil. Pada mulanya mereka bertugas sebagai saudagar-saudagar yang dibenarkan memberi wang pendahuluan bagi hasil tanaman gula. kopi atau hem dan akhirnya mereka beransur-ansur menjadi saudagar bank dan insuran yang berpengalaman dan mempunyai wakil-wakil di seluruh kepulauan Filipina. 1981. Sepanyol telah melonggarkan dasar perdagangannya di Filipina dan pada tahun 1834 merupakan tahun yang penting dalam sejarah ekonomi Filipina yang menandakan terbukanya Pelabuhan Manila kepada perdagangan dunia secara rasminya. Ladang-ladang besar yang ada hanya dimiliki oleh rahib dan itu pun jarang sekali diusahakan mengikut sistem pengurusan kebun. kelapa kering. Filipina mengibarkan bendera sepanyol . 7 Menjelang tahun 1879. et al. Sejajar dengan perkembangan ekonomi di Filipina juga telah membawa kepada pembukaan Bank.8 Dengan berkembangnya dasar ekonomi bebas pada akhir abad ke 18.0 kesan kolonialisme dari aspek ekonomi Kesan kolonialisme keatas Filipina dari aspek ekonomi juga telah menyebabkan perdagangan yang bersifat tertutup telah bertukar menjadi perdagangan bebas yang dikuasai oleh pedagang asing. Perkembangan ekonomi di Filipina ini telah meninggalkan kesan dan akibat yang berpanjangan atas pengeluaran beras. 6 Mengenai Asia Tenggara moden.9 Kepulauan Filipina menjadi pengeksport beras terbesar ke negara China sebelum tahun 1850.

1980. terdapat lebih kurang 200 000 orang yang telah memeluk Kristian. undang-undang dan agama. 1968 The philipines.4. Contohnya orang Sepanyol berkahwin dengan anak gadis hartawan di Filipina dan orang tempatan dengan pedagang-pedagang dari Cina. Zaide. Selain itu. Hlmn 112-113 12 Geogorio F. Timur dan Cina. Contohnya. hlmn 37. 1980. pada tahun 1840-an corak pemakaian masyarakat Filipina sudah berubah mengikut cara Eropah. London: Thames & Hudson. orang cina yang hendak mengelakkan sekatan anti-cina memeluk agama kristian dan berkahwin dengan wanita dari golongan bumiputera dan amak mereka dipanggil sangley mestizos atau mestizas.10 Agama Kristian adalah kesan dan sumbangan Sepanyol yang paling besar kepada orang Filipina. Ia adalah satu kepercayaan yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sejarah politik dan kebudayaan Filipina: jilid dua. Geogorio F. mereka juga menggunakan selipar dan kasut. Pada tahun 1571. Sepanyol telah menyebarkan ajaran agama Kristian ke atas penduduk Filipina. Kuala lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. kolonialisme Sepanyol juga telah menyumbang Raymon Nelson.12 Perkahwinan campur antara orang Filipina dengan orang asing adalah dibenarkan mengikut adat masyarakat.0 kesan kolonialisme dari aspek sosial Dari aspek sosial pula. Sebagai contoh orang lelaki tidak lagi menggunakan baju jaket tidak berlengan dan sarong. Rumah ini beratapkan genting merah dan dihiasi dengan azoteas dan laguertas Andalusia. Kesan sosial dari segi pemakaian pula. Zaide. Dari segi kesenian pula. Hlmn 112 11 10 4 . wujud juga perkahwinan campur yang berleluasa diantara orang tempatan dengan orang Eropah. mereka memakai seluar panjang Eropah. Barat. Kuala lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. Filipina merupakan sebuah negara yang mempunyai majoriti penganut agama Kristian Khatolik. kemeja Cina dan topi Eropah. Kaum wanita terus memakai patadyong (skirt) dan ³camsa´ yang terlalu pendek sampai kepada lipatan pertama skirt itu. Jumlah ini bertambah pada tahun 1898 daripada jumlah keseluruhan penduduknya iaitu 7 juta yang berjaya dikristiankan. kebanyakan rumah-rumah batu yang dibina di Manila dan daerah luar Bandar adalah mengikut gaya seni bina Sepanyol. Sejarah politik dan kebudayaan Filipina: jilid dua.11 Dalam pada itu.

Daripada golongan inilah lahir cerdik pandai Filipina seperti Jose Rizal. Dali Azhar Hj. Corinth. London: Logmans. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti. Azharudin Mohd.14 Kesan daripada perkembangan pendidikan ini juga telah melahirkan golongan intelektual yang menjadi penggerak kepada gerakan nasionalisme.15 Gerakan ini dikenali sebagai gerakan propaganda dibawah pemimpim intelektual iaitu Jose Rizal.Bhd. 2000. Mereka bertindak menegur pemerintahan Sepanyol namun tidak dilayan oleh pihak Sepanyol. Sejarah Asia Tenggara. pegawai kerajaan dan sebagainya. 186. Malaya. lahirnya golongan menengah seperti guru. Juan Lona dan Antonio Luna. golongan terpelajar dinamakan llustrados. Hlm. 13 5 .1964. et al. penulis. Lonia. Pergerakan ini mengkritik dasar penindasan dan kekejaman Sepanyol di Filipina melalui penulisan. Done Miguel Morayta dan ramai lagi. Selatan dan Asia Timur 1800-1963. Gothic dan Byzantine. Marcelo del Pillar. and the Philipines. Pada mulanya tuntutan- Charles Robequain. Green and Co ltd. malah mereka dituduh sebagai rakyat yang tidak setia. Golongan menengah ini juga berpeluang membaiki taraf hidup mereka dengan menghantar anak-anak mereka ke luar negara untuk belajar. Sejarah Asia Tenggara. Felix Palacios yang mereka bentuk Gereja Gothic San Sebastian yang dibuat daripada keluli. Asia Selatan dan Asia Timur 1800-1963. Indonesia. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Hlmn 329 15 Abdullah Zakaria Ghazali. Borneo.kepada gaya seni bina iaitu pada gereja-gereja besar yang dibina mengikut seni bina Doric. Bahan bacaan yang telah dibawa masuk oleh golongan pelajar dan para saudagar telah mendedahkan mereka kepada keadaan negara-negara luar. Antara arkitek yang termasyur dalam pemerintahan sepanyol ialah Antonio Ssedeno yang mula membina benteng-benteng dan rumahrumah batu di Manila dan Brother Antonio Herra yang membina biara Guadalupe. Akibat daripada perkembangan pelajaran tersebut.13 Kedatangan Barat ke Filipina juga telah mendedahkan Filipina kepada kebudayaan sepanyol terutama dalam bidang pendidikan. 2003. Dari segi pendidikan Filipina telah diperkenalkan dengan sekolah-sekolah Baru yang mengajar bahasa dan menjadikan gereja serta sekolah mubaligh sebagai pusat pendidikannya. Keadaan masyarakat yang ditindas dan dianiayai oleh penjajah menyebabkan golongan ini bangkit menentang. Grace-Roma. Di Filipina. hlmn 258 14 Abdullah Zakaria Ghazali. Mad Aros dan Suffian Mansor. Loceng-loceng besar dibina di setiap gereja mengikut seni bina Sepanyol untuk upacara keagamaan.

0 kesimpulan Kesimpulannya. sosial dan politik.tuntutan dibuat secara sederhana namun dalam tahun 1890an sikap sederhana ini berubah menjadi pemberontakan. 5. kolonialisme Sepanyol di Filipina banyak memberi kesan dari aspek ekonomi. 6 . Kesan kolonialisme sepanyol ini juga telah menyebabkan kebangkitan semangat nasionalisme segelintir golongan cerdik pandai di Filipina dan seterusnya menjalankan propaganda untuk menentang kolonialisme setelah mempunyai kesedaran untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah. Jika diperhatikan dari segi kesan yang ditinggalkan oleh Sepanyol banyak membawa kepada asimilasi terhadap budaya dari luar selain membawa perubahan dari segi ekonomi iaitu ekonomi tertutup kepada ekonomi terbuka dan perubahan sistem pemerintahan politik.

Azharudin Mohd. Dali Azhar Hj. Abdullah Zakaria Ghazali. 1967. Asia Selatan dan Asia Timur 1800-1963. 1980. Kuala lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. Charles Robequain. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Philipines: Malaya Books.1964. Sejarah politik dan kebudayaan Filipina: jilid dua. London: Logmans. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Teodora A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. and the Philipines. Mad Aros dan Suffian Mansor. Agoncillo and Oscar M. Green and Co ltd. Indonesia. et al. 7 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaya. Mengenai Asia Tenggara moden. History of The Filipino people. Zaide. 1991. 1981. 2003. Raymon Nelson. Sejarah Asia Tenggara. Borneo. Alfonso. Geogorio F. David Joel Steinberg.Bibliografi Abu Talib Ahmad. 1968 The Philipine.Bhd. London: Thames & Hudson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful