You are on page 1of 38

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

BUCURESTI
Facultate : I.M.S.T
Specializare : I.M.C

INGINERIA CALITATII

Profesor indrumator : Bogdan Dumitru

Student :Tane Frederica
Grupa : 651 CB

Anul universitar 2017-2018

CUPRINS

1. Descrierea organizatiei si a SMC
1.1 Obiectivele organizatiei
1.2 Date despre organizatie
1.3 Modul de organizare al firmei:organigrama, declaratie de
politica, harta proceselor
2. Componente SMC
1.1 Descriere documentatie SMC
1.2 Lista documentelor calitatii
3. Demersuri ale organizatieiin vederea inbunatatirii calitatii
4. Concluzii

1.Descrierea organizatiei si a SMC

1.1 Obiectivele Organizatiei

Grupul Pirelli se află astăzi printre liderii mondiali în producţia de cauciucuri şi este
clasată printre protagoniştii internaţionali în fiecare sector în care acţionează.
Dezvoltarea de-a lungul anilor a condus Grupul spre o dimensiune internaţională
asociată cu o înrădăcinare puternică în cadrul diferitelor comunităţi locale. Puterea
grupului Pirelli competitivă stă în competenţele profesionale ale resurselor umane, în
capacităţile tehnologice şi de cercetare, în calitate şi în atenţia constantă acordată
exigenţelor clientelei. Aceştia sunt factori ce permit producerea şi comercializarea
produselor de înaltă calitate şi operarea cu succes în diverse locaţii şi pe diferite pieţe
la nivel internaţional. Atitudinea către inovaţie şi capacitatea de a anticipa
transformările industriale stimulează spre îmbunătăţirea continuă în ceea ce priveşte
calitatea, impactul asupra mediului şi cel social chiar şi prin dezvoltarea de noi
produse şi soluţii în sectorul “green economy”. Comportamentul Pirelli este inspirat
dintr-un Cod Etic pe care sunt invitaţi să îl aplice în mod consistent şi responsabil toţi
cei care au raporturi cu Grupul Pirelli din întreaga lume. Excelenţa Guvernării
Corporative Pirelli de renume internaţional reprezintă o prioritate, un angajament
sistematic din partea top management-ului firmei. Modul Pirelli de management se
roteşte în jurul inserării celui mai bun echilibru între răspunderea personalului şi lucrul
în echipă, în jurul definirii unor direcţii strategice centralizate şi descentralizarea
responsabilităţilor operaţionale la nivel local. Creşterea continuă este susţinută de
crearea adecvată de valori, în favoarea acţionarilor şi investitorilor în general, pe lângă
respectarea intereselor tuturor celor ce interacţionează cu Grupul şi companiile ce fac
parte din acesta.

1.2 Scurt istoric al organizatiei

Pirelli a luat fiinţă în România în octombrie 2006 începând oficial producţia de anvelope, în
cadrul noii fabrici de la Slatina. Complexul este destinat producerii de anvelope de top
pentru autoturisme şi SUV (Sport Utility Vehicle) şi se regăseşte în apropierea fabricii
Steel-Cord România inaugurată cu un an in urmă.

Noua fabrică de la Slatina, este una dintre cele mai moderne din lume în producţia de
anvelope, se bazează pe cele mai bune tehnologii de producţie nerobotizate şi a fost
concepută pentru producţia de anvelope cu performanţă ridicată, pentru care Pirelli
este lider, cuprinzând gama: Winter (iarnă), HP (High-Performance), SUV.

Compania are peste 1800 angajaţi la începutul lui 2012 şi peste 200 milioane de euro investiţii
şi peste 670 de mii de mp expansiune a ariei unde se află fabrica.

În mod normal, noua fabrică este capabila să producă anual peste 5,5 milioane de anvelope cu
performanţă ridicată.

1.3 Modul de organizare al firmei

Culege totodată informaţiile ce sprijină deciziile strategice de business. Totodată. îmbunătăţirea standardelor de piaţă în termeni internaţionali. (Tehnologia informaţilor) garantează tehnologiile informative adecvate sprijinirii afacerilor. Asigură de asemenea training-ul.Operaţiuni. .Resurse Umane are ca obiectiv principal recrutarea şi gestionarea angajaţilor.H. . siguranţă şi sănătate la locul de muncă.S. Garantează producţia tuturor familiilor de produse alocate de Supply Chain fabricilor. Securitate în Muncă şi Mediu) se ocupă de respectarea politicilor referitoare la mediu.Financiar asigură planificarea activităţilor strategice de business corelate tematicilor financiare. punand maxim accent pe gestiunea talentelor. se ocupă de garantarea dezvoltării de know-how şi de îmbunătăţirea utilajelor şi instalaţiilor de producţie în concordanţă cu standardele de siguranţă.Legal gestionează toate activităţile juridice. Pentru aceasta trebuie să asigure o relaţie corectă cu pieţele de furnizori. . Pirelli este formată din următoarele departamente: .Structura organizatorică a companiei.T. în concordanţă cu cererea de pe piaţa.Achiziţii. Totodată. nemateriale şi umane ale societăţii. Departamentul „Resurse Umane” îndrumă resursele în fiecare fază a traseului lor profesional.Securitatea se ocupă de prevenirea şi gestiunea evenimentelor ce pot afecta resursele materiale. . .A&C (Administraţie şi Control) garantează fluxul corect al informaţiilor economico- financiare în interesul societăţii. soluţiile juridice cele mai adecvate pentru societate. prin suportul acordat analizei fenomenelor macroeconomice generale cu scopul de a tutela elementele concrete şi pe cele mai puţin evidente ale societăţii. .E. ecologie.se ocupă de definirea şi implementarea metodologiilor şi proceselor industriale comune. ajută managementul în alegerea deciziilor oportune pentru profitabilitate. asistenţa. sprijinind sectoarele de business la negociere şi selectează. .I. Cercetează totodată resursele financiare potrivite necesităţilor Grupului şi dispune de alocare lor. (Sănătate. garantând activităţile necesare creşterii lor profesionale într-un context internaţional şi de îmbunătăţire continuă. suportul pentru utilizatori şi pentru implementarea serviciilor. prin analiză şi interpretarea informaţiilor. Din punct de vedere al structurii organizaţionale. . în conformitate cu legea. diferitelor business-uri pentru a maximiza eficienţa şi pentru inovarea procesului de producţie. Optimizează şi coordonează gestiunea fluxurilor financiare interne. .are ca obiectiv principal garantarea unui flux de aprovizionare coerentă cu bunuri şi servicii în legătură cu dezvoltarea business-urilor societăţii.

3. 1.1 Organigrama Pirelli Romania Directorul General Directorul executiv Director Tehnic Director Director Director Director Economic Comercial H.E Resurse Umane Controlul Organizare Birou Birou Financiar Birou Achizitii Marketing Birou vanzare Birou Angajari calitatii productie Contabilitate .S.

resursele. în legătură cu propriile activităţi. Strategiile de dezvoltare durabilă ale Grupului presupun. promovând dezvoltarea fiecărui individ în parte. a sănătăţii. pe baza nivelului lor în domeniul responsabilităţii sociale şi de mediu. sau să sprijine folosirea muncii minorilor şi a muncii forţate. a drepturilor şi bunăstării propriilor angajaţi. a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului. — să comunice şi să difuzeze informaţii cu privire la sănătate. — să stabilească şi să menţină active procedurile normale de evaluare şi selecţionare a furnizorilor şi sub-furnizorilor.şoară în conformitate cu Modelul de Sustenabilitate prevăzut de Global Compact al Naţiunilor Unite. a mediului. — să asigure egalitatea de şanse şi libertatea de asociere. coerciţiei mentale sau fizice. în conformitate cu standardele internaţionale cele mai potrivite. — să respecte legile şi standardele industriale în materie de orar de lucru şi să garanteze că salariile sunt suficiente pentru a satisface nevoile elementare ale personalului. — să evalueze şi să reducă impactul asupra mediului al propriilor produse şi servicii de-a lungul ciclului de viaţă — să utilizeze. mediul şi responsabilitatea socială. al „Declaraţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la Principiile şi Drepturile Fundamentale ale Muncii”. implicarea pentru o îmbunătă. abuzului verbal. — să se opună utilizării pedepselor corporale. siguranţă şi protecţia muncii. respectând ferm şi susţinând conţinutul „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”. tuturor factorilor interesaţi („stakeholders”) interni şi externi.2 Declaratia de politica a managementului privind calitatea Grupul Pirelli urmăreşte şi susţine respectarea drepturilor omului afirmate la nivel internaţional şi consideră protecţia integrităţii. pentru a obţine excelenţa în domeniile protecţiei sănătăţii muncitorilor. sănătate şi siguranţa la locul de muncă. elemente primare şi fundamentale în cursul exerciţiului şi în desfăşurarea activităţii.ţire continuă a aspectelor referitoare la mediu.1. cu obiectivul de a atinge o dezvoltare durabilă. semnat în 2004. în mod responsabil. În acest scop Grupul Pirelli se angajează să: — sa conducă propriile activităţi privind sănătatea. printre altele. mediu. Activităţile Grupului Pirelli se bazează pe Codul Etic aprobat de Consiliul de Administraţie şi se desfă. comunicând cu aceştia şi colaborând activ cu organismele academice şi legislative naţionale şi internaţionale.3. — să nu utilizeze. al „Declaraţiei de la Rio referitoare la Mediu şi Dezvoltare” şi al „Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei”. — să nu tolereze niciun tip de . care să respecte mediul şi drepturile generaţiilor viitoare. — să promoveze utilizarea tehnologiilor cele mai avansate. protecţia muncii.

prin aplicarea acestei politici. — să implice toate nivelurile de organizare şi toţi angajaţii Grupului. nici măcar acolo unde activităţile de acest tip sunt admise. Această politică este făcută publică şi transmisă către toate Societăţile Grupului. precum şi în acela al angajaţilor şi colaboratorilor săi. reguli şi instrucţiuni apte să garanteze că valorile expuse în această politică sunt reflectate în comportamentul fiecărei Societăţi. a condiţiilor şi instrumentelor necesare unei mai bune calităţi a vieţii. tolerate sau nu sunt urmărite în justiţie. pentru generaţiile prezente şi viitoare. 1. . Pirelli. In harta proceselor identificate. comunicate în mod adecvat şi clar înţelese. garantând că responsabilitatea şi procedurile operative sunt definite cu precizie. sunt ilustrate fluxurile proceselor care influenteaza calitatea produselor si satisfacerea clientului . Pirelli se angajează să-şi îmbunătăţească continuu politica şi programele şi să implementeze metode.3 Harta proceselor Este o reprezentare grafica a proceselor indentificate in organizatie . în oricare jurisdicţie.corupţie sub orice formă sau în orice mod.3. consideră că trebuie să contribuie la asigurarea.

PROCESE DE MANAGEMENT MANAGER GENERAL PLANIFICAREA ANALIZA/EVALUAREA STABILIREA CALITATII SI IMBUNATATIREA POLITICII SI CALITATII OBIECTIVELOR MANEGEMENTUL RESURSURSELOR RESURSE INFRASTRUCTURA RESURSE RESURSE FINANCIARE UMANE MATERIALE UTILITATI PROCESE DE BAZA PROCESE DE REALIZARE A PRODUSELOR IDENTIFICAREA PLANIFICAREA APROVIZIONARE RECEPTIE CERINTELOR REALIZARII SERVICIU ACTIVITATILOR PROCESE SUPORT ANALIZA SI IMBUNATATIREA PROCESELOR ACTIUNI COMUNICARE AUDIT INTERN CORECTIVE SI INTERNA PREVENTIVE MONITORIZARE CONTROL SATISFACERE INREGISTRARI CLIENTI REALIZARE PROPUNERI BUGET .

Cod: PS-04 • Acţiuni corective şi preventive . Cod: PS-05 • Proceduri operaţionale menite să asigure planificarea. Cod: PO-05 • Identificare şi trasabilitate. De asemenea.asigurarea repetabilităţii şi trasabilităţii. Cod: PO-01 • Analiza efectuată de management.asigurarea instruirii salariaţilor pentru cunoaşterea modului de aplicare a sistemului de calitate. . care prevede o documentaţie de referinţă. aşa cum sunt ele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001: • Controlul documentelor. operarea şi controlul proceselor: • Comunicare. Cod: PO-03 • Aprovizionare. deoarece documentele sunt o dovadă tangibilă că procesele au fost definite. • Manualul Calităţii. Componentele Sistemului de Management al Calitatii 2.1 Descrierea documentaţiei SMC Principalele documente ale sistemului de management al calităţii şi modul de întocmire sunt prezentate în standardul ISO 10013/ 1996 – Ghid pentru documentaţia sistemului calităţii. iar modificările sunt ţinute sub control. . Cod: M. Cod: PS-01 • Controlul înregistrărilor.furnizează dovezi obiective cu privire la aplicarea sistemului calităţii 2. Obiectivele în domeniul calităţii. Cod: PO-04 • Analiza cerinţelor referitoare la produs.2. Cod: PS-02 • Audituri interne. Cod: PO-07 • Inspecţii şi încercări. Cod: PS-03 • Controlul produsului neconform.C. procedurile au fost elaborate şi aprobate. stasuri (referenţialul) etc. a implementat şi susţine un SMC. • Proceduri de sistem. Principalele documente ale Sistemului de management al calităţii sunt : • Declaraţia de politică. Referiri la documente se fac şi în standardele ISO 9000 şi 9001/2015. • Controlul producţiei. Cod: PO-06. Aceste standarde acordă o importanţă mare elaborării şi administrării documentelor specifice sistemului de calitate. Rolul documentelor pentru implementarea şi aplicarea sistemului de calitate într-un sistem constă în: .2 Lista documentelor calitatii Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate. Cod: PO-02 • Instruire.obţinerea conformităţii cu prevederile din normative. de exemplu a auditului intern de calitate). Cod: PO-08 . . existenţa acestor documente este obligatorie pentru aprecierea conformităţii sistemului calităţii cu standardul de referinţă şi confirmarea implementării efective a sistemului (este cazul.

Cod: PO-13 • Codificarea documentelor. Cod: PO-12 • Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului.• Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare. Cod: PO-14 • Planuri ale calităţii • Înregistrări ale calităţii. conservare şi livrare. Cod: PO-11 • Analiza datelor. care furnizează dovezi ale implementării şi menţinerii SMC-ului . Cod: PO-9 • Stadiul inspecţiilor şi al încercărilor. Cod: PO-10 • Manipulare. depozitare.

Exemplar:1/5 FISA DE PROCES Aprobat Elaborat Verificat Nume Tane Dumitru Prenume Frederica Elena Bogdan Semnatura .2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05.2018 COD:PA-01 Nr. FISA DE PROCES Editia:1/05.01.01.

01.2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05.01. FISA DE PROCES Editia:1/05.Exemplar:1/5 LISTA DE DIFUZARE Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data INDICATORUL REVIZIILOR Editia Revizi Numarul Numele si prenumele Semnatura Data a paginii/paragraf persoanei care a introdus revizuir ul revizuit modificarile in procedura ii Aprobat Elaborat Verificat Nume Tane Dumitru Prenume Frederica Elena Bogdan .2018 COD:PA-01 Nr.

PROCES AMONTE 3. ANEXE Aprobat Elaborat Verificat Nume Tane Dumitru Prenume Frederica Elena Bogdan .2018 COD:PA-01 Nr.2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05.Exemplar:1/5 CUPRINS : 1. ACTIVITATI (DOMENIUL DE APLICARE) *Definitii/Prescurtari 5.01.01. PROCES AVAL 4. INDICATORI 6. FISA DE PROCES Editia:1/05. PROPRIETAR PROCES 2.

Proces aval In urma aprovizionarii are loc procesul de depozitare a materiilor prime si a materialului. Proces amont Etapa antecedent procesului de aprovizionare necesarul de aprovizionat si planificarea productiei. din SR EN ISO 9000:2006) Se face o lista cu potentialii furnizori. 4. material director de productie .2018 COD:PA-01 Nr.Acesti potentiali furnizori sunt supusi unei evaluari in functie de raportul calitate-pret.Se face documentatia tehnica pentru a stii ce si cat material trebuie achizitionat. de achizitii Analiza/documentare Emitere Director Incheiere/semnare furnizor comanda/contractare general de contract productie Intocmire fisa de Livrare Inginer Aprovizionare livrare calitolog. FISA DE PROCES Editia:1/05.din SR EN ISO 9000 :2006) Proces . termene de plata.referinta Doc. INPUT Activitati Responsabil OUTPUT Doc.Exemplar:1/5 1.01. Se realizeaza un tabel in care potentialii furnizori primesc note.2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05. Proprietar proces Prezenta procedura se aplica in departamentul de APROVIZIONARE.ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de intrare in elemente de iesire(definitia 3.1. timpul de livrare etc.Se va alege furnizorul cu cel mai bun punctaj. Activitati *Definitii si termeni folositi Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces (definitia 3.5. 2. de Lista furnizorilor de aprovizionat achizitii Cerere de oferta Listele Analiza si evaluarea Inginer de Selectarea furnizorilor.01. 3.oferte furnizorilor posibili productie.referinta Stabilirea necesarului Cercetarea pietei Ing.4. modul de livrare. furnizorului primite Ing.4. functie de cerintele beneficiarului .

01. modalitatile de plata. marja de negociere.2018 COD:PA-01 Nr. ANEXE Schema flux Necesar Cercetarea Lista furnizori Aprovizionare Pietei Analiza si evaluarea furnizorilor posibili Selectarea furnizorului Contractare Livrare Receptie Fisa de receptie . termenele de plata.01. FISA DE PROCES Editia:1/05. modul de livrare. 6.Exemplar:1/5 5. Indicatori Pentru produs : raportul calitate-pret.2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05.

nr....................01....................................................... Data ........................................2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05. etaj ............... Codul postal ...... Str....................................... o oferta detaliata pentru urmatoarele produse: 1........................................ (semnatura) ... . termenele de livrare................... (numele si prenumele în clar....................... Judetul/Sectorul .................... Societatea noastra ........................ localitatea ... scara .......... ................................. FISA DE PROCES Editia:1/05..................................................................2018 COD:PA-01 Nr.......................................... Intrucat clientii societatii noastre solicita produsele dvs........ apartament ..Exemplar:1/5 Cerere de oferta Catre ............... calitatea si preturile produselor... etc......................................... ...... va ramanem profund recunoscatori pentru solicitudine.. Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de ....01.................................... ............................ .. precum si functia în cadrul societatii) Aprobat Elaborat Verificat Nume Tane Dumitru Prenume Frederica Elena Bogdan ............................. Cu stima........... In oferta va rugam sa se specifice cantitatea....... 2.............................................. bloc ....................................... precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari....................

Data si semn. calitate. Document Intrari Iesiri Stoc de control Data Numar Fel . FISA DE PROCES Editia:1/05. dimensiunea COD U.01.2018 COD:PA-01 Nr. profil.01.M Pret unitar.2018 Procedura de aprovizionare Revizia:0/05.Exemplar:1/5 Fisa de magazie Magazia Materialul (produsul) sort. marca.

. situaţii periodice de gestiune a producţiei / activităţii şi calităţii. . raportare . în care trebuie înscrise anumite informaţii necesare pentru: . . gestiunea materiilor prime. în majoritate formulare standard pre-imprimate. materiale. gestiune documentară. produselor şi financiar-contabilă. . . . produse. realizarea trasabilităţii produselor.Înregistrările: sunt documente. verificarea corectitudinii aplicării celorlalte documente de calitate. evidenţierea parametrilor de calitate pentru materii prime.

07.C.L. 1/3 Pagina: 19/15 ANALIZA CONTRACTELOR Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea S. Utilizarea procedurilor se face numai în regim controlat.R. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Pirelli Frederica Elena Semnătura: Data: 03.L. Pirelli S.07.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.R. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. Este interzisă modificarea.Pirelli S.2017 Revizia 0/1.07.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. multiplicarea sau difuzarea fără acordul S.2017 .07.C.

07.2017 .2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.07. ori de câte ori este cazul. lista aprobată concomitent cu aprobarea procedurii. Indicatorul reviziilor se ține la zi. 5. 6.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. Toate paginile acestei proceduri aparțin ediției menționate pe pagina de gardă. Revizia aplicabilă este cea menționată pe fiecare pagina în parte.07. Data reviziei reprezintă data de aplicare a respectivei revizii. 7. 2. 4. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.2017 Revizia 0/1. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.07. Listele de difuzare se gestionează de către responsabilul calității și nu se anexează laexemplarele de lucru ale procedurii. 3. Difuzarea în regim controlat a procedurii și a fiecărei revizii se face pe bază de listă de difuzare. 1/3 Pagina: 20/15 NOTE EXPLICATIVE 1. se gestionează de către responsabilul calității și se anexeaza la exemplarele de lucru ale procedurii. Procedura este supusă reviziilor parțiale.

2017 Revizia 0/1.1/Rev. 1/3 Pagina: 21/15 INDICATORUL REVIZIILOR Elaborat Analizat Aprobat Editia / Data Pagina Continutul nume.0 .2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr. Revizia reviziei revizuita reviziei semnatura semnatura semnatura Ed. Redactare initiala Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.07. nume.07.07. nume.07. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.2017 .

07.07.2017 Revizia 0/1.2017 . ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.07.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. 1/3 Pagina: 22/15 LISTA DE DIFUZARE Numele si Compartiment Semnatura Data prenumele Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.07.

3.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03. montaj si service .Vocabular .07.07.Analiza si derularea contractelor service .2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.Analiza comenzilor si solicitarilor de comanda neconforme cu nomenclatorul curent de fabricatie . precum si determinarea capacitatii societatii de a realiza cerintele contractuale.SR ISO 9001/2015 -Sistemele calitatii .2017 Revizia 0/1. 1/3 Pagina: 23/15 1. dezvoltare. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.1. conditiile referitoare la calitate si ca acestea sunt documentate si pot fi îndeplinite de furnizor. SCOP Stabilirea reglementarilor în conformitate cu care se desfasoara activitatea de analiza a comenzilor / contractelor încheiate de în calitate de furnizor. 4.07.EN ISO 8402/95 -Managementul calitatii si asigurarea calitatii . . Scopul acestei analize este sa asigure definirea clara si documentata a cerintelor clientilor.Analiza contractului .07. DOMENIU Reglementarile acestei proceduri se adreseaza tuturor compartimentelor SOCIETĂŢII în situatia în care sunt implicate în realizarea contractelor / comenzilor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ .Analiza comenzilor care se înscriu în nomenclatorul curent de fabricatie.Client . DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 4.activitati sistematice efectuate de furnizor înainte de semnarea contractului pentru a se asigura ca sunt definite în mod corespunzator. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ȘI COMPLEMENTARE 3. DOCUMENTE COMPLEMENTARE . fara ambiguitati.2. productie.Model pentru asigurarea calitatii în proiectare. 3.2017 .Manualul Calitatii. 2.1 DEFINIŢII .destinatar al unui produs furnizat de furnizor.

Oferta . încheiat în formele prevazute de lege.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. Generalitati 2. executarea de lucrari si prestarea de servicii.Contractant .act juridic.Subcontractant .client într-o situatie contractuala. Înregistrare.1 Generalitati În calitate de furnizor S. Este un act juridic încheiat cu titlu oneros. .2 PRESCURTĂRI DPP .07.Cumparator .organizatie care furnizeaza un produs clientului. Contractele economice sunt sinalagmatice. de pe pozitii de egalitate juridica.organizatie care furnizeaza un produs furnizorului. . ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. 1/3 Pagina: 24/15 .C.Departament Programarea Productiei 5. constitutiv de drepturi si obligatii. Circuitul analizei comenzilor si contractelor 4. PIRELLI S.R.07. OBIECT 1.prezentarea catre beneficiar a posibilitatilor si conditiilor de realizare a produsului.07.furnizor într-o situatie contractuala.L ofera partenerilor sai de afaceri produse în conformitate cu statutul de functionare.Cerere de oferta . în sensul ca ambele parti se obliga reciproc.prezentarea cerintelor beneficiarului referitoare la produsul care urmeaza a fi realizat. în scopul îndeplinirii unor obligatii în legatura cu livrarea de produse. Modificarea contractelor sau comenzilor în derulare 5. între doua persoane juridice.2017 Revizia 0/1.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr. Scopul analizei comenzilor si contractelor 3.07. Aceste produse sunt : Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.Furnizor .2017 . . . 4.Contract economic . urmarire. . arhivare 5.

client) reprezentând documente angajante în activitatea de vânzare . de catre partile implicate (S.R. Dintre acestea din urma.R. 3. diferendelor intre exigentele ofertei si cele ale contractului / comenzii. Aceasta analiza urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme : 1.C. sau în activitatea comerciala ca raspuns la cererile de oferta ale clientilor.07. economice. PIRELLI S.R. acestea sunt analizate la nivelul conducerii societatii. . sunt:- oferta pentru licitatie . Scopul analizei comenzilor si contractelor Înainte de prezentarea unei oferte sau înainte de acceptarea unui contract / comanda.07.C.C. PIRELLI S. Solutionarea tuturor cerintelor diferite fata de cele din oferta. de a satisface exigentele ofertei / comenzii / contractului.functionale ale produselor S. comerciale si calitative ale tranzactiei.L.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.produse din nomenclatorul de fabricatie al societatii . În acest sens ele trebuie sa defineasca în mod clar toate aspectele tehnice.contractul.2017 Revizia 0/1.oferta .C.comanda . PIRELLIS. 2. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. 1/3 Pagina: 25/15 .servicii de reparatie si întretinere a produselor din nomenclatorul de fabricatie Documentele utilizate de S.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3.cumparare. ofertele pentru licitatie reprezinta o categorie speciala.L.2. Ofertele sunt utilizate în cadrul activitatii de marketing pentru prezentarea pe pietele specializate a performantelor calitative si tehnico . Contractul / Comanda apar ca o consecinta a analizei cererilor de oferta / oferte. Definirea clara si documentarea exigentelor referitoare la produsul ofertat sau comandat / contractat.L. PIRELLI S.R.07. Concluzionarea asupra capabilitatii S. fiind utilizate pentru participarea societatii la licitatiile organizate de clienti în scopul alegerii unui furnizor optim. 5.L pentru a asigura interfata cu clientii sai.

domenii de utilizare .penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03. ) .standarde si norme de referinta . Se analizeaza contractele/comenzile pentru a se evita modificarea mijloacelor de masurare fata de modelul aprobat.identificarea produsului ( reper.alte informatii privind avantajele oferite .garantii de functionare / conservare .modul de efectuare a supravegherii si/sau a receptiei calitative .caracteristici si performante tehnico .limite de viata si limite de functionare . transport . tip.07.standardul de definitie / varianta .2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. respectiv : .2017 .07. conservare. 5. etc.2.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.ambalare. În acest sens oferta sau contractul / comanda cuprinde toate informatiile necesare realizarii acestui deziderat.standarde si norme de referinta . denumire.2017 Revizia 0/1.contractul contine: .1 Definirea exigentelor referitoare la produs împiedica orice întelegere eronata sau ambigua asupra caracteristicilor produsului sau asupra capabilitatilor societatii de a-l realiza.pret si modalitati de plata .oferta / comanda contine: .nivelul si volumul documentatiei de însotire .termene de livrare . 1/3 Pagina: 26/15 4.07.servicii asociate .functionale si calitative .07.garantii si limite de utilizare .

se stabileste modalitatea de consultare între client si reprezentantul legal al S.Oferta semnata de Inginerul sef DPP (ca dovada a analizarii acesteia) si aprobata de Directorul General este retransmisa clientului. PIRELLI S. de a îndeplini cerintele impuse si elaboreaza oferta având în vedere urmatoarele considerente: a) estimarile bugetare si posibilitatea de procurare a materialelor . gradul de implementare si eficienta sistemului calitatii.L poate sa demonstreze existenta.2. PIRELLI S.2017 Revizia 0/1. analizeaza conditiile referitoare la capacitatea S. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr. de a cere dovezi documentate privind capabilitatea S. În acest sens S.R. PIRELLI S.serviciile asociate .Proiectul de contract este analizat de catre delegatul clientului împreuna cu reprezentantul legal al S.L. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.R. Daca oferta este acceptata de client.07. În acelasi timp exista posibilitatea negocierii introducerii sau eliminarii anumitor exigente astfel încât sa se obtina satisfacerea atât a intereselor clientului cît si a intereselor societatii. PIRELLI S. Aceasta demonstratie poate fi facuta in cadrul unui audit de evaluare realizat de client sau de un reprezentant al acestuia.C.R.Cererea de oferta transmisa de catre client este primita la Departamentul Comercial.3 Beneficiarul are dreptul si tot o data obligatia fata de propriile interese.2 Orice întelegere eronata sau exprimare ambigua.1 În cadrul societatii analiza contractului / comenzii este procedurata astfel : A . Pe baza cererii de oferta a clientului.R.3 Circuitul analizei ofertei / comenzii / contractului 5.C.07.responsabilitatea pentru aceasta activitate revenind Serviciului Aprovizionare. 5.C.Pentru produsele din nomenclatorul de fabricatie.07.alte precizari specifice 5. de a satisface exigentele referitoare la produsul comandat / contractat. 1/3 Pagina: 27/15 .3. este explicitata si eventual reexprimata. în scopul negocierii tuturor clauzelor contractuale si a definirii elementelor specifice de continut si tip ale contractului.R.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. 5.L. A3 .C.2017 .2. b)elaborarea unui plan detaliat si a unor costuri estimative de catre Departamentul Programarea Productiei.C. PIRELLI S. A1. pentru elaborarea proiectului de contract.L.L. A2 .07. Directorul General si Inginerul sef DPP.

3 Înregistrare si arhivare Cererile de oferta. 1/3 Pagina: 28/15 A4 . Acesta devine valabil în momentul în care este semnat de catre reprezentantul împuternicit al clientului si Directorul General al S.Etapele descrise mai sus sunt abordate obligatoriu pentru orice tip de contract încheiat de catre S. Înregistrarile se fac într-un registru de evidenta al contractelor/ comenzilor.R.înregistreaza. Orice modificare a unui contract/ comanda devine valabila numai dupa acceptarea si semnarea ei de catre ambele parti.R. cât si la client.4 Responsabilitati Departamentul Comercial .C. A5 .R. PIRELLI S. Orice modificare a acestora este identificata oficial si înregistrata astfel încât sa poata fi folosita în cazul unui litigiu.L. Modificarile sunt difuzate în timp util compartimentelor implicate în derularea si urmarirea contractului/ comenzii. ofertele si contractele aprobate sunt identificate si arhivate de catre Departamentul Comercial.L. PIRELLI S.redacteaza contractul/ comanda . urmareste si arhiveaza date referitoare la comenzi/ contracte - Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.07.2017 .2017 Revizia 0/1.2 Modificarea contractelor Orice modificare adusa unui contract/ comanda se realizeaza prin amendamente ce urmeaza acelasi traseu de analiza si aprobare ca si un contract/comanda nou. Anexa 1 prezinta formularul cadru al unui contract de aprovizionare/ vânzare. Anexa 2 prezinta formularul de comanda. ca urmare a analizei anterioare) tuturor cerintelor finale. 5.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.În urma stabilirii (pe cale amiabila.C.C. 5. PIRELLI S. este redactat contractul în forma finala.07.negociaza si stabileste cadrul comercial al contractului . atât în cadrul S.L.07.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. 5.07. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.

07. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3.v.2017 .urmaresc corectitudinea încheierii contractelor/ comenzilor d.07. 1/3 Pagina: 29/15 Departamentul Calitate .2017 Revizia 0/1.analizeaza/ propune calculatia de pret Consilier Juridic si Director Financiar . juridic respectiv economico financiar.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.decide asupra nivelului si volumului documentatiei de însotire Departamentul Programarea Productiei .07.p.analizeaza capacitatile tehnologice ale societatii de realizare a contractului .stabileste cu clientul tipul si modul de efectuare al supravegherii si/sau receptiei calitative . ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.analizeaza capacitatea societatii de realizarea a termenelor contractuale functie de marimea si complexitatea comenzii/ contractului precum si de ritmul de aprovizionare estimat .07.

....... .2017 Anvelope Data emiterii: 3. Cont nr... EUR inclusiv TVA Art...... respectiv .... cu sediul in Str....07..... punerea in functiune si instructajul).... 11.../.. strada B-dul Iuliu Maniu nr.... la emiterea facturii.... Locul: Bucuresti Numarul: Incheiat intre: S.R... cu sediul in Bucuresti... in calitate de Director......C..2017 Produsul: Revizia 0/1...L denumita in cele ce urmeaza VINZATOR. reprezintind obiectul prezentului Contract: Nr...R. Echipament Cod Cant. tel: 4104012...07..50% din valoarea prezentului contract.................... 2 VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea prezentului Contract este de .. inregistrata la Registrul Comertului cu nr.. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI VINZATORUL se obliga sa livreze iar CUMPARATORUL se obliga sa plateasca produsele specificate mai jos. sector 6..... Si SC ......... MODALITATI DE PLATA 3...701... ..C... in termen de cel mult trei zile de la data facturarii.... EUR. S. PIRELLI S. 3 PRETUL...... Registrul Comertului ....1.. din .... Art... crt... 1/3 Pagina: 30/15 CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPARARE Data:.. cont nr.. PIRELLI S.L. Cod Fiscal ./..... ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.. reprezentata prin Dl. Cota de 19% TVA se va evidentia separat..R..... ..2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.... .. 3.......... tel/fax: 4108359............ in termen de trei zile de la semnarea contractului.C.. PIRELLI S..... EUR Art...... J 40/10487/1992..... in lei... planuri de fundatie manopera de montaj..2.07. deschis la ...................L denumita in cele ce urmeaza CUMPARATOR.. MODALITATI DE PLATA Plata se va face de catre Cumparator in LEI la cursul Bancii Volksbank Bucuresti. 0300922701 la BRD Romania... PRETUL Pretul este in Euro si se calculeaza in lei la cursul oficial de schimb VOLSKBANK din ziua efectuarii platii.. reprezentata prin domnul POPESCU ION in calitate de Director S. Plata se va face dupa cum urmeaza: .00922..... Pret ( EUR fara TVA ) TOTAL fara TVA : . Pretul include documentatie tehnica (manual de utilizare... cod fiscal R 413 384..... in contul 03........

acolo unde aceasta exista.. in termen de 30 zile lucratoare de la achitarea avansului mentionat la art.1.. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. Art.3. respectiv ..1.07.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr. CUMPARATORUL se obliga sa alimenteze contul bancar. in caz contrar fiind de acord cu restituirea echipamentelor. VINZATORUL se obliga ca la punerea in functiune a aparatului ce face obiectul prezentului contract sa asigure instructajul personalului CUMPARATORULUI prin resurse proprii. la livrarea echipamentelor. 5... 1/3 Pagina: 31/15 . 4 TERMEN DE LIVRARE Vinzatorul se angajeaza sa livreze echipamentele ce fac obiectul prezentului contract in maximum 30 zile lucratoare de la semnarea contractului.4. in caz contrar fiind exclusa orice culpa a VANZATORULUIprivind indeplinirea obligatiei de instalare a echipamentelor... Data platii este data acceptarii ordinului de plata de catre banca cumparatorului. Art. VANZATORUL acorda CUMPARATORULUI o garantie de buna functionare a ecgipamentelor. pentru o perioada de 12 luni de la data punerii in functiune..2.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. VANZATORUL se obliga sa livreze CUMPARATORULUI. 2. astfel incat la data scadenta a Biletelor la Ordin/ filelor CEC.4. 6.echipamentele ce constitue obiectul contractului.. precum si baza de date necesara . Diferenta de curs valutar va fi suportata de catre CUMPARATOR. 6. 5. CUMPARATORUL se obliga sa predea frontul de lucru in termen de 7 zile de la livrarea echipamentelor.2.07.07. 6 OBLIGATIILE SI DREPTURILE CUMPARATORULUI 6.. 5 OBLIGATIILE SI DREPTURILE VANZATORULUI 5. Platile de mai sus includ TVA. in conditii franco-depozit VANZATOR.. CUMPARATORUL se obliga sa plateasca in termen de 3 zile de la semnarea contractului suma da bani reprezentand avansul.. dar nu mai mult de 13 luni de la data livrarii. 3 pct. Functionarea aparatului este definita ca fiind posibilitatea de utilizare a acestuia la parametrii standard recunoscuti de producator conform instructiunilor tehnice. 5. 6. CUMPARATORUL se obliga sa trimita un delegat inputernicit pentru preluarea bunurilor de la sediul VANZATORULUI. EUR. Art.. plata facindu-se neconditionat conform contractului.. aceastea sa poata fi onorate. Vanzatorul se obliga sa furnizeze impreuna cu echipamentul si manualele de utilizare si intretinere.3. .2017 Revizia 0/1.50% din valoarea prezentului contract.

7. 7. pana la plata integrala a acestora.8. furnizor şi beneficiar. pentru fiecare zi de intarziere. cu 48 ore inainte. Constatarea se face la sediul beneficiarului. Garantia presupune exploatarea echipamentelor in conditii normale si conform prescriptiilor tehnice. 1/3 Pagina: 32/15 6. 6. 6. CUMPARATORUL se obliga sa respecte modul de exploatare prevazut in cartea tehnica si nu va fi raspunzator de uzura datorata exploatarii normale a echipamentului.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. Furnizorul şi subfurnizorul se anunţă prin fax de către beneficiar in cel mult 48 ore de la apariţia defectului şi cu minimum 5 zile inainte de data convocării comisiei de anchetă. În cazul în care delegatul uneia din părţi nu se prezintă la data anunţată.15% pe zi din valoarea sumei neachitate.5.2017 Revizia 0/1. Societatea constructoare garantează produsul pentru o perioada de maxim 4 ani de la livrare. 6.6. CUMPARATORUL se obliga sa plateasca VANZATORULUI penalitati de 0. prin nici un fel de act.9.07.2. Defectiunile si deteliorarile aparute in urma folosirii necorespunzatoare. fara a depasi valoarea prezentului contract Art. cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.3. CUMPARATORUL se obliga sa anunte telefonic sau prin fax VANZATORUL data stabilita pentru montaj si punere in functiune. CUMPARATORUL se obliga sa anunte telefonic sau prin fax VANZATORUL data stabilita pentru livrare.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.07.Service-ul va fi asigurat in perioada de garantie si contracost la expirarea acesteia. 7. astfel incat derularea contractului sa nu fie perturbata. cont sau banca. prin contract de post garantie. CUMPARATORUL nu poate ceda sau instraina folosinta echipamentelor. 7 GARANTI SI INTRETINERE 7. 6. CUMPARATORUL se obliga sa anunte in scris VANZATORUL pentru orice modificare privind regimul juridic de organizare sau schimbare de sediu/domiciliu.4. subfurnizorul şi beneficiarul trimit reprezentanţi. constatarea defectului se face de către partea prezentă şi măsurile stabilite sunt obligatorii pentru subfurnizor. in termen de 5 zile de la efectuarea acesteia.7. cu 48 ore inainte. . ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.1.07. precum si piesele consumabile nu sunt in sarcina VANZATORULUI. La anchetarea defectelor în termen de garanţie furnizorul.

07. 7. Modificarea unilaterala a prezentului Contract este interzisa sub sanctiunea Codului Penal.4.5. cu suportarea cheltuielilor aferente.07. In cazul rezilierii unilaterale de catre CUMPARATOR a prezentului contract inainte de livrare CUMPARATORUL va pierde va pierde definitiv valoarea platilor effectuate pana in acel moment.07. 8. Piesele de schimb se asigura contra cost pe o perioada de 10 ani. 7.07. cheltuialile de intretinere si reparatii cad in sarcina CUMPARATORULUI. 8. 8. 8.da dreptul VANZATORULUI sa treaca imediat la rezilierea creantelor sale si la redobindirea posesiei asupra echipamentelor.7.2.Constatarea se face la sediul beneficiarului. 1/3 Pagina: 33/15 7.8.6. 7.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. se înlocuiesc de acesta în termen de maximum 10 zile.2017 Revizia 0/1.3. Art.2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.6.asa cum este ea definite de legislatia in vigoare. Forta majora .2017 . apara partea care o invoca si o notifica celeilalte parti in cinci zile de la data aparitiei sale.1. Piesele sau subansamblurile care se defectează în timpul termenului de garanţie din vina furnizorului. fara somatie sau punere in intarziere . 8 CLAUZE SPECIALE 8. CUMPARATORUL se obliga san nu intervina asupra sigiliilor aplicate de metrologie. La expirarea perioadei de garantie. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03. 7. În cazul în care remedierile sunt de mai mică importanţă şi beneficiarul comunică că le poate remedia. prezentul contract constituind titlu executoriu. Nerespectarea de catre CUMPARATOR a prevederilor contractuale. aceste defecţiuni pot fi remediate de către beneficiar cu acordul prin fax sau prin delegat al furnizorului.5. subfurnizorul şi beneficiarul trimit reprezentanţi.La anchetarea defectelor în termen de garanţie furnizorul. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa la sediul Cumparatorului. Transportul echipamentelor la Cumparator este asigurat de catre Cumparator iar eventualele defectiuni cauzate de acest transport cad in sarcina sa. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1.5. 8.

2016 Exemplar Cod: PPC-02 nr.2017 . cite unul pentru fiecare parte.L.07. Întocmit Verificat Aprobat Numele şi prenumele: Tane Frederica Elena Semnătura: Data: 03. VINZATOR CUMPARATOR SC PIRELLI S.07.07.2017 Produsul: Data emiterii: Anvelope 3. Art. din executarea sau incetarea prezentului contract vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral conform Regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.2017 Revizia 0/1. 1/3 Pagina: 34/15 Art. ambele avind aceiasi putere juridica. Prezentul Contract a fost incheiat la Bucuresti in doua exemplare. 9 INTRAREA IN VIGOARE Intrarea in vigoare a prezentului Contract are loc la data semnarii acestuia de catre ambele parti.R. ANALIZA CONTRACTELOR Ediţia 1/1. in Bucuresti.07. 10 LITIGII Toate neintelegerile privind validitatea sau rezultate din interpretarea.

ridicării standardelor de viaţă şi calităţii mediului. socială şi cea legată de mediu. progresului societăţii. chiar manifestând dezacord faţă de deciziile superiorilor. luând în considerare repercusiunile pe care le exercită o decizie luată referitor la unul din aceste cadre. Conjugarea creării de valori. cu conştiinţa legăturilor şi interacţiunilor existente între dimensiunea economică. Un schimb reciproc de informaţie de-a lungul nivelurilor organizaţionale. → TRANSPARENŢĂ Reprezentarea în mod clar. în numele unei posibile alegeri alternative considerată mai adecvată. Căutarea conducerii în cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor şi produselor “verzi”. Demersuri ale organizatiei in vederea imbunatatirii calitatii Valorile Grupului Pirelli → LOIALITATE ŞI CORECTITUDINE Acţionarea în mod profesional respectând loialitatea şi corectitudinea. anticipând cererea pieţei. → ORIENTAREA SPRE CLIENT Înţelegerea localizării pieţei în care Grupul Pirelli operează şi considerarea impactului acţiunilor şi comportamentelor asupra clientului. Stimularea confruntării. atenţiei acordate factorilor interesaţi. asupra celorlalte. Acceptarea diferitelor opinii şi încurajarea şansei.3. precis şi punctual a rezultatelor economicofinanciare în interiorul şi exteriorul Grupului. având conştiinţa efectelor pozitive pe care acţiunile de azi le vor avea asupra lumii de mâine. Utilizarea tuturor oportunităţilor care se prezintă în cadrul activităţii de a . → CREŞTERE DURABILĂ Operarea pentru garantarea unei dezvoltări responsabile pe termen lung. în raporturile interne şi externe din cadrul companiei.

→ RĂSPUNDEREA ŞI ŢINTIREA SPRE REZULTATE Ţintirea cu hotărâre spre rezultate. → INTEGRARE Conştiinţa modului în care un anume comportament se potriveşte într-un cadru mai amplu de relaţii. în dezvoltarea acestora şi în generarea rezultatelor concrete. → INOVAŢIE A fi primul care să imagineze soluţii radicale pentru noi produse / servicii / procese care să poată fi implementate efectiv. Cooperarea transversală şi în cadrul funcţiilor companiei şi în cadrul diferitelor contexte geografice către un ţel comun. Menţinerea ţintirii constante spre performanţă pentru a răspunde astfel aşteptărilor clienţilor în termeni de prestaţie şi siguranţă. Lucrarea în mod metodic şi pasionat. A urmări perfecţiunea şi a nu accepta standardul ca fiind îndeajuns de bun. A căuta în permanenţă oportunităţi de a îmbunătăţi procesele şi sistemele existente. identificând cu eficienţă soluţia cea mai adecvată. minimalizând dublarea efortului. utilizând această capacitate pentru a fi cel mai bun. Reacţionarea rapidă la nevoile de dezvoltare. cu implicare personală în definirea programelor. → CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ Garantarea calităţii maxime a produselor. anticipându-i cerinţele. → EXCELENŢĂ PROFESIONALĂ Dispunerea de un know-how tehnic. Creşterea eficienţei şi încurajarea schimbării. respectând regulile. . excelenţa sistemelor şi a proceselor de producţie. anticipându-le exigenţele.reprezenta clientul. → RAPIDITATE Perceperea importanţei punerii la punct de soluţii care satisfac factorii interesaţi.

Matricea S.W. Puncte forte:  Calificarea salariaţilor  Serviciile şi produsele oferite sunt de înaltă calitate  Condiţiile de lucru Societatea este foarte bine promovată Puncte slabe :  Cheltuielile de marketing sunt mari  Fluxul de informatii dintre personalul de conducere şi cel de execuţie este distorsionat  Atenţia precumpănitoare dată problemelor curente în detrimentul celor de perspective  Nesancţionarea greselilor ce se întocmesc în procesul de activitate Oportunitãţi :  O amplasare geografică foarte bună  Creşterea puterii de cumpărare a clienţilor  Lipsa unei concurenţe mari în zonă  Existenţa în România a unui climat politic stabil  Creşterea cotei de piaţă  Promovarea de oferte noi  Atragerea de noi clienţi  Diversificarea structurii organizatorice  Realizarea unui profit mai mare  Aplicarea unor penalizari/sancţiuni pentru amplificarea atenţiei personalului Ameninţãri :  Criza economică  Deprecierea leului  Lipsa unei infrastructuri în România  Creşterea impozitelor şi taxelor pentru anumite servicii  Achiziţionarea de noi mijloace de transport  Consolidarea pe piaţă  Păstrarea nivelului calitativ al serviciilor şi produselor oferite  Stabilirea unui nou echilibru între preţ şi calitate .T.O.

ceea ce permite cunoașterea ȋn fiecare moment unde se află produsele.  Utilizarea eficientă a resurselor actuale  Gasirea de noi surse de finanţare. deținerea unui plan de supraveghere și audituri la furnizori. de ambalaje. datorită implementării unui sistem adecvat de calitate. Asigurarea trasabilității produsului ȋn amonte și ȋn aval. Astfel . Controlul se realizează atȃt pe flux. mai ales prin atragerea de noi investitori 4. Ȋnsă compania mai deține și un certificat de management al Mediului ( ISO 14001:1996) obținut ȋn 2004 și recertificat ȋn 2008. Principalele mijloace ȋn realizarea siguranței și calității produselor sunt bunele practici de obtinere a produselor. din ce materii prime și cȃnd au fost fabricate. . cȃt și la final: respectarea specificațiilor stricte pentru fiecare etapă de producție. realizarea de controale la recepție. starea echipamentelor utilizate. și de echipamente. de produs pe tot parcursul procesului de fabricație. Avȃnd siguranța că produsele sale ȋndeplinesc cele mai bune standarde de calitate.Concluzii Pirelli ȋnțelege prin calitate un ansamblu de caracteristici ale unui produs care are menirea să satisfacă cerințele implicate și explicite ale consumatorilor. se poate spune că Pirelli deține astăzi unul din locurile fruntașe ȋn ceea ce privește poductia de anvelope. Toate acestea sunt certificate prin Sistemele de Management al Calității (ISO 9001:2015). se asigură calitatea materiilor prime și a ambalajelor: folosirea materialelor de cea mai bună calitate.