You are on page 1of 2

Etapele de lichidare a unei întreprinderi în R.

Moldova
1. Începerea procedurii de eradiere a întreprinderii
La Camera de Înregistrări de Stat depui o cerere de lichidare a firmei.
Adresa: Camera înregistrării de Stat, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73.
2. Anunț în Monitorul Oficial
Pui anunț de lichidare în Monitorul Oficial
Adresa: str. Pușkin, 22
Telefon: 022-23-23-09
Cost: 200 lei (din memorie)
3. Certificat de la bancă
De la bancă luați certificat ce confirmă închiderea conturilor bancare. Închideți toate
conturile de la bănci și cereți Rulajul din conturi pentru întreaga perioadă.
4. Contabilitate
La contabilitate cereți sau faceți:
1. Raportul financiar de lichidare pe întreaga perioadă de activitate (în 3 exemplare).
Acest raport trebuie dus la FISC(sediul central) și VALIDAT! Raportul poate fi validat după 2
luni de la depunerea anunțului de lichidare în Monitorul Oficial.
2. Declarația VEN.
5.1 Certificat de la Editura de imprimare Statistica
Strada: București, 34
Telefon: 022-274-547
5.2 Certificat de la Serviciul Vamal
Strada: N. Stanostenco, 30
Telefon: 022-574-293
5.3 Certificat de la Casa Națională de Asigurări sociale de Stat
Strada: Gh. Enescu, 21
5.4 Certificat de la Compania de Asigurări în Medicină
Strada: Vasile Lupu, 18
Telefon: 022-223-166
6. Act de control
La sediul central FISC creați actul de control. Acest act se face în decurs de aproximativ 2
săptămâni.
Adresa: șos. Hâncești, 53
7. Certificat ce confirma lipsa datoriilor la bugetul de stat
Acest certificat este luat de la FISC din sectorul unde se află întreprinderea. Aici mergei cu
Actul de control.
8. Încheierea procedurii de eradiere a întreprinderii
La Camera Înregistrării de Stat mergeți cu documentele adunate și încheiați procedura.
Cam atât!
În general, procedura nu este complicată. Întreaga durată de lichidare este de aproximativ 4
luni.