You are on page 1of 1

SPR

Cerere pentru înscrierea la cursurile opționale – ANUL III (2016-2017), – SEMESTRUL I

Domnule Decan,

Subsemnatul/Subsemnata, ________________________________________,
student/ă în anul al III-lea (2016-2017), la Programul de studii universitare de licență
ȘTIINȚE POLITICE (SPR), vă rog să-mi aprobați cererea prin care solicit ca în
semestrul I al anului universitar 2016-2017, să mă încriu la următoarele 5 cursuri
optionale*:

NR. SEMNĂTURA
TITULAR
CRT DISCIPLINA OPȚIONALĂ STUDENTULUI
DISCIPLINĂ
.
1 Praxeologia relaţiilor internaţionale Florin Diaconu
2 Istoria politică a URSS Armand Goșu
3 Sistemul judiciar românesc Felicia Bejan
4 Gândire politică românească Victor Rizescu
5 Antropologie politică Otoiu Damiana
6 Teorii şi politici economice Paul Fudulu
7 Dictaturi comuniste şi reprezentări
Dragoș Petrescu
cinematografice
8 Politici sociale Anca Dohotariu
9 Modele de analiză statistică şi modelare a
Camelia Voinea
atitudinilor
10 Societate civilă şi democraţie Claudiu Tufiș
11 Istoria romilor din România Ligia Livadă
Cadeschi
12 Economia politică a comerţului
Ana-Maria Bârsan
internaţional
13 Politici culturale şi migraţie studenţească Irina Matei

Data Semnătura

*
încercuiți 5 cursuri la care doriți să fiți înscriși (din totalul de 13 cursuri) și
semnați în dreptul cursurilor încercuite

Doamnei Decan al Facultății de Științe Politice a Universității din București