You are on page 1of 3

Ante Vranković HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Domjanićeva 15 Predsjednik Travaš i Upravni odbor


10380 Sveti Ivan Zelina Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Zagreb, 17. svibnja 2018. Na znanje: Predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković
Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere
Poštovani,
nastavno na moje prethodne dopise (u kojima je sve detaljno izneseno i dokumentirano) od:
- 8. kolovoza 2017. (link: https://www.scribd.com/document/355945574/%C5%A0TRAJK-GLA%C4%90U-Otvoreno-pismo-HOK-u-8-8-2017)
- 21. rujna 2017. (link: https://www.scribd.com/document/360297272/Obavijest-HOK-u-i-Ministarstvu-pravosu%C4%91a-o-nastavku-%C5%A1trajka-gla%C4%91u-21-9-2017)
- 18. prosinca 2017. (link: https://www.scribd.com/document/369075248/Dopis-HOK-u-18-12-2017)
obavještavam vas da sam radi važnih razloga, povezanih s korupcijom u pravosuđu (opsežna dokumentacija dostupna
je na mojoj stranici na Scribdu: https://www.scribd.com/user/30160954/Ante-Vrankovi%C4%87), morao nakratko prijeći s
potpunog, na „turski“ štrajk glađu (uzima se vitamin B i šećer), no od 5. svibnja sam ponovno počeo potpuni štrajk glađu!
Čitava situacija – uključujući i kaznenu odgovornost troje dužnosnika Vaše Komore – detaljno je opisana u mom članku u knjizi „Pravosudna i
policijska mafija“, kojeg sam Vam urudžbirao još 30. 12. 2016. i 8. 8. 2017.1, istinitost kojih navoda vi nikada niste negirali, kao ni kaznenu odgovornost
P. Labana, L. Andreisa i R. Travaša koju sam u navedenoj knjizi na str. 66-70, 73, 79 i 84 detaljno opisao, a što Vam kao odvjetnicima nije bilo teško.
Time zapravo priznajete da je sve navedeno istina, što i ne čudi jer je sve moje tvrdnje u navedenoj knjizi svakome vrlo lako provjeriti u dokumentaciji
dostupnoj na linkovima u fusnotama ispod teksta.2
Kako znate, sve je počelo 14. 2. 2012. kada sam nazvao disciplinskog tužitelja HOK-a Predraga Labana, kojem sam prethodno faxom poslao
dokumente o tome da mi je HOK-ova članica Dijana Zoričić osporila pravo na život (što je malo kasnije javno potvrdio i HHO!), prekršivši time čl. 6 i 7
Kodeksa odvjetničke etike, na što me je Laban upitao: „Ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio?“ – očito tražeći mito.
Ja sam to 10. 1. 2013. prijavio USKOK-u (link: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban) iz kojeg je 18. 1. 2013.
zatraženo da dopunim svoju kaznenu prijavu, a nakon što sam to 22. 1. 2013. učinio, te je moja dopuna - kako dokazuje povratnica 24. 1. 2013. i primljena
u USKOK-u (vidjeti link: https://www.scribd.com/doc/138999760/Dopuna-odgovor-na-upit-Iz-USKOK-a-22-1-2013) iz USKOK-a mi je u dva dopisa u
po 8 rečenica odgovoreno (28. 3. 2013 - Antonija Vrančić i 1. 2. 2016. - Ivka Andrić) da se USKOK ne smije miješati u disciplinske postupke u HOK-u,
iako je iz dokumenata koje sam poslao USKOK-u bilo jasno da nikakvog disciplinskog postupka u HOK-u nije bilo (jer Labanu nisam dao traženi mito).
Nezakonito i neutemeljeno štićenje kriminala u HOK-u od strane USKOK-a (Vrančić, Andrić) prijavio sam ministru pravosuđa Šprlji (link:
https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016), čija je pomoćnica M. Grubišin, nakon puno šokantnih opstrukcija
(opisano u knjizi "PRAVOSUDNA I POLICIJSKA MAFIJA", Zagreb, 2016., str. 82-3), uputila o tome upit glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu.
Cvitan je koncem lipnja 2016. promijenio raniji iskaz USKOK-a(!) i odgovorio da USKOK ne postupa po mojoj prijavi protiv Labana, Andreisa
i Travaša, jer da ja navodno nisam poslao dopunu prijave kako je to od mene bilo traženo, iako sam to učinio istog dana po primitku traženja, što nepobitno
dokazuje povratnica s potvrdom o primitku te dopune u USKOK-u dana 24. 1. 2013., koja je s ostalom dokumentacijom još od početka 2013. dostupna i
na Internetu.3Cvitana sam za njegovo lažno izviješće prijavio ministru Šprlji, pa potom Bošnjakoviću, no i nakon 9 požurnica, još nema odgovora.
Stoga sam još 5. svibnja ponovo počeo štrajk glađu, kojim od ministra Bošnjakovića - kojeg sam o tome obavijestio 7.
svibnja4 tražim rješavanje disciplinskih prijava protiv Cvitana, A. Vrančić, I. Andrić i M. Jelić, a od vaše Komore odgovore na moje
disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012.5 kao i naknadu nezakonitim radom tijela vaše Komore počinjene mnogostruke štete
(polipoza, osteoporoza, lom noge…) sukladno parametrima rekapituliranim u dopisu od 8. kolovoza 2017., a koje je svojom
pravomoćnom presudom u moju korist verificirao i sud: prvostupanjski još 26. 5. 2014. (Presuda u dopisu od 8. kolovoza 2017.,
Prilog 5 – ovdje Prilog 1) i drugostupanjski sud 19. 10. 2015. - Presuda u dopisu od 8. kolovoza 2017., Prilog 6 – ovdje Prilog 2).
Sukladno ranije navedenom donosim produžetak tablice naknade šteta počinjenih mi od djelatnika HOK-a:
284. tjedan 13-19. 4.; 285. tjedan 20-26. 4.; 286. tjedan 27.4.-3. 5.; 287. tjedan 4-10. 5 .; 288. tjedan 11-17. 5.;
289. tjedan 18-24. 5.; 290. tjedan 25-31. 5.; 291. tjedan 1–7. 6.; 292. tjedan 8-14. 6; 293. tjedan 15-21. 6.;
294. tjedan 22-28. 6.; 295. tjedan 29 6.-5. 7..; 296. tjedan 6–12. 7.; 297. tjedan 13-19. 7; 298. tjedan 20-26. 7.;
299. tjedan 26.7.-2. 8.; 300. tjedan 3-9. 8.; 301. tjedan 10–16. 8.; 302. tjedan 17-23. 8. 303. tjedan 24-30. 8.;
304. tjedan31.8-6. 9.; 305. tjedan 7-13. 9.; 306. tjedan 14-21. 9.; 307. tjedan 22-27. 9.; 308. tjedan 28.9.-4.10.;
309. tjedan 5-11. 10.; 310. tjedan 12.-18. 10.; 311. tjedan 19–25. 10.; 312. tjedan 26.10-1. 11; 313. tjedan 2.-9. 11. 2018.
Kako Vam je poznato, 4 dana nakon mog početka ovog štrajka glađu i 2 dana nakon što sam o njemu izvijestio ministra Bošnjakovića, 9.
5. izbila je Afera Hotmail koja je našoj javnosti konkretno potvrdila funkcioniranje članova Vlade RH (Dalić) s članovima HOK-a (Šavurić) na
način zločinačke organizacije, o čem ja govorim još od kaznene prijave USKOK-u 10. 1. 2013. (vidjeti link u bilješci 3), te je sada kada se sve i
javno razjašnjeno, i kada je potvrđeno ono što sam 2016. napisao u knjizi „Pravosudna i policijska mafija“ u poglavlju „Korupcijska osovina:
HOK – USKOK – Ministarstvo“ (str. 60 i dalje) napokon došlo vrijeme da u štrajku idem do kraja, i da kriminal u HOK-u bude do kraja javno
raskrinkan, jer će u slučaju moje smrti u štrajku glađu Predrag Laban, Leo Andreis i Robert Travaš, kao i njihovi nasljednici, sigurno završiti u
medijima i u zatvoru. O svojem zdravstvenom stanju ću Vas izvještavati faxom i putem medija.

1
Dostupno na linkovima: https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91u-Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-30-12-2016 i https://www.scribd.com/document/355945574/%C5%A0TRAJK-
GLA%C4%90U-Otvoreno-pismo-HOK-u-8-8-2017
2
Tekst je dostupan na: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju
3
Glavna dokumentacija i linkovi dostupna na: https://www.scribd.com/document/379424042/Upit-Jeleni%C4%87-DORH-17-5-2018
4
Vidjeti na: https://www.scribd.com/document/379185175/9-po%C5%BEurnica-Bo%C5%A1njakovi%C4%87u
5
Obje su dostupne u Otvorenom pismu Travašu na: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012
PRILOG 1
PRILOG 2