You are on page 1of 2

Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa Općinski građanski sud u Zagrebu

Veronika Vere Predsjednica suda Jadranka Liović Merkaš


Vukovarska 84, 10000 Zagreb
17. svibnja 2018. Na znanje: sutkinja Vlatka Paškvalin Bošković
sudac Mislav Kolakušić
Predsjednice suda Liović Merkaš,
obzirom da nam kao službenim osobama nadležne Udruge za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa na čak 2 naša upita (od 25.
travnja i od 2. svibnja 2018.1) niste dali termin za dolazak na razgovor s Vama - iako ste to temeljem prijetnje Vaše sutkinje Vlatke
Paškvalin Bošković našem koordinatoru Anti Vrankoviću kao stranci, temeljem Zakona o sudovima čl. 31, stavak 2, bili dužni učiniti –
odlučili smo Vas izvijestiti da smo o Vašem nezakonitom i neetičnom postupanju, naime, o Vašem službenom pismenom odbijanju u
dopisima od 25. travnja i 11. svibnja 2018. da nas primite na razgovor o navedenoj prijetnji sutkinje Paškvalin Bošković i o nezakonitom
radu Vašeg suda na kojem javnost petkom nema pristupa na ročišta (vidjeti cjelokupnu komunikaciju na linku u bilješci 1), odlučili smo
o Vašem nezakonitom radu tj. o Vašem ubijanju Pravde izvijestiti hrvatsku javnost, i to kreativnim prosvjedom-performansom.
Performans će se sastojati u nošenju lijesa s mrtvom Pravdom (sustavno ubijanom i ubijenom od Vas i drugih) od zgrade
Vašega suda, preko zgrade DORH-a (Gajeva ul.) do zgrade Vlade RH na Markovu trgu, kako bismo na taj didaktičan način hrvatskome
narodu, tj. građanima i poreznim obveznicima koji Vaš nerad skupo plaćaju, pokazali da Vaša samovolja i bezakonje imaju svoje
uporište u visokoj politici, tj. u Vladi u kojoj sjedi ministar Bošnjaković, koji osobno štiti korupciju i kriminal, a kako bi se čak i sami
članovi Vlade mogli mirno baviti pljačkom, znajući da će ih radikalno korumpirani pravosudni aparat u sudovima poput Vašeg štititi.
To se, istodobno s Vašim drskim dopisima od 25. travnja i 11. svibnja 2018., u kojima ste Vi osobno svojim odbijanjem da s
nama razgovarate o nezakonitom radu Vaših djelatnika javno pokazali da taj njihov nezakonit rad podupirete, potvrdilo i izbijanjem
Afere Hotmail, iz koje je postalo jasno da članovi Vlade i pravosudni djelatnici sustavno surađuju u kriminalu, na štetu poreznih
obveznika koji ih plaćaju, na štetu poduzetnika, i na štetu interesa RH.
Kako se to vidi iz novinskih naslova od 2015. do danas: „Ne odlazi se samo zato što nema posla, boli i nepravda“ – kako glasi
naslov najvećeg članka na tu temu, objavljenog na čak 6 punih strana u najtiražnijoj hrvatskoj novini, „Večernjem listu“ od 19. 12.
2015., str. 18-23, pa sve do prošlog broja „Glasa koncila“ od 6. svibnja 2018. u kojem je naslov: „Mladi bježe jer nema istine i pravde“
str. 7, Vi osobno i Vaši korumpirani djelatnici sustavno uništavate i usmrćujete Hrvatsku koja Vas hrani, i javnost će to znati!
Našem strpljenju s Vašim bezakonjem i uništavanjem ljudi je došao kraj, i narod ćemo javno upoznati sa zlom koje radite!
Do skorog viđenja pred Vašim sudom,

____________________________ __________________________
(Ante Vranković, koordinator) (Drago Raspudić, predsjednik)

1 Relevantna komunikacija je dostupna na linkovima: https://www.scribd.com/document/377987188/Predsjednike-sudova-u-Zagrebu-i-Splitu-ne-zanima-


%C5%A1to-se-de%C5%A1ava-na-njihovom-sudu; https://www.scribd.com/document/378002658/Odgovor-predsjednici-Op%C4%87inskog-gra%C4%91anskog-
suda-u-Zagrebu-Jadranki-Liovi%C4%87-Merka%C5%A1-2-5-18