You are on page 1of 3

PITANJA ALJB:

1. Zašto se matičnjak ne uklapa u plodored?

2. Iako je odoljen višegodišnja kultura zašto se uklapa u plodored?


3. Na kojoj se temperaturi suši lavanda s obzirom da sadrži eterično ulje?

4. Kolika je potrebna količina sjemena za korijandar________, a kolika za komorač ________

5. Za što se koristi masno ulje iz ploda muškatne kadulje?

6. Mladi izboji timijana i bosiljka stradaju pri temperaturi od 10°C

7. Kolika je minimalna noćna temperatura za uzgoj bosiljka?mažurana?origana?u zaštićenom prostoru?

8. Koje su tri faze navodnjavanja paprene metvice i mažurana?

9. Kad je korijandru najveća potreba za hranjivima?

10. Korijandar ima najveću potrebu za?

11. Nabroji ekološke i antropološke čimbenike.

12. S obzirom na težnju tržišta za stalnom kakvoćom droge pojava novih kemijskih rasa u ALJB je požejna

13. Hladno i kišovito vrijeme _____ količinu eteričnog ulja.

14. U južnijim krajevima količina eteričnog ulja se povećava –

15. Općenito gladajući pojava novih genotipova u Aljb je _______

16. Berba mažurana?

17. Kadulja se može koristiti za proizvodnju aromatičnog ulja u ____i drugi put ______
18. Koje su glavne komponente kadulje,a koje muškatne kadulje?

19. Jesu li mažuran i čubar oficinalne droge?

20. Njega nasada lavande jednogodišnjeg nasada-

21. Njega nasada lavande višegodišnjeg nasada? –

22. Kako se vegtativno razmnožavati paprena metvica , a kako mažuran

23. Mažuran i bosiljak se sade po ____ biljaka radi bolje _____


24. Definirajte pojam ljekovito bilje.

25. U našem kontinentalnom području sve je više proizvodnih površina –

26. Najznačajnija sastvnica eteričnog ulja timijana je

27. Salvia officinalis raste samoniklo u našim kontinentalnim područjima?

28. Paprena metvica je ______ biljka

29. Optimalna temperatura klijanja sjemena bosiljka je____, a biljke niknu ____nakon sjetve.

30. Nadzemni dio paprene metvice odumire tijekom zimskog razdoblja

31. Uzgoj komorača u kontinentalnim predjelima može biti riskantan zbog

32. Za uzgoj timijana pogodna su lagana,hranjivima bogata tla

33. Usjev bosiljka zasniva se iz

34. Navedite mjere njege usjeva komorača. –

35. U kojem razvojnom stadiju biljke provodi žetva cvata lavande –

36. Žetva ploda korijandra tijekom jedne vegetacijske sezone je

37. U višegodišnjem nasadu kadulje namjenjenom proizvodnji suhog lista, ukupnji prinos svježe herbe je _
t/ha, a prinos suhog ista _ t/ha.

38. Herba timijana namjenjena proizvodnji droge suši se pri temperaturi do

39. Definirajte aromatično bilje.

40. Dio biljke koji se koristi kod komorača. –

41. Najznačajnija sastavnica eteričnog ulja lavande? –

42. Nadzemni dio biljke komorača odumire tijekom zimskog razdoblja

43. Zašto u kontinentalnim područjima uzgoj bosiljka počinje tek u svibnju?

44. Za uzgoj kadulje najpogodinija su hladna i vlažna humusna tla

45. Za uzgoj korijandra nisu dobre koje predkulture?


46. Na većim uzgojnim površinama nasad paprene metvice zasniva se –

47. Za formiranje 1t ploda korijandra,od osnovnih hranjiva najmanja je potreba za_


48. Mjere njege usjeva paprene metvice –
49. Prinos svježeg cvijeta lavande je _a suhog _ _.
50. Herba kadulje namjenjena proizvodnji suhe droge suši se na __°C
51. Koje su dvije vrste vriježa kod metvice? –
52. Paprena metvica je –
53. Ružmarin se vegetativno razmnožava __ jer.
54. U kojim je fazama važna vlaga kod kadulje?
55. Koliko traje cvatnja mažurana? -
56. Matičnjak-u kojoj fazi za suhi list,a u kojoj za et.ulje?
57. Koji dio se koristi kod muškatne kadulje i koja je glavna sastavnica eteričnog ulja
58. Kada je berba kadulje za destilaciju eteričnog ulja?
59. Zašto se neke kulture orezuju
60. Rok berbe korijandra? –
61. Za klijanje odoljena potrebno je __°c,i __ dana te svijetlo.
62. Koje dvije biljke klijaju u mraku?
63. Koja je minimalna temperatura potrebna tijekom noći u zaštićenim prostorima za origano?

64. Pri kojoj temperaturi bosiljak propada?

65. Sadržaj eteričnog ulja se prema južnijim krajevima –

66. Zašto se mažuran ne uklapa u plodored?

67. Koje dvije biljke kliju na svijetlu?

68. Koristi li se droga čubra u farmaceutske svrhe?

69. Tehnološka zrioba origana?

70. Zašto se odoljen sadi u plodoredu?