You are on page 1of 4

EPILEPSY

The pathophysiology of a seizure is due to an unstable cell membrane in the gray


matter of the brain. The cause of the unstable cell membrane has been linked to three
causes: an abnormality in potassium conductance, an abnormality in
voltage-sensitive ion channels, or a deficiency in membrane ATPases
linked to ion transport. Excitatory neurotransmitters (glutamate, aspartate,
acetylcholine, norepinephrine) enhance the propagation of seizures while inhibitory
neurotransmitters (GABA, dopamine) decrease the propagation of seizure activity in
the brain.
In een case-controle-studie is de associatie tussen het gebruik van oestrogenen en
baarmoederkanker als mogelijke bijwerking onderzocht. Bij zeven van de
drieëntwintig patiënten waren oestrogenen voorgeschreven voor de behandeling van
vaginale bloedingen, voordat de diagnose kanker was gesteld. Hoe noemen we dit
verschijnsel, waarbij symptomen van de onderliggende aandoening worden
toegeschreven aan een bijwerking van de behandeling?protopathic bias

Protopathic bias is vertekening door een onwillekeurig blootstellingspatroon van een


geneesmiddel die optreedt aan het begin van een ziekte die nog niet officieel is
gediagnosticeerd.
Channeling is het fenomeen dat nieuwe geneesmiddelen vooral worden
voorgeschreven aan patiënten die niet reageren op bestaande middelen, of last hebben
van bijwerkingen. Het Weber effect houdt in dat alleen al het feit dat een
geneesmiddel nieuw in de markt is, zorgt dat er meer bijwerkingen worden gemeld en
dat in de loop van de tijd de frequentie van gemelde bijwerkingen daalt. Bij
misclassificatie in onderzoek is er verschil in de nauwkeurigheid waarmee een
diagnose of de expositie is vastgesteld bij patiënten en controlepersonen.