You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Pendidikan Jasmani


Tingkatan : 2 Asean
Masa : 4:30 – 5:05 pm
Tunjang : Kesukanan
Tajuk/ Kemahiran : Etika dalam sukan
Objektif Pelajaran : Murid-murid dapat:
i. Menyatakan maksud etika dalam sukan
ii. Menyatakan maksud amalan permainan bersih
Aktiviti :1. Pelajar memanaskan badan secara berkumpulan
2. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan
untuk membentuk pasukan Bola Baling.
3. Guru menjadi pengadil yang tidak adil semasa perlawanan
(selama 10 minit)
4. Sumbangsaran tentang etika dan amalan
permainan bersih
5. Guru mengedarkan eviden kepada setiap pelajar
ABM : Bola Baling, wisel, kon
Evidens : B1 DJ5 E2
Refleksi :

Nama
Tingkatan
Tarikh

BI DJ5 E2 – Menyatakan maksud etika dan amalan permainan bersih

1. Apakah maksud etika?


Etika merupakan _______________ , ______________ , dan ___________ yang

diterima sebagai panduan _______________ dalam kehidupan seharian. Etika yang

baik melibatkan _______________________________.

2. Lengkapkan peta minda di bawah yang berkaitan dengan amalan permainan bersih.

ETIKA PENONTON
ETIKA PESERTA
i. __________________________
i. Mematuhi arahan jurulatih
ii. Mematuhi peraturan tempat
ii. _________________________
iii. _________________________ permainan.
iii. __________________________

AMALAN
PERMAINAN BERSIH

ETIKA JURULATIH DAN PEGAWAI SUKAN

i. Sentiasa menjaga disiplin pemain


ii. ___________________________
iii. ___________________________

Elak daripada bermain kasar

Memastikan keselamatan dan kebajikan pemain

Menjaga kebersihan padang dan tempat pertandingan

Sentiasa tenang dan tidak mengikut emosi

Menerapkan semangat kesukanan dalam diri semua atlet

Bermain dengan adil dan berlaku jujur