You are on page 1of 5

Kata adjektif sifat / keadaan

Kata adjektif sifat / keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi
menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada
kata nama, seperti contoh berikut:
Contoh perkataan: kuat pintar nakal
keras lemah sihat
bijak cergas jahat
Contoh ayat: 1. Budak nakal selalu kena marah.
2. Dia lemah dalam matematik.
3. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat.
4. Anak Pak Kamar bijak sekali.
5. Peserta itu berdiri dengan cergas.

 Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda
atau kata nama.
 Contoh : indah,cantik, kacak,keras,
lembut,lembik,rangup,berani,lemah dan lain-lain
lagi.
 Amir sangat lemah dalam subjek Sains.
 Devi berani berucap di hadapan orang ramai.
 Rupa paras kakak yang cantik menyebabkan dia
disukai oleh ramai lelaki.

Aras 2 (i) Menyampaikan sesuatu maklumat penting tentang sesuatu Perkara.bujur. Membaca teks petikan yang dipaparkan secara lancar. Kata Adjektif boleh disertai dengan kata penguat seperti "sangat". Membuat latihan mengisi tempat kosong dengan kata adjektif.Beberapa menampalkan orang murid Lampiran 1 Set Induksi beberapa tampil ke (5 Min ) keeping gambar hadapan kelas.kerajinan.penat. Gambar 2. bersesuaian 3.1. iii. . Langkah/masa Isi pengajaran Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Catatan Guru Murid 1. Media : Teks petikan. tempat dan sebagainya. ii.kad bergambar.kebersihan fizikal dan mental KBT-kontekstual-membuat keputusan. Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4. Fokus Utama : 2.2.Guru 1. "paling" dan sebagainya.murah. di papanhitam. orang. Kata ARancangan Pengajaran Harian.Murid tunggal beberapa orang menampalkan murid tampil ke kad perkataan hadapan dan yang diberi oleh Kad perkataan memberi guru sekeping kad.Aras 1 (i) membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara Yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Ilmu-Pendidikan Moral Nilai Murni.Guru meminta 2. "amat". 2.manis. Fokus Sampingan : 7. Kata Adjektif atau kata sifat ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda.letih . 3.sedap. Sistem Bahasa : Tatabahasa –Kata adjektif Kosa kata.cantik. Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam teks serta yang mereka tahu.Guru meminta dengan gambar murid .masam.Tarikh : 22 Mac 2012 Hari : Isnin Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 4 Arif Masa : 30 Minit Bilangan Pelajar : 37 Orang Tema : Sekolahku Berjasa Tajuk : Gerai manakah Yang paling Cantik ? Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat : i.lembaran kerja.

kata adjektif perkataan yang yang mereka diwarnakan itu tahu. meletakkan kad yang di tampal tadi pada dipapanhitam. Langkah 1 1.Murid murid bahawa member contoh perkataan.Murid mengisi Lampiran 3 adjektif mengedarkan tempat kosong (10 Min ) lembaran kerja dengan kata Lembaran kerja . adalah Kata Adjektif. 4.Guru memberitahu 2. oleh guru dalam teks petikan. gambar yang bersesuaian di papanhitam. 3.Murid Lampiran 2 menampal teks membaca teks Teks petikan ( 5 min ) Bacaan petikan yang petikan ‘Gerai Mekanis bertajuk ‘ Gerai manakah yang manakah yang Paling Cantik paling Cantik ‘.Guru 1.Guru meminta 1. ‘mengikut guru. 2.Guru meminta murid memberikan contoh kata adjektif yang mereka tahu selain dari yang terdapat dalam teks petikan.Murid pengenalan murid memberi menyebut kata ( 5 Min) perhatian kepada adjektif yang Kata adjektif perkataan ditunjukkan bewarna.Guru membaca teks petikan diikuti diikuti oleh murid secara kelas.Guru 1. Langkah 2 1.Guru menerangkan secara terperinci tentang kata adjektif. Langkah 4 Latihan kata 1. 2.

guru. djektif boleh dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut: .Guru meminta 1.Murid (5 Min ) murid menyebut menyebut semula semua semula kata kata adjektif adjektif yang yang telah telah mereka mereka pelajari pelajari. Penutup 1. berkaitan kata adjektif yang adjektif dan sesuai dalam meminta murid lembaran kerja menyiapkannya yang diberi oleh secara individu.