You are on page 1of 3

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

SALONTA

FILIERA: TEHNOLOGICĂ

PROFILUL: TURISM ȘI SERVICII

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN TURISM

PROIECT PENTRU OBȚINEREA

CERTIFICATULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE


NIVEL IV

COORDONATOR:

PROF. MORGOVAN IOANA CANDIDAT:

VESA NICOLAE-MIHAI

SALONTA
2018
RESURSELE TURISTICE ALE
JUDEȚULUI HUNEDOARA
Cuprins

Argument .............................................................................................................................1
Capitolul I. Județul Hunedoara – Caracteristici generale ....................................................4
I.1 Asezare geografică .....................................................................................................4
I.2 Scurt istoric ................................................................................................................5
Capitolul II. Obiective turistice in județul Hunedoara .........................................................7
II.1 Obiective turistice naturale........................................................................................7
II.2 Obiective turistice antropice....................................................................................14
Capitolul III. Baza tehnico materială a județului Hunedoara ............................................21
III.1 Baza tehnico-materială de cazare...........................................................................21
III.2 Baza tehnico-materială de alimentație ..................................................................21
III.3 Baza tehnico-materială de agrement ......................................................................22
Concluzii si propuneri ........................................................................................................25
Bibliografie ........................................................................................................................26
Anexe .................................................................................................................................28