You are on page 1of 4

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ION

IONESCU DE LA BRAD IAȘI

FACULTATEA: AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA: TPPA

PROIECT DIDACTIC

Profesor îndrumător: Studente:
Lector dr. Brezuleanu Carmen Frâncu Diana
Filip Andreea

-2018-

analiza răspunsurilor.să selecteze informațiile care le sunt utile de pe internet folosind site-uri adecvate.Proiect la dirigenție Data:18. grupe.04. 2. Anunțarea titlului și a obiectivelor operaționale: obiectivele operaționale sunt scrise pe tablă de profesor. d) forme de evaluare: autoevaluarea. exemplul. creioane. După ce îşi prinde ecusonul acesta în piept. un desen reprezentativ pentru el. 3. Momentle lecției 1. Moment organizatoric: salutul. b) mod de organizare: individual.2018 Clasa: a VIII-a Obiectul: Dirigenție Subiectul: Internetul: avantaje şi dezavantaje Tipul lecției: Dezbatere Obiective operaționale La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: O1. O3. O2.să se documenteze în privinţa opţiunilor pentru clasa a IX-a utilizând internetul. absenții.Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele internetului. frontal. fiecare elev se prezintă clasei. O4. -2018- .să își dezvolte abilităţile de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare. explicând semnificaţia simbolului ales. documentarea. c) mijloace de învăţare: fişe. Strategie didactică a) metode şi procedee: conversaţia euristică. Captarea atenției: „Simbolul”: fiecare elev desenează pe o bucată de hârtie un simbol caracteristic. observaţia. pregătirea celor necesare începerii lecției.

. este impersonală. . dependenţa de tehnologie. Desfășurarea lecției: Dirigintele cere elevilor să definească internetul: Internetul este un sistem de reţele interconectate. Dirigintele cere elevilor să dea exemple de activităţi în care internet-ul este util şi exemple de activităţi în care nu este necesară recurgerea la internet 5. Dezavantaje: . Evaluarea finală. Dirigintele cere elevilor să dea exemple de utilizări ale internet-ului: Cu ajutorul elevilor se evidenţiază funcţiile internet-ului şi se notează pe tablă: . Credeţi că aveţi nevoie de internet pentru informarea asupra ofertei şcolilor în vederea înscrierii în clasa a IX-a? -2018- . informarea. eficienţă şi promptitudine. Avantaje: . o cale de transmitere a datelor la nivel mondial. înlătură inhibiţiile cererii ajutorului. Elevii se vor grupa după funcţiile evidenţiate şi vor completa fişele de lucru cu avantaje şi dezavantaje ale internet-ului pentru realizarea sarcinilor şcolare prin prisma funcţiei alese. comunicarea se realizează fără contact direct. . facilitarea comunicării la distanţă. accesul la baze de date şi calculatoare aflate la distanţă. eliminarea constrângerilor legate de timp şi spaţiu. acces la surse variate de informaţii. . . . comunicarea între două sau mai multe persoane. . acces contra cost la informaţii valoroase. . confidenţialitatea informaţiilor. publicarea unor materiale pentru o mare varietate de beneficiari. 4. . un mecanism de răspândire a informaţiilor şi un mod de interacţiune între oameni făcând abstracţie de poziţia geografică.

Internet-ul este o sursă de informare. Fişă de lucru: Funcţie internet Avantaje Dezavantaje -2018- . . . Nu este garantat accesul gratuit la toate informaţiile necesare. documentare. . sursele şi credibilitatea acestora sunt greu de verificat. Concluzie: . Autorii.6. Nu toate informaţiilr necesare sunt disponibile pe internet.