You are on page 1of 7

1

SULIT

NAMA MURID :_____________________________ TARIKH:_______________

KELAS :_____________________________

SK ST.MARY,SIBU
Jalan Awang Ramli Amit,
96000 Sibu

PEPERIKSAAN PENGGAL 1 2018

BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 (PENULISAN)

TAHUN 2
MEI
1 jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas jawapan ini mengandungi Bahagian A, B dan C
2. Jawab semua soalan di setiap bahagian.
3. Tulis jawapan anda pada ruang yang telah disediakan.
4. Baca dan fahamkan soalan yang diberikan.

Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

(ANDY KONG SIN YU) (PN. YONG WEI HUEI) (RICHARD ANOK JALOM)

PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah]

berbual-bual bermain layang-layang menunggang basikal memancing ikan berkejar- kejaran ______________________________________________________________________________ 1. ______________________________________________________________________________ PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lengkapkan ayat di bawah dengan kata kerja yang diberikan. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.

3 BAHAGIAN B (15 markah] [Masa dicadangkan : 20 minit] Baca . PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] . ……………………………………………………………………………………... Kemudian.. Perenggan 4 ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Lipatlah pakaian itu apabila kering. Oleh itu. Basuhlah dengan menggunakan bahan pencuci yang sesuai. baju yang dipakai perlu ditukar setiap hari. Perenggan Isi Tersirat Perenggan 1 ……………………………………………………………………………………. gosoklah pakaian sebelum dipakai.. simpan dengan kemasnya di dalam almari. Pakaian yang kotor mesti dibasuh. Perenggan 3 …………………………………………………………………………………….. Pakaian perlu dijemur di bawah cahaya matahari.fahami dan tulis isi tersirat Pakaian Lambang Kebersihan Diri Keadaan cuaca panas menyebabkan kita sering berpeluh.. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Pakaian yang telah dibasuh harus dijemur. Oleh itu.. Kita akan kelihatan menarik jika memakai pakaian yang kemas. Perenggan 5 …………………………………………………………………………………….. Perenggan 2 ……………………………………………………………………………………...

Pada waktu rehat. Selepas bersenam. pulang pergi hadir mandi gotong-royong berada makan minum memungut bangun Salam sejahtera. Semasa saya (4) __________________di sekolah. Pada hari ini. Walaupun letih. Soalan1 (10 markah) Isikan tempat kosong bagi melengkapkan cerita di bawah. saya hendak bercerita tentang aktiviti saya pada pagi hujung minggu.00 tengah hari.45 pagi.Jawabkedua–dua soalan. Kami patuh pada arahan guru untuk (7)______________________ sampah di sekitar padang. 4 BAHAGIAN C [25 markah] [Masa dicadangkan :40 minit] Bahagian ini mengandungi dua soalan. saya gembira kerana kawasan sekolah bersih.00 pagi. Pada pukul 7. saya (3) ________________ke sekolah. saya (2)___________________. aktiviti (5)_______________ hampir bermula. saya (8)_____________________ roti dan (9)______________________ susu. PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] . Saya (1)____________________ daripada tidur pada pukul 6. Banyak kawan saya (6) _____________________ pada pagi itu. Saya (10) _________________ pulang ke rumah pada pukul 12. Cikgu Ahmad dan kawan-kawan.

5 Soalan 2 (15 markah) Bina ayat menjadi perenggan berdasarkan gambar. Yahya dan kawan-kawannya berasa sangat gembira. Cikgu Hanita mengadakan satu permainan “Keputusan Bersama”. PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] .

Yahya dan kawan-kawannya ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….... Akhir sekali.. Seterusnya. Selepasitu. 5. 4.. …………………………………………………………………………………………………. Yahya dan kawan-kawannya pergi ke ………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Semua murid berbaris di stesen pertama. …………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. mereka berkumpul mengikut ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] ... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 2. mereka ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. mereka pergi ke ………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Tidak lama kemudian. …………………………………………………………………………………………………. 6 Jawabberdasarkangambar di atas 1.

7 .Kertas soalan tamat – PP1 © 2018 [Sila lihat sebelah] .