You are on page 1of 2

hasil gabungan beberapa buah persatuan sosiobudaya dan agama khususnya

persatuan-persatuan Islam seperti Persatuan Islam Putat dan Persatuan Islam
Sabah

hasil daya usaha Datu Mustapha Datu Harun dan pemimpin-pemimpin Islam
yang telah lama bergerak dalam persatuan-persatuan sosiopolitik dan
sosiobudaya di Sabah

cogan kata - memperjuangkan hak semua penduduk bumiputera Sabah,
biarpun dalam tindak-tanduknya lebih menekankan kepentingan bumiputera
Islam.

Kesan

USNO memperjuangkan hak semua penduduk bumiputera Sabah, biarpun
dalam tindak-tanduknya lebih menekankan kepentingan bumiputera Islam

UNKO lebih mengutamakan bumiputera bukan Islam

Usno menyokong gagasan Malaysia kerana berpendapat persekutuan yang
bakal dibentuk itu akan dapat memperjuangkan kepentingan hak peribumi
terutama sekali peribumi Islam yang selama ini diabaikan oleh penjajah British

UNKO pada awalnya adalah menentang gagasan Malaysia kerana beranggapan
penggabungan Sabah dalam Malaysia akan membawa kepada orang Melayu
dan bumiputera Islam terutamanya Melayu Malaya ke atas bumiputera Sabah.
Dengan ini, mereka beranggapan kepentingan bumiputera bukan Islam akan
diabaikan.

kerjasama dan permuafakatan yang dicapai di antara partiparti politik Sabah
akhirnya melahirkan Parti Perikatan Sabah pada bulan September 1962. Walau
bagaimanapun, perbezaan asas dan pandangan politik parti komponen
Perikatan Sabah itu terus wujud. Pertelingkahan akibat perbezaan pendapat
dan kepentingan begitu jelas berlaku antara UPKO dan USNO

USNO di pantai barat dan pantai timur mendapat sokongan daripada majoriti
masyarakat bumiputera Islam.

Daripada 137 kerusi yang dipertandingkan USNO mendapat 53 kerusi - tidak
ada satu parti yang mendapat kemenangan besar sehingga boleh menguasai

USNO mendapat kerusi di kawasan majoriti bumiputera Islam USNO terus kalah dalam setiap pilihan raya negeri kerana Pengundi bumiputera Islam berpecah-belah sarna ada menyokong USNO.BERJAYA) Tahun 1976 -.Bagi meningkatkan bilangan sekolab dan pelajar bumiputera di peringkat menengab dan tinggI & peranan dalam pendidikan dengan mengagih-agihkan bantuan biasiswa dan pinjaman kepada semua lapisan warga Sabah tanpa mengira etnik atau agama. ( menyebabkan parti USNO terus memenangi pilihan raya negeri 1971) pada asasnya untuk mewujudkan 'perpaduan' dan keharmonian dalam kalangan bumiputera akhimya mencetuskan rasa marah dan bend orang Kadazandusun.Datu Mustapha untuk mengatur strategi membina kekuatan dengan mengambil tindakan terhadap sebarang anasir yang boleh menjejaskan kestabilan politik kerajaan pimpinannya. peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 . Yayasan Sabah . Setiausaha parti Harris Salleh telah keluar parti dan bergabung dengan UPKO (menubuhkan parti baru.wujud rasa tidak puas hati dalam kalangan sebahagian masyarakat dan pemimpin Kadazandusun dan Cina terhadap pemerintahan Datu Mustapha 888888 ketidaksenangan kebanyakan warga Sabah terutamanya bumiputera bukan Islam dan orang Cina terhadap pemerintahan Datu Mustapha telab membawa kepada penubuhan sebuab parti politik baru iaitu Parti Bersatu Rakyat lelata Sabah (BERJAYA). . Murut dan Cina dasar pengislaman di Sabah.Majlis Daerah dan Perbandaran secara bersendirian kerana kerusi yang dimenangni tidak melebihi separuh kerusi yang dieprtandingkan.BERJAYA menewaskan USNO pada pilihan raya negeri 1976 (USNO 20 kerusi Daripada 48 kerusi yang dipertandingkan) . Berjaya mahu pun PBS.