You are on page 1of 13

Կառավարության երկարաժամկետ ու

կարճաժամկետ անելիքները տնտեսության


մեջ
Ա․Մանուկյան տնտեսագետ
Ինչ տնտեսական քայլեր են առաջարկվում
«անցումային կառավարությանը»
Եկամտային ուղղությունների մասով
Կարճաժամկետ
• Այս կառավարության ղեկավարը ունի հանրային բարձր
աջակցություն և կարծում ենք քաղաքական կամք «տեսնելու» և
«հարկելու» ստվերը։ Ստվերի հարկումից հետո հնարավոր է
կարճաժամկետում գեներացնել առնվազն 180 մլն ԱՄՆ դոլար (86
մլրդ դրամ)-
մոտ 2400 դրամ ամսական մեկ բնակչին

• Հարկային արտոնությունների արդյունավետության գնահատում


Ինչ տնտեսական քայլեր են առաջարկվում
«անցումային կառավարությանը»
Եկամտային ուղղությունների մասով
Կարճաժամկետ
• Հարկային «համաներում»-հնարավորություն ընձեռելով հարկային
պարտավորությունների կամավոր հայտարարագրման, որից հետո
աշխատել պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցի վրա
• Ավելացնել զուտ եկամուտները բյուջետային ծախսերի
արդյունավետության բարձրացման միջոցով, ներկայացուցչական
ծախսեր, գործուղումներ և այլն
• Մրցակցության աճի հետևանքով գնային ճնշումներ դեպի ներքև
• Ստվերի կրճատման պարագայում գնային ճնշումներ դեպի վերև
Ինչ տնտեսական քայլեր են առաջարկվում
«անցումային կառավարությանը»
Եկամտային ուղղությունների մասով
Միջնաժամկետ
• Ռազմավարությունների ուսումնասիրություն և փոփոխում
հնարավոր չէ կարճաժամկետում, բայց եկամուտների
գեներացումը պետք ուղղել ներառական աճին ավելի ճիշտ
վերաբաշխման միջոցով․․․
• Մարդկային կապիտալին զարգացման առումով հակակոռուպցիոն
միջոցառումներն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար են-Նշվածի
համատեքստում կարևոր է կրթության, գիտության,
առողջապահության ոլորտում մրցունակության բարձրացումը
Մարդկային կապիտալի զարգացում
ապահովող ոլորտներում ներգրավված
աշխատողները
Կրթություն
• Հանրակրթական դպրոցներում-38․3 հազար ուսուցիչ
• Նախնական մասնագիտական ուսումնասկան
հաստատություններում-790 դասավանդող
• Միջին մասնագիտական ուսումնասկան
հաստատություններում-2934
• ԲՈՒՀ-ում-7600

Ընդամենը 49․6 հազար


Մարդկային կապիտալի զարգացում
ապահովող ոլորտներում ներգրավված
աշխատողները
Գիտություն

Ընդամենը 4881
Մարդկային կապիտալի զարգացում
ապահովող ոլորտներում ներգրավված
աշխատողները
Առողջապահություն

Բժիշկների թիվը 13148


Միջին բժշկական անձնակազմի թիվը 17464
Ոլորտային քայլեր
Մրցակցային միջավայրի մասով՝ ինստիտուտների
արդյունավետություն և թափանցիկություն՝ հանրային
վերահսկողության համար
• Մրցակցության մասով խաղի կանոնների հստակեցում և
պահպանում, համընդհանուր ծառայությունների գնագոյացում-
ՏՄՊՊՀ
• Պետգնումներ-ԵԱՏՄ
Ոլորտային քայլեր
Էներգետիկա
• Բնական մենաշնորհների բնագավառում
անարդյունավետությունների վերհանում և բացառում
• Սեզոնային մոտեցումներ․․․
Ոլորտային քայլեր
Գյուղատնտեսություն
• Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների նկատմամբ մոտեցումների
վերանայում և ինովացիոն խթանում, որի համատեքստում պետք է
ուշադրություն դարձնել գյուղ․ կրթությանը։
• Գյուղատնտեսությանը հասցեական աջակցություն՝
սուբսիդիաների փոխարեն՝ հատկապես արտահանման առումով
Ոլորտային քայլեր
Արդյունաբերություն
• ՓՄՁ, ՓՄՁ ԶԱԿ, գործարքային ծախսերի մասով աջակցություն
• Համակարգաստեղծ ընկերությունների մասով մոտեցումների
վերանայում (Նաիրիտ)
Ոլորտային քայլեր
Ծառայություններ (Տուրիզմ)
• Տուրիզմ-տևողության մեծացում, ներգաղթի գրավչության
բարձրացում, օդային տրանսպորտի առումով մրցունակության
բարձրացում
Ֆինանսական շուկա
• Հանրային-մասնավոր գործընկերության