You are on page 1of 31

IN A S PO V EDANI

"De vom zice că nu avem păcat, TA preoţii de mir şi pentru prE
e
I
ne înşelăm pe noi înşine şi adevărul
entru otes
e)
nu este în noi ... de vom zice că nu am
păcătuit, mincinos Îl facem pe Domnul
(p
şi cuvântul Lui nu este în noi"

"Nu te lăsa pentru ruşine să nu te spovedeşti.
Ierta-te-va Domnul şi fără de spovedanie.
Dar nu te va ierta, că singur el a zis: Pe cine Nu-ţi fie ruşine a-ţi mărturisi păcatele tale!
Îndrăzneşte fiule, iartă-se ţie păcatele tale!
veţi dezlega pe pământ, dezlegat va fi şi în cer" Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile
şi cărora li s-au acoperit păcatele...

Autori: Preot Paroh I. D. Ciucă; Preot S. I. Ciucă; Preot E. I. Ciucă
Ciucă Daniel, Ciucă Ionuţ
Titlul: Taina spovedaniei - pentru preoţii de mir şi
preotese
Tipărit cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Gherasim,
Episcopul Râmnicului.

C.I.P. nr. 19985/ 04.01.2008
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Taina spovedaniei - pentru preoţii de mir şi preotese
/ Preot Paroh I. D. Ciucă; Preot S. I. Ciucă; Preot E. I. Ciucă -
Verguleasa : Kitcom, 2008
ISBN 978-973-88423-2-8
373.3(498 Câmpu Mare) Parohia Câmpu Mare
Edited&Printed in Romania by KITCOM
Verguleasa, Sat Poganu, Jud. Olt
Tel: 0721 205252, 0727 859680
E-mail: idea_kitcom@yahoo.com

Pr. Ciuc D. Ion
Sat Buciumeni, nr.148
Com. Drăgoeşti
Jud. Vâlcea
C.P. 247151
Tel: 0249 469 080

Au apărut:

Acatistul şi rugăciunea zilei;
Rugăciuni mult folositoare;
- Rugăciuni împotriva vrăşmaşilor care te asupresc
- Rugăciuni care se zic după ce ai căzut în păcat
- Rugăciuni când te supără necuratul
- Rugăciuni când te apucă frica
- Rugăciuni de izbăvirea de farmece, descântece şi vrăji
- Rugăciuni când mergi să te judeci cu cineva, ajutor la proces
Rugăciuni pentru izbăvire de boală;
Sfaturi duhovniceşti;
Sfânta taină a spovedaniei;
Minunile din Sfânta Liturghie;
Acatistul Sfintei Parascheva;
Acatistul Maicii Domnului;
Acatistul Sfinţilor Mai-marilor Voievozi Mihail şi Gavril;
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos;
Minunile Maicii Domnului petrecute la Mânăstirea
dintr-un Lemn;
Acatistul Mântuitorului şi Paraclisul Maicii Domnului
Acatistul Sfintei Cruci;
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie - izvorâtorul de mir
Acatistul Preacuviosului Părinte Dimitrie cel Nou
din Basarabi;
Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul;
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina;
Acatistul Cuviosului Părinte Grigorie Decapolitul;
Acatistul Cuviosului Antonie de la Schitul Iezer-Vâlcea
Acatistul Cuviosului Părinte Stelian;
Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina;
Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat;

Acatistul Sfintei Xenia de Sankt Petersburg. Acatistul Sfântului Mucenic Elefterie. Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae. Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon. Acatistul Sfântului Preacuviosului Părinte Nicodim Cel Sfinţit. Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul. Acatistul Sfântului Mucenic Ignatie Teoforul.Acatistul Sfintei Muceniţe Varvara. Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.Potirul Nesecat al Maicii Dom- nului. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare. Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana. Acatistul Întâmpinării Domnului. . Acatistul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Acatistul Sfântului Întâiului Mucenic Ştefan. Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru . Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteia. Acatistul Sf. Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur. Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail.Patriarhul Constantinopolului. Acatistul Maicii Domnului . Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Fiul lui Dumnezeu. miluieşte-mă pe mine păcătosul. = Vrei să biruieşti ispitele ? Roagă-te! = Vrei să izbuteşti în toate ? Roagă-te! = Vrei să te mântuieşti ? Roagă-te! Roagă-te neîncetat şi Dumnezeu va fi pururea cu tine! . foloseşte zilnic această armă puternică pe care Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ţi-o pune la dispoziţie să te lupţi în războiul cel duhovnicesc care-l duci pentru mântuirea sufletului tău. Spovedania Preoţilor de Mir pag. compătimeşte pe toţi în suferinţele lor şi mai ales roagă-te pentru vrăşmaşii tăi. Rugăciunea este viaţa sufletului. 26 Iubite frate în Hristos Cel mai puternic mijloc prin care se poate apropia omul de Dumnezeu şi a vorbi cu El este rugăciunea.Rugăciunea spusă în credinţă face minuni. toate le iartă tuturor. Rugăciunea este izvorul tuturor faptelor bune. Aşadar iubite frate. Spovedania Preoteselor pag. CUPRINS: 1. . . După cum spun Sfinţii Părinţi. . . după ce a iertat din toată inima pe toţi care te- au supărat.Nu-ţi amâna rugăciunea pe care o ai de făcut şi începe ziua cu ea. fiindcă în timpul rugăciunii ne uneşte cu Dumnezeu. Rugăciunea este lucrarea de căpetenie a fiecărui creştin ortodox care vrea să se mântuiască.Trezindu-te din somn aminteşte-ţi în primul rând de Dumnezeu şi însemnează-te cu semnul Sfintei Cruci. rugăciunea este şi metoda practică de înfruntare şi rezolvare a tuturor problemelor şi încercărilor vieţii.La încheierea unei zile roagă-te cu stăruinţă şi să dormi însemnându-te cu Sfinta Cruce şi cu rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase. . 7 2.Ca Dumnezeu să audă şi să primească cererile tale.

pocăinţa. căci în Iad nu este loc de pocăinţă. Uşa Împărăţiei Cerurilor este închisă şi închisă va sta în vecii vecilor. după pregătirea de mărturisire şi cercetarea conştiinţei. Taina Spovedaniei Medicamentul bolilor noastre sau calea de scăpare de muncile iadului. niciodată nu vor putea uita păcatele lor. viaţa fericirii veşnice. dar prin nimic nu vor spăla păcatele lor. Nu! Lacrimile de căinţă. este una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe. iubite credinciosule! Fugi cu toată graba de chinurile veşnice ale Iadului. Cei ce nu s-au spovedit. Fie ca tu. Spovedeşte-ţi păcatele. Sărmane suflete păcătos! Dacă nu te spovedeşti la timp. Aici sunt date întrebările la care trebuie să răspunzi la SPOVEDANIE. în cazul preoţilor de mir şi a preoteselor. când va fi prea târziu degeaba îţi mai pui întrebarea: Cine mi-ar da mie măcar o clipă numai pentru pocăinţă? O. creştine. împărtăşeşte-te şi începe o viaţă nouă. mai mult vor aprinde para muncilor. Dumnezeu să te binecuvinteze şi să te ajute. în veci vor lăcrima. să ai îngăduinţa să te împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele Domnului şi astfel să devii moştenitorul Împărăţiei Cerurilor pregătită ţie de jertfa de pe cruce a mântuitorului nostru Domnului Iisus Hristos. Ci ele veşnic le vor mustra conştiinţa. Amin 6 . dar fără folos. veşnic le vor sta în minte şi se vor căi.

14. Sfânta Sofia 3. N-am cercetat la mărturisire păcatele celor ce se mărturisesc. 94. Spovedania Preoţilor de Mir SPOVEDANIA PREOŢILOR DE MIR 1.M. Pravila. Pravila bisericească. 5 Nicodim Sachelarie.7 8. Am împărtăşit pe credincioşi sau pe monahi cu miride (părticele) în loc de însuşi Trupul lui Hristos şi în acest fel am pus zidirea în locul Ziditorului.. Am dezlegat pe cei ce Dumnezeu prin Sfintele Canoane nu leagă şi am legat pe cei ce Dumnezeu prin Sfintele Canoane nu leagă. Am pus prea mult sau prea puţin din Sfânta căldură în Sfintele Taine. 7 .4 5. 167. 136. cu cele şapte fericiri. ed. p. cap.B. gl. IV. după cum arată învăţăturile către duhovnici. Am vorbit de rău şi am judecat cu mintea pe arhiereu şi pe cei mari. 4 Învăţăturile către duhovnici. că ori au rămas Sfintele Taine reci.5 6. 55. Am uitat să binecuvântez amestecările Sfintelor la Sfânta Proscomidie. 13. M-am lenevit a mărturisi sau a da sfat bun celor ce mi-au cerut. 6 Nicodim Sachelarie. 5. 1860. 7 P.1 2. 373. greşind prin aceasta greu. Prov. Duhovnicia. 3 Sfântul Simeon Tesaloniceanul. Canonul 13.6 7.3 4.2 3. Am dezlegat pe cei legaţi de alţi duhovnici când aceştia erau 1 Povăţuiri liturgice de Neamţ. 2 Sfântul Nichifor. ori a schimbat apa firea vinului. Apost. p.

130. 4. 3. 8 . gl.M. 37. 29. Am îngăduit a sluji Sfânta Liturghie fără a-mi citi sau a asculta cele Şapte Laude. 28. p.16 17.18 19. Cart. Am dat bani sau alte daruri arhiereului că m-a hirotonit. 49. Bis. 57. 13 Apost. 32. 25-26. Am primit în Sfântul Altar şi alte daruri afară de prescuri şi de vin. Am slujit cu prescuri prea vechi sau mucede şi înăcrite.G. IV Ec. 37. Am cădit biserica cu răşină în loc de tămâie şi smirnă.M. C. Am recomandat la hirotonie pe cei nevrednici şi opriţi de Sfintele Canoane. 10 Pidalion: Apost..15 16. 22. VII Ec.11 12. 16 P. 99.B. precum şi în cele cinci zile ale săptămânii întâia din Postul Mare. V Ec. 2. 15 Tipicul Mare. au sărit firimituri pe jos şi n-am făcut cuvenitul Canon de 200 de metanii pentru aceasta. 20.. 127. N-am împărtăşit pe cei ce erau în pericol de moarte. scholia 23. Taina Spovedaniei încă în viaţă8 9. Când am tăiat Sfântul Agneţ.p.12 13.B. Sfântul Vasile 90. 27. 4. 31.B. Am pus preţ şi am cerut bani pentru diferite slujbe de care au avut nevoie credincioşii. gl.. 23. Art. Rând. Am cădit cu cădelniţa fără foc. Am făcut panadia cu dezlegări în zilele praznicelor împărăteşti. VI Ec.17 18. împărtăşirea grabnică.14 15. 12 Moliftelnicul Mare. 11 Carte folositoare de suflet.9 10. Am descoperit secretul Spovedaniei către alţi duhovnici. 17 IV Regi 5.13 14. 14 P. p. p. 18 Scara f. sau 8 Carte folositoare de suflet. 72.10 11. 319. 9 P. Ort. 493 [555]. Sfântul Vasile 90.

prea tare sau prea încet. p. p.26 29. Am scăpat pe jos sfintele pocroveţe şi unele din Sfintele Vase. din lenevire şi din nesimţire.23 26. nu de grâu curat. 167. din care cauză am păgubit mult pe ascultători. 3-7. 21 VI Ec.M. P. 175. Spovedania. 167. 27 Prov.B. 101.25 28.21 24. 26.. P. Am pomenit la Sfânta Liturghie pe cei sinucişi sau am făcut alte pomeniri sau slujbe pentru ei.20 23. 102 [47].B. Pov. 16. N-am pomenit cu evlavie pomelnicele ctitoriceşti şi alte 19 Pov. M-am lenevit să pun ecteniile de cerere prevăzute de tipicul Sfintei Liturghii pentru vreme de secetă sau de război. Mi-au căzut firimituri de pe Sfântul Disc pe felon sau chiar pe jos. Mare. sau pentru bolnavi şi călători. 25 P.G. VI Ec. ed..B. 24 Vezi slujba Proscomidiei. Am scos părticele greşit din prescurile viilor pentru morţi şi din prescura morţilor pentru vii. 22 Molift. 26 Idem.G. Laod. p.G. 28 Pateric.24 27. 26. 15. Am slujit cu vin cumpărat de prin târg. Spovedania Preoţilor de Mir care au fost de făină amestecată. Lit. M-am lenevit să citesc la bolnavi şi să fac agheasmă la ziua întâia a fiecărei luni. Lit. 3. VI Ec. gl. 23 P. 20 Fac. 101 [37].. Am spovedit fără folos. 9 .22 25.27 30.. 14-15. 1860.28 31. p. Prov.19 21. Am zis ecteniile prea des sau prea rar. 4. 164. Am slujit cu vin oţeţit sau nefiind de struguri de viţă.M. 80. nefiind sigur că este curat. 75. 22.

Am slujit cu Sfinte Vase oxidate. adică servindu-mă singur. VI Ec. 161. 47.37 40. N-am spălat gura şi dinţii cu apă curată mai înainte de miezul nopţii când am avut a face Sfânta Liturghie. 34 Tez.8. 166. 165. cit. 36 Ibidem. 30 Sfântul Simeon Tes. p. 38 Pov. 29. Nicodim Sachelarie. 165. tom 3. 102. 169. Neamţ. Am slujit Sfânta Liturghie fără să fie aprinse trei lumânări la Sfânta masă. Taina Spovedaniei pomelnice de la diferiţi credincioşi la Sfânta Proscomidie sau la Sfânta Liturghie.29 32. 13. p.35 38. făcând în acelaşi timp şi serviciul de paracliser.38 29 1 Cor.. p. 41. 35 Pov. p. Am pomenit pe cei vii la morţi intenţionat ca să moară sau să li se întâmple ceva rău. 89. Lit. p. Am slujit ca preot. Tez. p. 31 Cart.. 1860. fără carte. 166. N-am făcut Sfânta Liturghie la vremea cuvenită.32 35. Pravila. greşind prin aceasta greu şi zicând altele în loc de cele adevărate. 10 . Sfântul Simeon Tes.. Ierosilia. Lit.33 36. Lit. vechi sau prea uzate.36 39. Am zis unele din sfintele rugăciuni pe de rost la Sfânta Liturghie. care este şi aceasta o greşeală grea.. sau am pus pahar de sticlă în loc de Sfântul Potir. Lit. VII 264. 37 Ibidem. 33 Pov. 89. Am avut gânduri de hulă şi de necredinţă asupra Preacuratelor Taine ale lui Hristos. Nu m-am înfrânat la masa de seară când am avut a sluji Sfânta Liturghie a doua zi. ed. Lit. IX 72. IX 72.30 33.31 34. p.34 37. 32 Sfântul Simeon Tes.

16. Lit. 39 42. 43 Pravila Nicodim Sachelarie. 8. N-am păzit înfrânarea la masă după Sfânta Împărtăşanie. greşind greu prin aceasta şi dând pricină de sminteală. Împărtăşania.M. 11 . 175. Pateric. 123. greşind şi în acest fel. 48 Pov. 171.40 43. p.43 46. 175. să facă curăţenie la Sfântul Prestol sau să se atingă de lucrurile sfinte de 39 Idem. 173.42 45. P. nefiind sfinţiţi de arhiereu.. 42 Pov. 26..47 51. iar eu am ascultat fără evlavie. N-am spălat buretele când s-a înnegrit sau era plin de praf. N-am zis clar cuvintele de la sfinţirea Preacuratelor Taine.. 169. Am dat voie paracliserilor.48 52. Lit. nu în cea dreaptă. M-am mâniat şi m-am iuţit în timpul Sfintei Liturghii. 44 Pov. 40 Ibidem.46 50.. M-am lenevit să săvârşesc sfintele slujbe din cursul săptămânii când mi-a venit rândul. 47. p. Spovedania Preoţilor de Mir 41. M-am lenevit să săvârşesc Sfânta Liturghie în Duminici. Lit. p.G. Lit.. N-am învăţat pe diaconi şi paracliseri cum să facă slujba lor cu frică de Dumnezeu. Am slujit Sfânta Liturghie şi nu m-am împărtăşit cu Preacuratele Taine. în Sărbători şi în zilele de rând. pag.44 48. p.45 49. N-am citit mulţumirile după Sfânta Împărtăşanie cu dragoste şi cu recunoştinţă. ci am pus pe altul să-mi citească. Am primit din neatenţie Preacuratul Trup în palma stângă. 127.41 44. p. 46 Pov. 45 Prov. 41 Apost. 47 Idem. 9. N-am aşezat bine mustăţile când m-am împărtăşit cu Sfintele Taine şi s-au udat cu cinstitul Sânge. p.

56 60.14-15. M-am lenevit să pregătesc Preacuratele Taine de peste an pentru prunci şi pentru cei grav bolnavi. ca şi pentru cei de pe patul morţii. 31. l7.. gl. 12 . 34.49 53. 10-13.50 54.M.55 59. 26.54 58.. I Ec. VI Ec. 15. Am citit cuvintele dumnezeieştilor Evanghelii cu greşeli. 57 Apost.57 61.52 56. Prov. prin care am păgubit mult sufleteşte pe ascultători. 14. Lit. Am fost hirotesit duhovnic mai înainte de a avea vârsta de 40 de ani. pe cei ce erau în primejdie de moarte şi nu m-am spovedit la episcop. 51 Iacov 4. 319.51 55. Taina Spovedaniei pe Sfânta Masă. 5. am silit pe cineva din cei ce s-au smintit de mine să vină la mine pentru diferite slujbe sau să se spovedească. 33. Osea 4. IX 49. păcat este”. 53 VI Ec. Am recomandat preoţi la hirotonie mai înainte de a împlini vârsta de 30 de ani. fără voia lui sau a episcopului locului. 23. 52 Sfântul Simeon Tes.53 57. 18. IV Ec. cum hotărăsc Sfintele Canoane. Ca preot de mir sau ieromonah. Am spovedit. Am botezat a doua oară pe cei botezaţi în numele Sfintei 49 Pov. am făcut biserică fără voia episcopului şi am slujit în ea. 55 Romani 14. Sfântul Simeon Tes. 21. Lit. după cum este scris: „Tot ce nu este din credinţă.G. Am făcut agheasmă. făcându-i să nu înţeleagă învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos. 5. IX. 173. 50 Pov.. 56 Apost. 14. IV Ec. p. Ca preot sau duhovnic. Antiohia 16. 54 P. nefiind duhovnic. Sfântul Maslu sau am mărturisit în parohia altui preot. greşind şi prin aceasta.

I Regi 15. smintind multe suflete evlavioase. 46. cele şapte păcate de moarte şi ce deosebire este între păcatele uşoare şi cele de moarte.u. 59 Apost. n-am ştiut care sunt cele trei virtuţi teologice.59 64.64 69.65 58 Apost. Ca preot şi duhovnic. 33. Am mâncat şi am băut prin cârciumi ori în alte locuri publice. adică: Cine a făcut păcatul? Ce păcat s-a făcut? Pentru ce s-a făcut? Cu ce mijloc a fost săvârşit? În ce vreme s-a făcut? În ce loc? De câte ori s-a făcut?63 68. cap. cele Şapte Taine ale Sfintei Biserici. 26. 68. 60 Sfântul Vasile 61.60 65. şi încă n-am ştiut care sunt păcatele strigătoare la cer. 5. 7. 26 ş. N-am cunoscut în cel fel greşeşte omul împotriva celor zece porunci şi a celor mai sus arătate. 13. 21. II Ec. 12. 65 Apost. 13 . cap. 62 Idem. 22. 64 Idem. cele Şapte Laude. cele Douăsprezece articole ale Crezului şi cele Nouă porunci ale Sfintei Biserici. VII Ec. 9. ceară sau altceva. păcatele împotriva Sfântului Duh şi n-am ştiut în întregime dogmele Bisericii Ortodoxe. n-am ştiut pe de rost care sunt cele Zece porunci. Sfântul Nicolae 8. 63 Idem. 73. VI Ec. 63. VI Ec.61 66. De asemenea. 61 Carte folositoare de suflet. 5.62 67. Am slujit Sfânta Liturghie fiind oprit de arhiereu. călcând canoanele Sfinţilor Părinţi. I-II sin. 72. VI Ec. Am luat din biserică lumânări. cap. 1-3. 95. 47. 54. N-am cunoscut Sfintele Canoane pe de rost şi n-am ştiut să le folosesc spre vindecarea celor bolnavi sufleteşte. 42. Spovedania Preoţilor de Mir Treimi şi în trei afundări. căzând prin aceasta în caterisire. p. 43. 10. nefiind mare nevoie. Apost. Am cununat a doua oară fără binecuvântarea episcopului. 1 Ec. N-am ştiut la spovedanie a deosebi greutatea păcatelor cu cele şapte pricini. 58 62. 2.

gl. 55. VI Ec. 71 VI Ec. 3. Fac. Ca preot de mir. am înjurat de lucruri sfinte şi nu m-am oprit de la Sfânta Liturghie şi nici nu m-am Spovedit la episcop ca să-mi dea Canon de pocăinţă. 20. 16. 74 Apost. pe arhierei şi pe ceilalţi slujitori. Sfântul Nichifor 36. 22. Ps. Neo-Cez. 27. 70 Lev. am luat femeie fără a şti că este sau nu fecioară şi aflând că nu este. am băut şi m-am îmbătat cu vin şi alte băuturi alcoolice. 23. 63. Sofia 3. 42. 73 1 Ec.74 66 P. Ps. 67 Mt.B. Taina Spovedaniei 70. 35. Sfânta Sofia 3. 55.2. 6. p. cu toate acestea. Am ştiut că sunt oprit de Sfintele Canoane de a sluji şi.G. 33-34. I Tim. 114 [107]. 15-16. M-am mâniat şi am blestemat sau am afurisit pe cineva fără voia arhiereului. 27. 23. care mă opreau de la cele sfinte am mai îndrăznit a sluji Sfânta Liturghie.G.67 72.71 76. 8. Ca preot sau ca diacon. 23. 8. 21. 26. Am fost la judecată publică şi am jurat fiind martor sau inculpat. 5.70 75. pe episcopi. Sf.66 71. 68 Apost.13-14. Num. 56.M. Prov. pe mitropoliţi. 14. am primit preoţia sau diaconia.69 74.68 73. 26.72 77. I Cor. am îndrăznit a săvârşi în continuare Sfânta Liturghie. Apost. Am luat daruri sau bani de la cei cărora le-am dat Sfânta Împărtăşanie. 72 Sfântul Vasile 89. 14 .. 10. 69 Fapte 8. 108. Am vorbit de rău pe patriarh. După ce am cunoscut puterea Sfintelor Canoane. După hirotonie am spus la duhovnic unele păcate care mă împiedicau de la hirotonie şi pe care trebuia să le spun înainte. Mt. P.73 78. 132. 2-4..

p. Nu m-am grăbit a merge repede unde a fost nevoie de botez sau de împărtăşire grabnică. 5. 17.O. Laod.B. Spovedania Preoţilor de Mir 79.B. n-am pomenit la sfintele slujbe numele episcopului locului din ură şi mândrie. Am sărutat mort în ziua când trebuia să fac Sfânta Liturghie. 7. I-II sin. 14. 82. 7. 11. 77 1 In 2. Ca preot. I Ec. Am slujit Sfânta Liturghie având vrajbă asupra cuiva. 76 Apost. III Ec. 11. 82 P. Sfântul Simeon Tes. 16. gl. I-II 15.. Am jurat strâmb la judecată publică din care pricină am pierdut preoţia şi apoi iarăşi am slujit Sfânta Liturghie. 81 1 In 4. 115.. IX. p. necerându-mi iertare.83 75 Sfântul Vasile 64. Prov. P. 15 . 39.G. 80 Sfântul Vasile 65. 23. R. II Ec. 114 [101]. 57.78 84. 40. fiind el ierarhul meu canonic.79 85.76 81.82 88. Cart. 36. 78 Sfântul Simeon Tes. 1.77 83.M.80 86. Am slujit Sfânta Liturghie fără Sfântul Antimis sau având unul vechi şi rupt. am practicat unele descântece sau farmece ori am alergat în vreme de primejdie la unii vrăjitori şi din această pricină am pierdut preoţia.81 87. stăruind în aceasta.. 108. 51 [preot vânător trei ani nu are voie a se împărtăşi]. P. 6. 83 Pidalionul de Neamţ. Ca preot sau diacon. M-am sfătuit cu alţi preoţi a nu asculta de episcop.G.75 80.R. 16.M. Am slujit cele sfinte împreună cu cei opriţi şi caterisiţi de Sfântul Sinod. 79 VI Ec. 72. din care cauză au murit nebotezaţi sau nemărturisiţi oameni şi copii. V. foaia 269. Ca preot. 13-15. nu am încetat a săvârşi Sfânta Liturghie. am fost vânător de fiare sau păsări şi.G. Sfântul Grigore de Nyssa 3.

92 100.91 99. pierzând prin aceasta preoţia. ştiind că preoteasa mea a căzut în păcat cu altul. 97. 86 VI Ec. adică din rude spirituale şi trupeşti. Ca preot sau diacon. Ca preot de mir. Ca preot de mir. 3. 14-15.G.. 43. I Cor. gl. am mai trăit cu ea şi am mai slujit Sfânta Liturghie ca un preacurvar.M. Am primit în biserică daruri de la schismatici sau eretici. 88 Apost. 30.84 90. 98. am fost la nunţi cu lăutari sau la jocuri de am jucat sau am privit la ele. Am primit liturghii de la cei ce trăiau în păcate grele şi păcătuiesc la arătare. 4. Am făcut baie în ziua în care trebuia să fac Sfânta Liturghie sau după Sfânta Liturghie.. 42. 5. VII Ec. Am vărsat Sfintele Taine pe jos sau pe Sfântul Antimis când 84 P. 92 Idem. 5. IX. 211.G. 5. 100 şi 128. 5. Am primit liturghii sau daruri de la cei ce trăiesc necununaţi şi i-am pomenit la Sfânta Liturghie. Am botezat copii după ce am stat la masă.G.90 96. 84.89 95. 90 Fac.87 93. făcându-mă părtaş la păcatele lor.86 92. Am scos părticele şi am pomenit copii pierduţi sau am pomenit pomelnice la Sfânta Liturghie. 91 Fac. 77. Laod.B. 20.G. Osea 2. IV Ec. P. 54. 208.85 91. 66.M. p. 4.88 94. Am binecuvântat nunta săvârşită întru fărădelege. 87 Sfântul Simeon Tes. Am primit servicii lumeşti afară de cele bisericeşti. din care cauză n-am purtat grijă de slujbele bisericeşti şi de credincioşi. 16 . Sfântul Dionisie 3.M. 30. Taina Spovedaniei 89. P. 13. 7. Laod. 85 P. 89 Apost. nu m-am păzit în curăţenie cu soţia mea mai înainte şi după Sfânta Liturghie timp de trei zile.

M. din cauza beţiei sau din altă pricină de care am fost vinovat. gl.94 102.96 104. am pus prea mult vin la potrivit. 101 IV Ec.G.G. Am vomitat din beţie sau neînfrânare şi mâncări vătămătoare. 3. 241. 96 P. Am păcătuit slujind Sfânta Liturghie nefiind pregătit sufleteşte. am făcut multe greşeli şi n-am citit cu evlavie şi frică de Dumnezeu rugăciunile dintre ecfonise la timpul lor. N-am strâns bine Preacuratele Taine de pe Sfântul Antimis şi au căzut părticele pe jos. gl. 95 P. Am slujit Sfânta Liturghie când am căzut în ispită. p. 164.M. N-am potrivit Sfintele cu frică de Dumnezeu. 100 P. din care cauză m-am ameţit. gl. 72. 103. Spovedania Preoţilor de Mir făceam Sfânta Liturghie.. 94 P. Am slujit cu mândrie şi cu slavă deşartă şi am predicat cu scopul de a fi lăudat de oameni şi nu din râvnă de a duce sufletele la Hristos. 93 101.. Am slujit Sfânta Liturghie cu lenevie şi nebăgare de seamă.G. 16. 14-15.97 105.p. 17 .G. 97 Le.B.98 106. 18. IX 81. 26.95 103. Efes 5. 93 P.99 108. 21. Am lăsat Sfintele Vase neacoperite pe Sfânta Masă şi au umblat şoarecii şi păianjenii peste ele.B.. 128..G. Simeon Tes. 107. 18. 34. Sf.100 109.101 110. vezi şi Laudele bisericeşti. 33. Pateric. Filip 3. Am vărsat în aceeaşi zi după ce am fost împărtăşit cu Preacuratele Taine ale lui Hristos. 98 Prov.. 18.M. 105. N-am curăţat bine Sfintele Vase şi Sfântul Potir când am potrivit Sfintele. 15. p. 99 Prov. 83. 127.

164.G. Din grabă.107 118. 121. 103 P.109 120. ci i-am spovedit în grabă şi fără frică de Dumnezeu.G. de la băutură. 15. 128. Mi-am ales veşmintele cele mai bune şi mai frumoase când am slujit. gl. Taina Spovedaniei 111. din care cauză mi-au căzut firimituri pe jos. din care cauză au rămas neîndreptaţi şi nefolosiţi duhovniceşte. 1860. făcând prin aceasta sminteală celor ce mă vedeau. 112. Lit.M.102 113. ca să plac oamenilor şi să mă mândresc cu ele. 107 Idem. iar altora nu le- am dat Canonul cuvenit. 105 Idem. Am slujit Sfânta Liturghie cu veşminte prea rupte şi vechi. 18 . de la somn când am fost de săptămână la Sfântul Altar. 1837. 104 Pov. 109 Idem. Am fost neiscusit în dogmele credinţei şi în Sfintele Canoane din cauza leneviei şi a neştiinţei. Sirah 10. Am luat Sfintele Taine ale lui Hristos cu mine când am 102 P.. M-am lenevit să fac Sfântul Maslu şi agheasmă la credincioşi. săvârşind un mare păcat.. p. Nu mi-am înfrânat ochii şi limba.103 114.B. N-am mărturisit cu destulă răbdare pe credincioşi. IX. N-am fost cu mate atenţie când am dat anaforă la credincioşi sau când am umblat cu ea în Sfântul Altar.108 119. ed. din uitare şi neatenţie..104 115.105 116. am uitat să consum Sfintele Taine din Sfântul Potir după Sfânta Liturghie şi le-am consumat a doua zi. Nu m-am înfrânat de la mâncare. Am îngreuiat unora Canonul la mărturisire. 108 Hronograf de Chedrinos tom 4. smintindu-mă de femei şi smintind pe alţii.106 117. 106 Sfântul Simeon Tes.

Am dorit să fiu preot din tinereţe şi am intervenit cu bani.110 122. 125. a veşmintelor. din neiscusinţă şi nebăgare de seamă. 128. 131. cu soţia. atât în timpul zilei. urmărind mai ales scopuri pământeşti. dar nu merg la strană. 127. 124. cât şi în timpul nopţii. Îmi place să fiu băgat în seamă. Can. lăsându-le neacoperite şi prăfuite. Am dat Sfânta Împărtăşanie celor nevrednici de ea. 133. a obiectelor bisericeşti. prin oameni. iar dragoste nu am. necercetându-i îndeajuns la Spovedanie. M-am lenevit a alunga din inimă gândurile spurcate. Spovedania Preoţilor de Mir călătorit. Îmi place să poruncesc şi urăsc pe cei ce poruncesc. 130. Mă mândresc cu hainele. 134. cu credincioşii şi ţin multă vreme mânie. cu părul şi cu chipul meu. M-a biruit uneori patima desfrânării şi ca preot am făcut onanie. ba le-am dat de le-au purtat cei ce nu erau sfinţiţi de arhiereu.111 123. Mă mândresc cu portul meu. şi nu din vocaţie. 129. 1885. M-am certat cu unii preoţi. pipăindu-mi trupul şi faţa şi uitându-mă adeseori îi oglindă. Sunt leneş şi nu am grijă de buna stare a cărţilor. M-am făcut preot pentru interesele materiale. M-am făcut preot din mândrie. 126. 132. pentru dragostea lui Hristos. 135. 110 A. Mă scârbesc asupra celor ce pot cânta. Îmi pare rău şi mă scârbesc de binele altuia. Am făcut preot şi pe fiul meu. dar nu le-am purtat cu toată atenţia şi cu frica de Dumnezeu. 111 Învăţătura către duhovnic. 19 . urmărind avere şi bani. Dr. Şaguna.

iar nu ca o misiune dumnezeiască şi apostolică. Am greşit şi după hirotonie. am tăiat păsări şi animale. 137. nespovedindu-mă curat. 142. 141. 139. la vii şi la morţi. am mâncat şi am băut după miezul nopţii. 152. Am fost nevrednic primind darul preoţiei. Am scos părticele şi am dat credincioşilor acasă. care se urăsc între ei şi care se păzesc să nu aibă copii. M-am lenevit a învăţa şi a şti toate poruncile şi Tainele Sfintei Biserici. 151. 143. am slujit cele sfinte fără mustrare de conştiinţă. Ca preot. M-am mărturisit fără umilinţă. M-am grăbit la mărturisire şi n-am cercetat bine păcatele. făcând 20 . Mi-au rămas pomelnicele ctitorilor şi alte pomelnice nepomenite. Am primit darul preoţiei ca o funcţie. 144. 149. 138. 154. Am ascuns o parte din păcatele mele la hirotonie. Nu mă mărturisesc în fiecare săptămână. Am slujit ameţit de vin. Am călcat secretul spovedaniei. Taina Spovedaniei 136. Fiind păcătos. Am făcut slujbă prin parohii nefiind chemat de parohul titular. Am trecut peste Canoane şi am împărtăşit cu nevrednicie creştini certaţi. 140. N-am fost pregătit pentru a da sfatul cel bun celor ce se mărturisesc. 147. 153. 150. Am făcut păcate mari şi opritoare de preoţie înainte de hirotonie. Am fost la judecată ca martor şi am jurat. 146. am vânat. 145. 155. 148. M-am lenevit a pune ectenii pentru cereri trebuincioase.

Am dormit în Sfântul Altar şi n-am auzit pravila. Am lăsat slujba Bisericii şi mi-am făcut interesele personale. 165. Fac sminteală cu privirea şi vorbirea. 171. Am jucat la bal. mă ocup cu cele lumeşti şi îndemn şi pe alţii la cele pământeşti. Am bătut pe cineva. făcând preacurvie şi nu mi-am spus păcatele la episcop. 21 . ba chiar şi eu am mâncat în post. 168. iar nu lui Dumnezeu. pierzându-mi harul preoţiei. făcând sminteală. 159. 156. 158. Am slujit fiind beat. am greşit cu alte femei. Spovedania Preoţilor de Mir vărsare de sânge. 164. la nunţi şi în alte ocazii. Am cununat rudenii oprite de canoane. Din nepurtare de grijă. 169. Am uitat din grabă sau din rea-voinţă să pomenesc pe episcopul eparhial. 167. îmbrâncindu-l afară din biserică. Am slujit cu haine şi veşminte nespălate. 163. în post sau în Sărbători. Am dezlegat posturile. Am jucat cărţi. Am slujit cu preoţi caterisiţi şi de altă religie. 162. 157. 174. Îmi tund părul şi mustăţile ca să plac oamenilor. Fac politică. mi-au murit unii copii nebotezaţi şi nu am mărturisit păcatul la episcop. M-am grăbit la anaforă şi am dat firimituri pe jos. 173. 160. 172. 166. 161. am mers la teatru şi cinematograf şi am risipit mult timp privind la televizor. Am greşit împreunându-mă înspre ziua când trebuia să slujesc. Murindu-mi preoteasa. Am mâncat ceva şi a trebuit să ies din biserică înainte de sfârşit. cu toate că avea cine să mă înlocuiască. 170.

Taina Spovedaniei 175. 180. Am pus preţ fix pentru servicii în parohie. 179. Sunt formalist trupeşte şi nepăsător de mântuirea mea şi a sufletelor încredinţate mie. Am smintit pe cineva şi s-a depărtat de Biserică. făcând sminteală. 189. pentru interese personale. 186. 188. 190. M-am certat cu oamenii. amestecându-mă în treburile lor. Am smintit credincioşii cu lungimea predicii. M-am grăbit la Sfânta Liturghie şi n-am predicat credincioşilor în sărbători. cântece lumeşti. 22 . fumat şi altele care produc sminteală şi pagubă mântuirii. 181. Am mâncat carne şi fumez în faţa oamenilor. pierzându-i sufleteşte. Mi-am pus în minte. M-am compromis îngrijindu-mă mai mult de cele pământeşti şi uitând de cele sufleteşti. 183. beţie. Mi-e ruşine a purta haina şi vrednicia preoţească. Am umblat prin sat şi oraş fără reverendă. 182. Mă ţin de înţelepciunea lumii şi sunt slab şi rece în credinţă. Mă îmbrac luxos. Am luat parte la mesele cu lăutari. să ies din preoţie. 184. Am vorbit glume de ruşine în faţa oamenilor şi i-am smintit. Îmi răsfăţ ochii privind la femei cu patimă. 176. 178. am sectanţi în parohie. 185. 192. 193. Din cauză că nu mă îngrijesc de credincioşi. după modă şi uit de cei săraci şi bolnavi pe care-i păstoresc. şi sunt prins în mreaja rătăcirii lor. 191. 177. Nu m-am îngrijit îndeajuns de fiii mei duhovniceşti. 187. Din cauza fricii. mă luptă gândul de îndepărtare de preoţie.

M-am certat în casă şi bănuiesc preoteasa pe nedrept. Am lăsat biserica nereparată. 210. Am ţinut mânie. de la credincioşi şi din pangar. 198. 209. 211. Am greşit în zilele oprite şi în posturi. Am greşit trupeşte peste fire. din care pricină s-au înmulţit sectanţii şi cu greu mai pot face faţă. Am înşelat vânzând mai scump şi cumpărând mai ieftin. 195. i-am nedreptăţit şi i-am îndepărtat de la biserică. M-am lăcomit şi n-am făcut parte dreaptă cântăreţilor din jertfă. n-am dat sfat şi Canon să opresc avorturile. 212. 204. Am luat dobândă la banii împrumutaţi. Am primit ajutoare de la sectanţi şi le-am dat la credincioşi. 205. Am luat din banii strânşi pentru reparaţia bisericii. Am luat din cutia milei şi n-am împărţit nimic la săraci. 197. 213. Am lăsat în părăsire biserica din nepurtare de grijă. 199. 214. fără veşminte. s-au făcut multe avorturi în parohie. 203. N-am făcut activitate misionară în parohie după puterea mea. 207. Am greşit în ziua în care m-am împărtăşit. 196. M-a îndemnat diavolul şi am slujit fără pregătire Sfintele Taine. săvârşind un grav păcat. Am lăsat vitele să calce pe morminte şi n-am avut grijă să fac curăţenie în biserică şi în cimitir. M-am certat cu dascălii. fără icoane. 202. Din nepăsarea mea. 206. Ca preot. 215. Am oprit leafa slujitorilor şi am plătit mai puţin. 23 . 201. 200. m-am sfădit şi n-am iertat pe cei ce-mi greşesc. 208. Mi-e ruşine să împărtăşesc preoteasa şi copiii mei. M-am păzit să nu fac copii. Spovedania Preoţilor de Mir 194.

24 . 220. beţiei. Am fost dator să opresc păcatul furatului. Taina Spovedaniei pentru care mă căiesc. Am fost dator să mă rog pentru popor şi nu m-am rugat. 223. Am fost dator să mă fac pildă de fapte bune şi nu m-am făcut. 217. se vor cere acele suflete pe care le păstoreşti pe calea mântuirii. 222. 216. nici n-am trimis credincioşi să-i ajute. Am fost dator să îngrop gratis pe cei săraci şi nu i-am îngropat. 218. 219. Am fost dator să păstoresc turma la păşunea mântuirii şi n-am păstorit-o. 221. Putând ajuta. 224. părinte. Am fost dator să-i pomenesc pe cei morţi şi nu i-am pomenit. n-am miluit pe cei săraci. Am fost dator să îndemn la ţinerea posturilor şi n-am îndemnat. înjuratului şi altele şi nu le-am oprit. Am fost dator să îngrijesc pe cei bolnavi şi n-am îngrijit. * Deci din mâinile tale.

le voi cere înapoi oile Mele din mâna lor şi îi voi împiedica să nu mai pască oile Mele şi nu se vor mai paşte păstorii pe ei înşişi şi voi smulge oile Mele din gura lor şi ele nu vor mai fi pentru ei o pradă de sfâşiat. risipindu-se. 1-11). oaia bolnavă n-aţi lecuit-o şi pe cea rănită n-aţi legat-o. Eu însumi voi purta grijă de oile Mele şi le voi cerceta. pe cea rătăcită n-aţi întors-o şi pe cea pierdută n-aţi căutat-o. oile Mele au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului. au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului. neavând păstor.. Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată. s-au risipit şi. împrăştiatu- s-au oile mele peste toată faţa pământului şi nimeni nu îngrijeşte de ele şi nimeni nu le caută. ci le-aţi stăpânit cu asprime şi cruzime. 15-17). păstori. iar turma n-aţi păscut-o. păstori. pe cele slabe nu le-aţi întărit. De aceea ascultaţi. ci păstorii s-au păscut pe ei înşişi şi oile Mele nu le-au păscut. Şi ele. * „Petre (preote). De aceea ascultaţi.. cuvântul Domnului.” (Iezechiel 34. oile cele grase le-aţi junghiat. De aceea rătăcesc oile Mele prin toţi munţii şi pe tot dealul înalt. Aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată. Spovedania Preoţilor de Mir „Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israil care s-au păstorit pe ei înşişi! Păstorii nu trebuia ei oare să păstorească turma? Dar voi aţi mâncat grăsimea şi cu lâna v-aţi îmbrăcat. 25 . iar păstorii Mei n-au purtat grijă de oile Mele. Eu vin la păstori. zice Domnul Dumnezeu. cuvântul Domnului: Precum este adevărat că Eu sunt viu. tot aşa este de adevărat că Eu voi face dreptate. mă iubeşti tu oare? Paşte oile Mele!” (Ioan 21. pentru că oile Mele au fost lăsate pradă şi fără păstor.

fie din frică. L-am silit pe preotul meu să mă plimbe în ţară şi peste hotare. 7. Deşi m-am cununat cinstită cu preotul meu. 6. haine scumpe. de vise ale tinereţii şi de pofte trupeşti. am fost adeseori amăgită de duhul lumii de azi. călcând porunca lui Dumnezeu. M-am păzit să nu nasc copii. fie din boală. pentru care mă căiesc. 26 . Uneori am greşit cu părintele în zile de post. sau ca să nu râdă credincioşii de mine. 9. de gânduri trupeşti şi de slavă deşartă. m-am silit să-mi păzesc fecioria cu ajutorul Domnului până la nuntă. i-am smintit pe credincioşi şi m-am făcut de ocară în sat. că nu am avortat nici un copil. Uneori am cerut preotului meu să-mi cumpere cadouri. după moda zilei de azi. am gândit să-l îndepărtez şi chiar să mă reîntorc la mama mea. M-am certat de mai multe ori cu preotul meu. de lăcomie. 8. pentru care. de asemenea. dar m-am temut de pedeapsa lui Dumnezeu şi ne-am împăcat. 4. fie din comoditate. de asemenea. 2. mă căiesc şi îmi cer Canon şi iertare. fie de ruşine. 3. adică o dată pe săptămână. însă de multe ori am fost biruită de gânduri. de mândrie. Îmi pare rău că au auzit credincioşii din parohie despre noi că nu trăim în armonie şi nu ştiu cum să procedez să ne împăcăm şi să nu facem sminteală. Mărturisesc. dar uneori m-am păzit să nu rămân gravidă. şi astfel am întristat pe Duhul Sfânt. alteori am greşit în sărbători seara şi n-am putut respecta rânduiala vieţii conjugale îngăduită de Sfinţii Părinţi pentru preoţi. Taina Spovedaniei SPOVEDANIA PREOTESELOR 1. Dorind să devin soţie de preot. 5.

M-am certat cu ai mei pentru avere şi moştenire şi nu vorbesc cu ei. ba mi-am tuns şi coafat părul ca să fiu frumoasă şi să mă laude lumea. aşa cum se cuvine preoteselor. Dorm mult. Ca preoteasă. 16. sunt răsfăţată. uitând că supăr pe Dumnezeu. Miercurea. pe bolnavi. ucigându-i sufleteşte. Nu dau sfaturi creştineşti copiilor. Sunt zgârcită. 17. pe bătrâni şi săraci. 10. 27 . 15. 21. mamelor şi batrânelor. m-am îmbrăcat luxos. nici nu-mi fac Canonul dat de duhovnic. 13. rea. Am îndemnat pe unele femei din sat să facă avort. fetelor din sat. invidioasă. am intrat machiată şi fără batic pe cap la Sfintele slujbe şi am venit foarte târziu la Biserică. Am purtat fustă scurtă. să se păzească conjugal. nu le-am dat copiilor întotdeauna o adevărată educaţie creştinească. Am dat uneori mâncare de dulce preotului şi copiilor mei. deşi mulţi credincioşi sunt săraci şi lipsiţi. Ca soţie de preot şi mamă. 19. lăsându-i să facă ce vor şi chiar să lipsească de la Biserică. răzbunătoare şi nu miluiesc pe orfani. Spovedania Preoteselor cheltuind bani mulţi şi smintind enoriaşii. 18. 11. 20. 14. ţin mânie şi aştept ca toate femeile din parohie să-mi sărute mâna. m-am machiat. Am influenţat de multe ori şi pe preotul meu să facă la fel ca mine şi să fie mândru. am fost la distracţii şi la nunţi. m-am fardat. să meargă la petreceri şi chiar la cârciumi. Mă duc rar la Biserică şi la Spovedanie şi nu spun toate păcatele mele trupeşti şi sufleteşti. Stau ore în şir la televizor şi văd multe lucruri necuviincioase şi sminteli trupeşti împreună cu copiii mei. 12. zgârcit şi luxos. Vinerea şi în cele patru posturi. zicând că nu este păcat.

Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)  .Întâmpinarea Domnului (2 februarie)  .Bunavestire sau Blagoveştenia (25 martie)  . Nu m-am silit. 24.  .Boboteaza sau Botezul Domnului (6 ianuarie)  .  .Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie)  . după putere.  . mai multă milostenie.Crăciunul sau Naşterea Domnului (25 decembrie)  . Nu i-am organizat pe credincioşi. împreună cu preotul.Rusaliile sau Duminica Mare sau Duminica Pogorârii Duhului Sfânt. Sărbătorile domneşti sau praznicele împărăteşti  .Schimbarea la Faţă a Domnului (6 august)  . Nu am reuşit să organizăm pelerinaje cu credincioşii din parohie pe la Sfintele moaşte. să facem în parohia noastră un mic azil pentru bătrâni şi bolnavi şi n-am încurajat pe credincioşi să facă.Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare (17 august) 28 .Floriile sau Duminica Stâlpărilor. pe la icoanele făcătoare de minuni şi pe la mănăstirile care întăresc credinţa enoriaşilor noştri.Înălţarea Domnului la cer.Paştele sau Învierea Domnului. 23. Taina Spovedaniei 22.Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică (8 septembrie)  . împreună cu preotul. să întreţinem o puternică activitate misionară în parohia noastră împotriva sectelor.Tăierea împrejur a Domnului (1 ianuarie)  .  .

Trebuie. totdeauna trebuie. Aşa îngrozeşte Dumnezeu pe păcătoşi. Acestea sunt cele două posibilităţi ale existenţei noastre viitoare: raiul sau iadul! Dă Doamne să nu fim sortiţi iadului pentru păcatele noastre. Mântuitorul nostru. Spovedania Preoteselor Judecata de Apoi va fi locul unde fiecare va primi pe măsura faptelor sale. să facem rugăciunile de mulţumire şi să nu uităm de făgăduinţele făcute către Domnul şi nici de canoanele primite. toate flăcările focului nestins. 29 . pentru mântuirea sufletului şi pentru împăcarea cugetului. Arată-ne calea să scăpăm de această grea pedeapsă. "Deci şi voi întristare acum aveţi. Hristos. toate într-o clipă! Muncile veşnice sunt fără încetare. unite într-un pahar. ci iarăşi vă voi vedea pe voi şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi". Dar. să ne aducem aminte de munca veşnică şi să facem tot ce putem pentru a scăpa de ea. cine ne va spune nouă ce este Raiul? Chiar dacă ochii noştri ar vedea şi s-ar încrede în închipuirea Raiului lui Dumnezeu. Fiindcă nici un om nu ar putea să explice ce este. Ci mai vârtos să ne gândim că suntem datori a le împlini. totuşi mintea noastră n-ar reuşi să ştie ce este Raiul. cu totul desăvârşită. iată starea celor ce se muncesc în Iad. Şi singura cale este să ne spovedim şi să ne împărtăşim. unite într-o singură flacără. toate muncile veşnice. toate necazurile şi muncile la un loc. iar după aceea. căci este prea mult de îndurat. toate amărăciunile scârbei. numeşte Raiul viaţă fără de moarte şi bucurie fără de sfârşit. Se vor aduna toate răutăţile. fără sfârşit.

Acatistul Sf. Simion Zilotul. Acatistul Naşterii Maicii Domnului. Tesviteanul. Ierarh Leontir Rugăciuni pentru împăcare în familie. Rugăciuni pentru serviciu. şi Pavel. Cuv. Acatistul Sf. Domnului Acatistul Sf. Veronica. Acatistul Sf. Cuv. Acatistul Înălţării Sfintei Cruci. Fevronia. Pantelimon. Acatistul Sfinţit Sf. Slăvitul Prootoc Ilie Rugăciuni pentru zămislirea de prunci. Acatistul Sf. Acatistul Înălţării Domnului. Rugăciuni pentru izbăvire de beţie. Partenie. Cuv. Ioan Valahul. Împăraţi Constantin şi Elena. Ap. Maria Egipteanca. Acatistul Sf. Mc. Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim. Sfinţit Mc. Cuv. Acatistul Sf. Rugăciuni pentru izbăvire de boală Acatistul Sf. de la Rădăuţi. Ierarh Iosif cel Nou de la Acatistul Sf. Mc. Ierah Mucenic Teodosie de la Acatistul Sf. Caliopie. Ioan cel Nou de la Suceava. Cuv. Sava de la Buzău. Mărului Acatistul Sf. Cuv. Gheorghe Mănăstirea Brazi. Mc. Haralambie. Alexandru. Ierah Antim Ivireanul. Acatistul Sf. Acatistul Sf. Cuv. Acatistul Sf. Martiri Brâncoveni. Acatistul Brâul Maicii Donului. Apostoli Petru cununiilor. Oprea. Acatistul Sf. Mc. Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Acatistul Sf. Acatistul Sfintei Treimi. Acatistul Sf. Mc. Apostol Toma. Rugăciuni pentru căsătorie şi dezlegarea Acatistul Sf. Chiriachi. Acatistul Sf. Sofronie şi Sf. Porfirie. Acatistul Sf. Mc. Paisie cel Mare. . Mc. Acatistul Învierii Domnului. Mc. Olimpiada şi Eupraxia. Cuv. Mărturisitori Visarion. Acatistul Sf. Acatistul Sf. M. M. Acatistul Sf. Acatistul Sf. Acatistul Sf. Minorosiţă Maria Magdalena. Acatistul Sf. Ierarh Calinic de la Cernica. Acatistul Sf. Tatiana. Rugăciuni pentru izbăvire de pagubă şi Acatistul Sf. Mc. Acatistul Sf. Antonie cel Mare. Partoş.furt. Teodora de la Sihla. Clement al Ancirei. Acatistul Sfinţilor 40 de Mucenici. necaz . Acatistul Izvorului Tămăduirilor. Paisie de la Neamţ. Acatistul Sf. Acatistul Sf. Muceniţă psihică. M. Vasile de la Poiana Acatistul Sf. În curs de apariţie Acatistierul Mare. Mc. Acatistul Sf. Mc. Acatistul Sf. Acatistul Bunei Vestiri. Fanurie. Acatistul Sf.  Acatistul Schimbării la faţă a Domnului. şi Tămăduitor Acatistul Sf. Ioan Iacob de la Neamţ. Acatistul Sf. Mc. Mc. Mariana. Acatistul Adormirii Maicii Domnului. Chiriachi. Acatistul Sf. Rugăciuni pentru luminarea minţii. Cuv. Rugăciuni pentru sporul casei. Acatistul Tuturor Sfinţilor (Duminica I după Rusalii).

. 7 aprilie 2014 ... 22 aprilie până în anul 2100 2013 .. 4 aprilie 2011 . 9 aprilie 2076 ... .... 8 mai 2017 ....Să se ştie. 3 mai 2085 ... 12 aprilie 2046 ... 22 aprilie 2094 ..... . 15 aprilie 2035 . 2 mai 2052 .... 5 mai 2055 ..... 19 aprilie 2040 . 1 mai 2028 . 12 aprilie 2038 ....... 14 aprilie 2089 . 21 aprilie 2042 .. 11 aprilie 2033 . 5 mai 2044 ..  ..  .. 8 aprilie 2060 ... 24 aprilie 2075 .Sfântă Cruce a lui Iisus miluieşte-mă pe mine păcătosul(a) (o metanie)... 6 mai 2071 . 29 aprilie 2066 ..  -Sfinte înger păzitor al vieţii mele..  .... 4 mai 2020 ..Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.. 2 mai 2058 . 24 aprilie 2034 ..... .. Metaniile mici sau închinăciunile sunt atunci când se face plecarea corpului până ce mâna ajunge la pământ..  .Sfinte …(numele sfântului zilei în care te-ai născut) roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie)..Sfinte Ioane Botezătorule roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie). 16 aprilie 2048 ... 18 aprilie 2086 . Pravila bisericească... Fiul lui Dumnezeu. 23 aprilie 2018 ... Metaniile mari sunt atunci când se cade cu faţa la pământ.. miluieşte-mă pe mine păcătosul(a) (o metanie) . 25 aprilie 2080 . miluieşte-mă pe mine păcătosul(a) (o metanie). 21 aprilie 2083 .. 1 mai 2039 .. 16 aprilie 2054 . 19 aprilie 2032 .....De praznicile împărăteşti. 21 aprilie 2078 .Sfinte…(sfântul din ziua respectivă. 14 aprilie 2019 .  . 9 aprilie 2087 . Acasă se fac la rugăciunea de dimineaţă şi de seară.. Ediţia a III. 26 aprilie DUPĂ PASCALIE 2015 .... 27 aprilie 2026 ..Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie)........ 29 aprilie 2077 .. 27 aprilie 2031 ...De sâmbătă seara până duminică seara. 17 aprilie 2081 .Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi toţi Sfinţii îngeri rugaţi-vă pentru mine păcătosul(a) (o metanie).. 8 aprilie 2030 .. Metaniile sunt plecări ale genunchilor şi ale corpului mai mult sau mai puţin până la pământ ca semn că iubim pe Dumnezeu şi ne pocăim de păcatele făcute...  . 12 aprilie 2057 ... 29 aprilie 2088 . 7 aprilie 2025 ..Doamne Iisuse Hristoase. 13 aprilie 2095 ...... se fac Acasă şi în Biserică. 10 aprilie 2092 . 28 aprilie 2061 ... 3 mai 2074 . 30 aprilie din anul 2009. 5 mai 2036 ... 11 aprilie 2022 .  . rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie).. ele.. când se face rugăciunea) roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie).  .... 15 aprilie 2043 . 20 aprilie 2056 .. 10 aprilie 2073 .. 30 aprilie 2023 ..... 9 aprilie 2065 ... că este foarte folositor pentru un creştin a face metanii.. 5 aprilie 2079 ... 25 aprilie 2069 . 24 aprilie 2064 .. data Anul Ziua Luna Anul Ziua Luna Anul Ziua Luna 2009 ... 30 aprilie 2093 . 10 aprilie 2098 ....a de Ieromonah Nicodim Sachelarie  ...De la Sfintele Paşti până la Rusalii.. 18 aprilie 2016 ..... 14 aprilie 2100 ... 13 aprilie 2072 .Prea Sfântă Treime. 18 aprilie 2027 ....... 4 mai 2090 . 13 aprilie 2084 . 25 aprilie 2091 .. 19 aprilie 2051 . 5 aprilie 2068 . 4 mai CUNUNA ANULUI Sfaturi . miluieşte-mă pe mine păcătosul(a) (o metanie)..Sfinte Stelian şi toţi apărătorii şi ocrotitorii copiilor... 27 aprilie 2037 .. 24 aprilie 2041 ... 15 aprilie 2024 .. 24 aprilie 2053 .. fiind cea mai adâncă închinăciune şi metanie.. 19 aprilie sfintelor paªti 2010 .Sfinte …(numele sfântului pe care îl porţi) roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie)....... Metaniile. 13 aprilie 2062 .. 26 aprilie 2096 . 17 aprilie 2070 . 19 aprilie 2021 .. 8 aprilie 2049 . 20 aprilie 2045 ... 2 mai 2063 .. roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul(a) (o metanie)..... 28 aprilie 2050 ......... 7 mai 2082 . 20 aprilie 2067 ... sunt de două feluri: mici şi mari. 1 mai 2047 ... 23 aprilie 2029 .. (cine poate să facă mai multe cu atât mai bine) Nu se fac metanii : . 18 aprilie 2097 .... 29 aprilie 2099 . 16 aprilie 2059 . 2012 ...  .......  ..