You are on page 1of 6

10.

0 TENTATIF PROGRAM
Bil Perkara Jan Feb Mar April Mei Jun Julai Ogos Sep Ok Nov
1. Mesyuarat Agong X
2. Mesyuarat Penitian X
3. Mesyuarat Penutup X
4. Latihan Tarian X X X
Singa
5. Latihan Tarian X X X
Kipas
6. Latihan Taria X X X
Reben
7. Latihan Tarian X X X
Payung
8. Latihan Tarian X X X
Yangge
9. Persembahan X
menyambut Tahun
Baharu Cina di
sekolah
10. Persembahan X
“Program Pesta
Angpao Tahun
Baharu Cina”di luar
sekolah
11. Persembahan X
menyambut Hari
Guru
12. Persembahan X
menyambut Hari
Kemerdekaan
13. Persembahan X
menyambut “Hari
Kanak-Kanak”

Persembahan X dalam Festival Tarian Antarabangsa 19. Persembahan X “Program Kebudayaan” 15. Pertandingan X Ekstravaganza Budaya ( 文 化 大 汇 演 ) di peringkat kebangsaan 20. Persembahan X Tarian Kipas di Muzium Sabah 16. Persembahan X Tarian Yangge dan Tarian Payung di “Pesta Kuih Bulan” 18.14. Persembahan X “Program Panggung Tarian Tradisonal” yang dianjurkan oleh JKKN 17. Pertandingan X Tarian Singa yang dianjurkan oleh Persatuan Tarian Singa dan Naga Sabah di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu .

Pertandingan X Tarian Yangge di peringkat daerah/kebangsaan 27. 23. Pertandingan X Tarian Tradisional yang dianjurkan oleh Tourism Malaysia 28. Pertandingan X Tarian Sekolah- Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan. Pertandingan X Tarian Reben di peringkat daerah/kebangsaan 25. Pertandingan X X Tarian Pupuk Integrasi Kaum di peringkat sekolah rendah 22. Pertandingan X Tarian Payung di peringkat daerah/kebangsaan 26. Pertandingan X Tarian Kipas di peringkat daerah/kebangsaan 24. Program “Malam X Kebudayaan Tarian .21.

Jamuan Tahunan X . Sambutan X X X X Perayaan 36. Lawatan sambil X belajar ke Persatuan Tarian Cina Sabah 33. Kem Persatuan X Tarian Cina selama dua hari satu malam 30. Cina” yang dianjurkan oleh Persatuan Tarian Cina SJK(c) Kung Ming 29. Gotong royong X membersihkan tempat latihan dan stor untuk menyimpan peralatan 35. Lawatan sambil belajar ke Persatuan Tarian X Singa dan Naga Sabah 32. Lawatan sambil X belajar ke sekolah lain 34. Lawatan sambil X belajar ke Muzium Kebudayaan Sabah 31.

Pelantikan Jawatan X Baharu Bagi memastikan setiap ahli mendapat faedah hasil daripada menyertai persatuan maka segala aktiviti akan disusn atur sama ada menerusi mesyuarat khas ataupun mengikut keperluan semasa. kami mengadakan latihan ini menunjukkan kami sangat mementingkan kualiti tarian persatuan ini. Oleh itu. Seterusnya. Secara asasnya aktiviti persatuan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu aktiviti mingguan/bulanan/tahunan. Setiauasaha akan menghubungi semua ahli menerusi pelbagai media untuk pemakluman.37. mesyuarat agong diadakan setahun sekali dengan notis serta jemputan menghadiri mesyuarat dikeluarkan dua minggu sebelum berlangsungnya mesyaurat. Bendahari persatuan akan membuat pembentangan perbelanjaran serta kedudukan kewangan persatuan. persatuan kami juga mengasingkan latihan-latihan tarian kami. supaya murid-murid boleh berfokus dengan tarian yang sedang belajar dan juga mereka akan lebih memahami langkah-langkah tarian. Pemiliha jawatankuasa baharu juga dilaksanakan ketika mesyuarat agong. kami juga hendak mengetahui kesilapan dan kekurangan yang kami telah dibuatkan dan kami juga memperbaiki. . aktiviti kusus dan aktiviti kebajikan. Selain itu. Ini adalah peluang yang baik untuk ahli persatuan kami untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak suapaya mereka akan memperbaiki kesilapan dan lebih berani dan yakin semasa berada di atas pentas. Selain itu. ahli persatuan kami akan membersembahan program program yang berkaitan dengan Tahun Baharu Cina. Pada setiap bulan. ini disebabkan kami hendak mengenalpasti aktivti-aktivit dalam sepanjang tahun akan menjalankan dengan lancar. Dalam sepanjang tahun. Pada bulan Februari kami mempunyai persembahan yang agar banyak disebabkan pada bulan itu adalah Tahun Baharu Cina. Supaya mereka tidak membuat kesilapan semasa persembahan atau pertandingan yang pada masa akan datang. kami akan mengadakan mesyurat panitian pada awal tahun danjuga mesyuarat penutup pada hujung tahun.

ahli persatuan kami akan menyertai pertandingan yang pelbagai yang dianjurkan oleh JKKN dan sebagainya. Kami juga mengadakan lawatan sambil belajar pada bulan Mei. guru-guru dan murid-murid boleh menyaksikan persembahan kami yang telah dilatihkan dengan penuh semangat. Julai dan Oktober ini memberi peluang kepada ahli persatuan kami untuk menambahan pengetahuan yang lebih banyak tentang tarian cina. Ini bukan sahaja boleh meningkatkan nama sekolah tetapi memberi manfaat kepada ahli persatuan. kami akan mengadakan sambutan perayaan untuk mengeratkan hubungan satu sama lain dan juga kami akan lebih memahami adat istiadat bangsa berlainan. kami akan mengadakan jamuan tahunan dengan menggunakan sebahagian wang baki yang ada daripada wang persatun tarian cina dan juga pelantikan jawatan baharu untuk tahun depan. Oleh itu. Pada bulan March hingga bulan Ogos. persatuan kami akan mempersembahan untuk menyambut perayaan di sekolah seperti “Hari Guru” pada bulan Mei dan seterusnya. Selain itu. mereka juga boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan juga mengenalkan kawan baharu melalui lawatan tersebut. Pada hujung. Selain itu kami akan sambutan perayaan untuk semua perayaan kerana persatuan kami mempunyai bebilang kaum dan kami sangat menghormati bangsa dan agama satu sama lain. Ini bermakna kami bukan sahaja mementingkan kokurikulum ahli persatuan tetapi mementingkan akademik mereka. Selain itu. . Dengan ini. Mereka akan mendapatkan sijil-sijil yang sangat berguna kepada mereka untuk masa depan. Kami akan mengurangkan aktivit pada bulan Ogos dan September kerana bulan kedua-dua adalah bulan murid Tahun Enam untuk bersedia menduduki peperiksaan UPSR.