You are on page 1of 4

Navn: Trine Knudsen Fag

:
Skole: Dato:
Eksamensnummer: side 1 af 4

Opgave 1
Nedenstående sætninger er fra novellen "Streamlining".

Find og skriv hjælpeverbet i hver af sætningerne, og forklar for hver sætning, hvorfor der er anvendt hjælpeverbum.
Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

1. She’d left home when she was seventeen for God’s sake.

2. Do you want money from her?

3. The feeling of dread was working its way through her system.

4. He just didn’t know he was irresponsible; the word wasn’t in his vocabulary.

5. You’ve always been weird.

6. Besides, they hadn’t been talking about burying anyone.

Hjælpeverbum (hjælpeudsagnsord) Forklaring
1. Had left, was Datid, passiv (kort tillægsform)
2. (to) do want Nutid, hovedverbet sættes i infinitiv.
Do-omskrivning til en spørgende
sætning.
3. Was working Datid, udvidet tid (ing-form)
4. Did know, was Datid, Hovedverbet sættes i infinitiv.
Do-omskrivning til konstaterende
sætning.
5. Have been weird Førnutid, kort tillægsform
6. Had been + ing Førdatid, udvidet tid (ing-form)

Opgave 2
Nedenstående eksempler er fra teksterne “My social mobility journey feels more like an exhausting, endless
quest” og “Middle-income families, young and poor being 'left behind economically', government warned”.

Gør rede for brugen af komma i følgende sætninger. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

who chairs the commission. Alan Milburn. Rettelse og Is pga. Opgave 3 1. For people from working-class backgrounds. welcomed Theresa May’s pledge to make social mobility a key priority but said it was time for her to match her “big ambition” with “big action. institutional and unfair.giver pause og ændre I tonefald 4. biord der fortæller noget om tillægsordet. Forklaring 1. Indskudssætning. Angivelse af værdi i tusinde på dansk benyttes punktum. Rettelse og +ly = socially. commission og of – ligefrem ordstilling forklaring: 3. There are a growing need for affordable houses in Britain. Opremsning 5. 6. 2. Being expected to work for free is a scourge for all young people. Although I may appear to be a success story. Komma før bindeord (adskiller bisætning fra hovedsætning) 6. Working class Britons are the least social mobile group in the UK. The problem is insidious. komma sættes omkring parentetiske indskud 7. Komma sættes efter introducerende elementer . forklaring: . Rettelse og Warned skal flyttes hen ml.Navn: Trine Knudsen Fag: Skole: Dato: Eksamensnummer: side 2 af 4 1. ubestemt form navneord forklaring: 2. warned the Social Mobility Commission of increasing inequality. 3. but it feels insurmountable if you don’t have money from your family. this inability to take up the opportunities required for the careers we want is often used against us. In November 2016. Komma sættes efter introducerende elementer . 5. my background still remains the biggest barrier to earning a decent living. 4. The Social Mobility Commission said that families earning £22.” 7.giver pause og ændre I tonefald 2. The Government’s “Starter Home” scheme should focus on households with average incomes. and when sold these homes should go to other low-income households with the same discount. Komma før bindeord (adskiller bisætning fra hovedsætning) 3.500 a year have now joined young people and those on low incomes in being unable to climb the social and economic ladder.

The author with which she was going to dine sent her a text. Kæden har besluttet kun at føre bæredygtige produkter i fremtiden. Det skal være “Your” – ejestedord. Du kontakter Jean Mendez hos Sun Fruit og forklarer. Education is important for you're future. Du beder om oplysninger vedr. I din besvarelse skal du fremhæve de anvendte ord og vendinger med farve eller fed skrift. that.Navn: Trine Knudsen Fag: Skole: Dato: Eksamensnummer: side 3 af 4 4. Rettelse og Whom – henførende stedord om personer forklaring: 5. Thomas was sure of that Samantha was having an affair. men du må gerne ændre på rækkefølgen og skrive dem med stort begyndelsesbogstav.mendez@sunfruit. forklaring: 6.og cafékæden Tuttifrutti i London. hvorfor “of” er et fyldeord forklaring: or bør undlades. 8. bunden form. Det skal være ”Given" forklaring: 7. Ordene/vendingerne skal bruges. Rettelse og Forkert ord you’re = you are. Rettelse og Forkert ord – difference forklaring: Opgave 4 Du arbejder som indkøbsassistent hos juice. og brug alle de nedenstående ord og vendinger. Much attention has been giving to social mobility. sortiment. Omfang: 50-150 ord assortment terms regular for this reason sustainable competitive Skriv e-mailen her: .com Skriv e-mailen på engelsk. at I ønsker en fast levering af økologisk frugt af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Rettelse og Præpositioner kan ofte undlades efter adj. Rettelse og Forkert bøjning af uregelmæssige verber. dvs. Husk at fremhæve de anvendte ord og vendinger med farve eller fed skrift. leveringstider og betalingsbetingelser. Du skriver en e-mail til: jean. som de står. There is a clear different between house prices in cities and towns.

As you may know this market is very competitive. Please provide me with any terms of payment. I must clarify the importance of our agreement regarding always deliver high quality fruits and our prices must be sustainable compared to other vendors on the marked.Navn: Trine Knudsen Fag: Skole: Dato: Eksamensnummer: side 4 af 4 Dear Jean Mendez I’m happy to inform that Tuttifrutti has decided Sun Fruit as a regular delivery of organic fruits to all off our cafés. Best regards Trine Opgave 5 [Skriv her] . estimated delivery time and a description of your assortment so next step can be launched. For this reason. Thanks.