You are on page 1of 1

Hoorcollege filosofie

Belangrijkste begrippen

-Een ethische positie herken je aan het soort argument dat gegeven wordt, om een handeling goed
te praten. Nee mag niet staat in de bijbel.

- De normatief ethische posities:


- Egoïsme
-Altruïsme
- (cultuur) Relativisme (tegenovergestelde universalist) cultuur bepaalt het.
-Universalisme (kant: de reden een algemene wet kan worden) (wat als iedereen)
-Deugdethiek (eudaimonisme) (Aristoteles)
-Kantiaanse plichtethiek
-Utilist (trein)
-Legalisme (de wet)
-De gelovige (regels volgens het geloof)
-Nihilisme (Nietzsche) je moet in je kracht gaan staan. Wild paard.
-Existentialisme (Sarte) altijd verantwoording nemen van je handelen, en dat je in jouw
handelen laat zien wat voor persoon jij bent

-Michel Foucault
-De ontmaskeraar van vooroordelen
-kijkt naar de gedachten achter.
-Structuralisme
-de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren
ten grondslag liggen aan sociale praktijken.
wat normaal is.
- Geen zelfbepaling :
- je bent geen product van jezelf, maar een product van de samenleving.
- In mij spreekt het systeem van regels, kennis, ervaringen en taal.
- Ik moet mij eerst onderwerpen alvorens ik mijzelf kan ontwerpen.

Relevante begrippen opvoedvraag

-Wat zijn de onbewuste aannames achter de sociale praktijken?


-We zijn ons vaak niet bewust van deze regels maar we handelen er wel naar Foucalt noemt dit het
vergoot (discours)