You are on page 1of 2

Ova anketa namenjena je istraživanju na doktorskim studijama.

Cilj istraživanja je motivacija u
nastavi stranih jezika na nematičnim fakultetima. Anketa je anonimnog karaktera, a ispitanici se
mole da daju iskrene odgovore koji će pomoći da istraživanje pruži precizne podatke.
Potrebno je odgovoriti na sva pitanja. Za svako pitanje je dozvoljeno zaokružiti samo jedan odgovor.
Označite polje koje se odnosi na Vas. :
Pol: M □ Starosna dob: _____

Ž □
Radni status: Zaposlen / Zaposlena □ Godina studija: _____

Nezaposlen / Nezaposlena □

Interesovanje za učenje engleskog jezika
Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
1. Učio/Učila bih engleski jezik čak i kada to se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
ne bi bio obavezan predmet. ○ ○ ○ ○ ○
2. Često čitam različitu literaturu na Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
engleskom.
○ ○ ○ ○ ○
Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
3. Učenje engleskog je prijatno iskustvo. se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
4. Želim da tečno govorim engleski.
se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
5. Uživam dok slušam govornike engleskog Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
jezika. se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
6. Radije bih učio/učila neki drugi strani jezik. Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
7. Učenje engleskog na fakultetu Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
je gubitak vremena. se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
8. Kada položim ispit, neću više učiti engleski. Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
9. Predavanja iz Engleskog jezika su
Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
dosadna. se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○
10. Ne volim da učim engleski. Uopšte Uglavnom se Ne znam Uglavnom U potpunosti
se ne slažem ne slažem se slažem se slažem
○ ○ ○ ○ ○

. Učenje engleskog je bitno da napredujem u karijeri. 5 najveća) 1.. . ○ ○ ○ ○ ○ 2. d) Učim engleski jer želim da uspem u poslu i obrazovanju. . b) Učim engleski jer želim da dobijem dobru ocenu na ispitu. ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5 6. (1 najmanja vrednost.. (Upisati brojeve od 1 do 4 pored izjave. Učenje engleskog će mi pomoći da studiram u inostranstvu. c) Učim engleski jer je učenje jezika zadovoljstvo. ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5 4.... Učenje engleskog će mi pomoći da nađem bolji posao 1 2 3 4 5 ili da se lakše zaposlim... .... Učenje engleskog će mi pomoći da se lakše snađem u drugoj sredini. Učenje engleskog je bitno jer ću moći da čitam literaturu 1 2 3 4 5 na engleskom.Motivacija Dodelite tvrdnjama ocenu od 1 do 5 da označite koliko je tvrdnja tačna u Vašem slučaju.. Broj jedan predstavlja najvažniju tvrdnju...) a) Učim engleski da upoznam kulturu drugih zemalja. ○ ○ ○ ○ ○ 5. . ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5 3.. ○ ○ ○ ○ ○ Poredajte sledeće izjave po važnosti.. . Učenje engleskog je bitno jer ću moći da komuniciram sa svima u 1 2 3 4 5 bilo kojoj situaciji. 4 najmanje važnu.