You are on page 1of 24

Penggunaan Kalkulator

Dalam P & P
Matematik Tambahan

CASI O
SCI ENTI FI C
CALCULATOR
f x -570MS

Disediakan oleh : Rohaiza Ramli & Puspar ani. S

Memilih Kekunci

 Putih : Terus tekan
 Oren : Tekan SHIFT diikuti
 kekunci berkenaan.
 Merah jambu: Tekan ALPHA….
 Hijau : Mode ‘Base’

MODE  Mode 1 : COMP : Aritmetik Asas  Mode mode 2: SD : Statistik  Mode mode mode 1 : EQN  Mode mode mode mode mode  1: FIX  2: SCI  3: NORM .

MODE Untuk “Clear” SHIFT CLR 3 = = .

PENUKARAN NOMBOR PECAHAN ↔ BERCAMPUR TAK WAJAR 2 5 1 ↔ 3 3 1 a b/c 2 a b/c 3 = SHIFT d/c SHIFT d/c .

= 5/3 45/6 = …. Meringkaskan Pecahan  Contoh : 100 200 100 a b/c 120 = Cuba: 125/75 = ….= 15/2 .

5  … 15/2 1. Perpuluhan  Pecahan 3 1.6 = a b/c Cuba: 7.25  … 5/4 .6 = 1 5 1.

65 (2) 5. n 1.tiga.989 . Punca kuasa dua .08 (3) 1. 3 9 + 3 27 = SHIFT 3 9 + SHIFT 3 27 = 3. 2+ 5= 2 + 5 = 2. 7 123 = 7 SHIFT x 123 = JAWAPAN : (1) 3.

123 + 302 = 123 + 30 x2 = 1023 2. Kuasa 2. 403 = 40 SHIFT x3 = 64000 3. 3 dan n 1. 17 = 5 17 ^ 5 = 1419857 .

Salingan 1 = 12 1 1 − 3 4 ( 3 x -1 − 4 x -1 ) x -1 = .

π dan Faktorial 1. 3π 3 SHIFT π 2. 8! 8 SHIFT x! .

Pilihatur dan Gabungan 7 1. C3 6 SHIFT Cr n 3 = 20 . P4 7 SHIFT Pr n 4 = 840 6 2.

5167 . Darjah dan Minit kepada Darjah 22 0 ’ ’’ 31 0 ’ ’’ = 0 ’ ’’ 22. Menukar Unit Bagi Sudut 1.4 0 ’ ’’ = 32 24 0 34° 24′ 2. Darjah kepada Darjah dan Minit 32.

Menukar Unit Sudut 3.5236 . Darjah kepada Radian Contoh : Tukar 30° kepada Radian PILIH MODE RADIAN (Tekan MODE 4X diikuti – )2 30 SHIFT DRG 1 = 0.

Menukar Unit Sudut 4. Radian kepada Darjah Contoh : Tukar 1.25 radian kepada darjah PILIH MODE DEGREE (Tekan MODE 4X diikuti – )1 1.62 .25 SHIFT DRG 2 = 71.

Mencari Nisbah Trigonometri Sudut Cari nilai sin 20° 32’ sin 20 0 ’ ’’ 32 0 ’ ’’ = 0.3508 .

3 radian Jika dalam MODE RADIAN kos 2.Mencari Nisbah Trigonometri Sudut Cari nilai kos 2.3 = − 0.3 SHIFT DRG 2 = − 0.6663 Jika dalam MODE DEGREE kos 2.6663 .

5.Mencari Sudut diberi Nisbah trigonometri Diberi sin x = 0. cari nilai x SHIFT sin -1 0.5 = 30 .

3 log 6.6990 2. Asas 10 Cari log 10 50 log 50 = 1.3 ÷ log 2 = 2. Mencari Nilai Logaritma 1. Asas Lain Cari log 2 6.6554 .

234 = 17.234.14 . cari x Penyelesaian : x = log –1 1.234 SHIFT log 1. Antilog Diberi log x = 1. Mencari nilai x 3.

=c? 6 = X1=-2 = X2=-3 . b? 5 . Persamaan Kuadratik CONTOH : Carikan nilai-nilai x jika x2 + 5x + 6 = 0 PILIH MODE EQN 1 Tekan MODE 3X diikuti MODE (DEGREE?) 2 a? 1 = .

Persamaan linear serentak (ax + by = c) CONTOH : Carikan nilai-nilai x dan y jika x + y =1 3x + 4y = 16 TEKAN MODE 3X Tekan 1 2 a1? 1 = b1? 1 c1= ? 1 = 3 = 4 = 16 = a2? b2? c2? X=-12 = y=13 .

Melengkapkan Jadual Contoh : y = x 2 + 3x − 12 ALPHA Y ALPHA = ALPHA X x2 + 3 ALPHA X − 12 .

Melengkapkan Jadual CONTOH : Lengkapkan jadual di bawah bagi y = x2 + 3x − 12 CALC X? 1 = -8 CALC X? 5 = 28 x 1 2 3 4 5 y -8 −2 6 16 28 .