You are on page 1of 1

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com

Nr. 6838/25.04.2018

Catre Consilier Evaluare Examinare – Ministerul Turismului

Avand in vedere solicitarea din partea Ministerului Turismului cu privire la
trimiterea unor poze reprezentative pentru Statiunea Amara din punct de vedere
cultural si natural, mentionam ca Primaria Orasului Amara are drepturi de autor
asupra pozelor ce sunt anexate prezentei adrese si isi da acordul de utilizare pentru
Ministerul Turismului.

Primar,

ION MAITA

Intocmit,

Sendroiu Clara Roxana

Iliescu Ionel